Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Атомды – абсорбциялық спектрометрмен өсімдіктерді зерттеу

MГA-1000 атомдық абсорбциялық спектрометрлері сұйық үлгілерде (судың, сусындардың, биологиялық сұйықтықтардың әртүрлі түрлері) химиялық элементтердің (ең алдымен металдардың) құрамын анықтауға арналған, сондай-ақ басқа объектілерде олардың минералдануынан кейін (топырақ, шөгінділер және ағынды сулардың шламы, қалдықтар, азық-түлік өнімдері, оларды өндіруге арналған шикізат, биологиялық тіндер, мұнай-химиялық өнімдері).

Спектрометрлердің жұмыс принципі резонанстық сәулелену элементтерінің бос атомдарының сіңуін өлшеуге негізделген, ол үлгі графит ұяшығында атомизацияланған жағдайда пайда болады.Селективті емес абсорбцияны автоматты түзету үшін жоғары жиілікті модуляциямен Зеемановский модуляциясының поляризация спектрометрия әдісі пайдаланылды [1].

Спектрометрлер - біртұтас бірлік түрінде сындарлы түрде жасалған мерзімді әрекеттердің автоматтандырылған зертханалық құралдары. Сұйықтық үлгісін спектрометрлердің графиттік ұяшығына дозалау автобөлшекті қолдану арқылы немесе 5-50 мкл көлемі бар микродозаторлармен қолмен қолдану арқылы жүргізіледі.

Спектрометрлердің жұмысы, өлшеу ақпаратын өңдеу және үлