Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Функциональды бағыттағы ет өнімін алу үшін жылы етін қолданудың маңыздылығы

Жылқының еті – бұл жоғары сапалы ет өнімі, оның құрамында ағзаға қажетті тағамдық заттар бар, олар оңтайлы теңестірілген және жақсы қорытылады. Жылқы етінің тағамдық биологиялық құндылығы – ақуыздары жоғары және өмірлік маңызды заттардың үлесі де өте жоғары. Жылқының еті диеталық қасиеттері бар тамақ өнімдеріне жатады [1].

Табиғи жайылымда өскен жас жылқылардың (бір және үш жас аралығында) еттерінің дәмі, химиялық, биологиялық қасиеттері жақсы болады. ал атханалық жылқылардың еттерінде бұл көрсеткіш төмен бағаланады. Жылқы етінің химиялық құрамы оның сұрыпына, жасына, семіздігіне, еттің бөліктеріне, сынама алынып отырған орынға, бағу әдісіне, жыл мезгіліне және т.б. сипаттамалары бойынша өзгереді. БӘҒЗИ жылқы шаруашылығы жасап шығарған МЕМСТ-қа сәйкес, жылқының еті семіздігіне байланысты екі санатқа – 1-ші және 2-ші санатқа бөлінеді. 2-кестеде санаттарға байланысты жылқы еті мен мүйізді ірі қара етінің химиялық құрамы бойынша ет өндірісі БӘҒЗИ мәліметтері келтірелген [2].

Кесте 1 – Санаттарға байланысты жылқы еті мен мүйізді ірі қара етінің химиялық құрамы

Ет түрі

су

Ақуыз

май

күлділік

құндылығы

кДж

ккал

1 категориялы жылқы еті

69,6

19,5

9,9

1,0

669

160

2 категориялы жылқы еті

37,9

20,9

4,1

1,0

502

120

1 категориялы ірі қара еті

67,7

18,9

12,4

1,0

782

187

2 категориялы ірі қара еті

71,1

20,2

7,0

1,0

602

141

Жылқы етінің химиялық құрамы АМН Қазақ тағамтану Институтының химиялық құрамын, тағамдық және биологиялық құндылығын зерттеу бойынша зертханада зерттелген [2].

Жылқы етінің құрамында ақуыз үлесі жоғары, оның дәрежесі 100 г өнімде 18,5-24,5 г жетеді. 2 және 3- кестелердегі мәліметтер бойынша жылқы етінің құрамындағы ақуыз үлесі сиыр етінен асып түсетін, ал майдың аздығын байқаймыз, яғни жылқының еті – бұл майсыз ақуыз өнімі. Жылқы етінің ақуызы құрамы бойынша толыққанды [2].

Кесте 2 – Семіздігі орташа жылқы етінің химиялық құрамы, 100 г өнімде

Көрсеткіштер

Қой еті

Жылқы еті

Триптофан мөлшері, мг-1 г ақуызды азотқа

89,5-98,0

98,4-129,0

Оксипролин мөлшері, мг-1 г ақуызды азотқа

14,8-16,5

13,4-22,1

Ақуыздық сапалық көрсеткіш, %

5,0-7,0

4,5-7,7

Ақуыздың байланыстырғыш тінінің болуы, %

1,7-3,0

1,6-2,0

Толыққанды ақуыздардың құрамы алмастырылмайтын аминқышқылдық триптофан бойынша, ал толыққанды емес аминқышқылдары – оксиприлин бойынша идентификацияланады, оксипрлин – бұл толыққанды ақуыздарда жоқ аминқышқылы және біріктіргіш еттің ақуыздарының көп бөлігін құрайды. 3-кестеде жылқы еті мүйізді ірі қара етінің ақуыздық сапалық құрамының салыстырмалы мәліметтері келтерелген [2].

Кесте 3 – Жылқы етінің ақуыздық сапалық құрамының кейбір көрсеткіштері

Аминқышқылдар

БӘДСҰ шкаласы

Қой еті

Жылқы еті

А

С

А

С

А

С

Изолейцин

4,0

100

4,8

120

6,7

154

Лейцин

7,0

100

8,1

116

8,3

119

Лизин

5,5

100

8,9

162

8,2

150

Треонин

4,0

100

4,6

115

4,7

118

Триптофан

1,0

100

1,1

110

1,2

120

Валин

5,0

100

5,0

100

5,5

110

Метионин

   

3,5

 

3,7

 

Фенилаланин

   

4,5

 

5,5

 

3-кестеде көрсетілген мәліметтер жылқы етінде сиыр етімен салыстырғанда триптофан көп екенін көреміз, ал триптофанның оксипролинге қатынасы бойынша сиыр етінен кем түспейді, тіпті асып түседі деуге болады [2].

Басқа үй жануарлардың еттеріне қарағанда жылқының етінің құрамында холестерин аз, бұл өнімнің диеталық құндылығын бағалайтын факторлардың бірі болып табылады – 12-60мг% аралығында еттің әр түрлі бөліктерінде. Мүйізді ірі қараның етінде холестерин – 75-110 мг% болады.

Жылқының етінде А дәруменінің көлемі көп – 20мг% дейін. Сиырдың етінде А дәрумені іздер түрінде ғана болады. жылқы етінің құрамында: тиамин 0,16 мг%, рибофлавин 0,26 мг%, ниацин 3,5 мг%, Е дәрумені 0,82мг%, сиыр етінде бұл шамалар: сәйкесінше – 0,06 мг%, 0,15 мг%, 4,7 мг%, 0,57мг%. Жылқы етіндегі С дәруменінің үлесі 0,8 мг%, ал сиыр етінде оның іздері ғана бар. Сәйкесінше, жылқының еті көптеген дәрумендердің үлесі бойынша сиыр етінен асып түсед.

Жылқы етінің биологиялық құндылығын оның құрамындағы қажетті минералдық заттардың жоғары концентрациясы да толықтырады: калий - 370 мг%, натрий – 50 мг%, кальций – 13 мг%, магний – 25 мг%, фосфор – 168 мг%, а сиыр етінде: сәйкесінше – 355 мг%, 73 мг%, 10 мг% және 188 мг%. Микроэлементтерден жылқы етінде темір концентрациясы – 4150 мкг%, цинк – 6200 мкг%, мыс – 206 мкг%, кобальт – 30 мкг%, а сиыр етінде: сәйкесінше – 2900 мкг%, 3240 мкг%, 182 мкг% және 7 мкг%.

Осылайша қолда бар әдеби деректерді талдай отырып, жылқы етінің химиялық құрамы бойынша қаныққандығын көруге болады және ол функциональды бағыттағы ет өнімдерін алу үшін таптырмас шикізаттын бірі болып саналады.

 

Әдебиеттер

  1. 1. Рскелдиев Б.А. Ресурсосберегающая технология производства продуктов из баранины / Б.А. Рскелдиев, Я.М. Узаков, JI.C. Кудряшов // Мясн. индустрия. -1999. -№7.- С. 16-17.
  2. 2. Муслимова Б.М. Изучение биохимических свойств мяса конины, используемых в национальных мясных продуктах / Маг. дисс. Павлодар, - 2008. С. 101

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.