Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Қаз етінен деликатесті ет-өсімдікті өнімдерінің технологиясын жетілдіру

Кіріспе. Құс еті иммунитет үшін өте пайдалы. Оның құрамындағы микроэлементтер қоршаған ортадағы жағымсыз әсерлерден өте жақсы қорғау қасиетіне ие. Құс етін пайдаланатын адамдар сиыр, шошқа және көмірсуы көп тағамдарды пайдаланатын адамдарға қарағанда көп ауырмайтын болып келеді. Сонымен қатар құс еті күшті қайта қалпына келтіруге қабілетті [1].

Ал, бапталып өсірілген құс етінің құрамында адам ағзасына қажетті нәруыз, дәрумендер, химиялық элементтер көптеп кездеседі. Қаз етіндегі тағы бір ерекшелік – жүйке жүйесінің дұрыс жұмыс жасауына көмектеседі. Қаз етінің құрамындағы дәрумендер мен элементтер жүйке жүйесі жасушаларының функциялануына жағдай жасайды [1].

Функционалды тамақ өнімі – оның құрамына кіретін дәстүрлі қоректік заттардың пайдалы қасиеттерін пайдаланудан өзге, адам денсаулығына оңды әсерін бере алатын модификацияланған өнім. Осы өнімдерге функционалдық бағыттылықты негізінен алғанда рецептураға енгізілетін биологиялық белсенді қоспалар (ББҚ) береді [3].

Функционалдық тамақ өнімдерін басқаша сау тамақтану өнімдері, оң тамақтану өнімдері, физиологиялық тұрғыдан маңызды азық-түлік өнімдері деп атауға болады. Бұған жаппай тұтыну өнімдері жатады, яғни дәстүрлі тағамдардың пайда болуына және олар үшін арналған әдеттегі рационның құрамы, бірақ жаппай тұтыну өнімдеріне қарағанда оң нәтиже беретін функционалдық ингредиенттері бар өнімдер ағзаның жеке функцияларына жақсы әсер етеді [2].

Жануар мен өсімдік тектес шикізаттарын қолданып, жартылай фабрикаттарды өндіру, дайын өнімдердің ассортиментін кеңейтіп, қажетті қасиеттерге ие өнімдерді шығаруға мүмкіндік береді. Көп компонентті шикізатты және тағамдық қоспаларды қолдану, дайын өнімнің сапасын арттырып, биологиялық құндылығы жоғары және органолептикалық қасиеті жақсы өнімдерді алуға болады. Бұл бағытта қаз етімен мен өсімдік қоспасы сәйкестілігі құрамдық компоненттерінің толықтыруымен тікелей байланысты. Орама өніміне оражапырақ қосқаннан ылғалдылық қана емес, ылғал байланыстырғыш қабілеті де ұлғаяды [2].

Әдістер мен материалдар: қаз еті, тұз және дәмдеуіштер. Ет өнімдері сапасына сенсорлық бағалау, физикалық және химиялық сипаттамалары, өнімнің биологиялық құндылығы және қауіпсіздік көрсеткіштері бойынша бағаланды [3].

Құс етінің балғындық дәрежесін анықтау. Құс етінің балғындығы жайлы қорытынды комплексті органолептикалық көрсеткіштер, физика-химиялық зерттеулер нәтижесі бойынша жасалады [3].

Құс етінің сапасын жарамдылығын анықтағанда ұшаның сыртқы түрі мен түсін, тұмсығын, ауыз қуысының шырышты қабығын, көз алмасын, теріасты және ішкі май ұлпаларын тексереді. Етті бөлгеннен кейін сорпасының иісі мен мөлдірлігі бағаланады [4].

100 г өнімге шаққандағы мәні

Күндізгі тұтынылуы, %

Ақуыз

19,30 г

28%

Май

41,20 г

55%

Көмірсу

0,00 г

0%

Калориялығы

447,00 ккал

22%

Күлділігі

4,01%

-

1 кесте - Өсімдік шикізатымен байытылған қаз еті орамасының тағамдық құндылығы

Нәтижелер мен талқылау: Технологиялық процесстерді жетілдіруде және оптимизациялауда өнімнің сапасын, технологиялық процесі қарастырылған. Қаз етінен өсімдік шикізатымен байытылған орама дайындауда бақылау үлгісімен қоса, 3 үлгі дайындалды. Жүргізілген зерттеулер негізінде өсімдік шикізатының орамаға 1030% қатынасы қосылады. Өсімдік компоненттерін көп мөлшерде қосу өнімнің сырт көрінісін, дәмі мен иісін тұтынушығa қолaйсыз етіп нaшaрлaтуғa aлып келуі мүмкін.

Еттің ылғал ұстағыш қабілетіне ылғал мен майдың сандық қатынасы, құстың жасы, еттің жетілуі, қышқылдылығы, салқындату жағдайы, сақталуы әсері бар. Өнімді жоғары сапалы белсенді өнімдермен қамтамасыз ету үшін: шикізаттың тағамдық құндылығын кешенді зерттеу, шикізатты өңдеудің алдыңғы қатарлы технологиялық процестері мен ұтымды технологиялық режимдерді ғылыми тұрғыдан негіздеу жұмыстары жүргізілді, жоғары сапалы өнім өндірудің сенімділігін қамтамасыз ететін сапаны бақылау жүйелері жасалды [5].

Өсімдік шикізатымен байытылған қаз еті орамасының тағамдық құндылығы 1-ші кестеде көрсетілген.Ет шикізатын алдын ала қыздырып өңдеу процесін жеделдету және дайын өнімнің биологиялық құндылығын көтеру мақсатымен пісіткілеу дәстүрлі процесс жылумен өңдеудің мейлінше прогрестік әдісі үзіліссіз жұмыс істейтін қондырғыларда бу арқылы түйістіріп қыздырумен алмастырылады [5].

Қаз етінен өсімдік шикізатымен байытылған ораманың қышқылдылық концентраты мөлшерінің әсері 1- ші суретте көрсетілген.

75

Ылғалдылықты анықтау - бұл кептірудің кең тараған түрі. Ылғалдылықты анықтау 105 °С немесе одан жоғары температурада жүреді.

Ылғал ұстағыш қабілеті - еттегі ылғал мөлшері мен жылумен өңдегеннен кейін бөлінген ылғал мөлшерінің айырмасы. ЫҰҚ дайын өнімнің консистенциясын біріктіріп тұруға септігін тигізеді.

Қорытынды. Ұсынылатын жаңа технология қаз еті және өсімдік шікізатын қолдану арқылы дайындалған ет өнімі өнімнің жоғары сапасын сақтап, шығым мөлшерінің көтерілуін қамтамасыз етуге көмектеседі. Дайын өнім бөгде дәм мен иіссіз, органолептикалық көрсеткіштері (түрі, түсі, иісі, консистенциясы) өзіне тән келуі тиіс. Осындай жағдайларда жасалып отырған өнімге әртүрлі хош иіс беруші тағамдық толықтырғыштарды қолдану еттің гидрофильді қасиеттерінің жоғарылауына, дәм және хош иіс қасиеттерін қалыптастыруда, жағымды түс және өнімдердің шығымын өсіруде маңызы зор [5].

Әдебиеттер

  1. Производство и рецептуры мясных изделий. Мясная гастрономия / Г. Кох, М.Фукс; пер. с нем. – Спб.: Профессия, 2005. – 656с.
  2. Загаевский И.С. Жмурко Т.В. "Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии переработки продуктов животноводства". М.: Колос. 2008. Стр. 3
  3. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров. – М.: Феникс, 2005. – 414 с.
  4. Ж.Т. Лесова., Х.Х Макажанова., С.А.Надирова. Тағам және биотехнологиялық өндірістерінің микробиологиялық негіздері – Алматы, 2013ж. 270 б.
  5. 5 Құс шаруашылығы өнімдерін ветеринарлық санитарлық сараптау: оқу әдістемелік құрал / А.Ж. Исабаев, Г.К. Алиева Қостанай: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2016. – 71 бет

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.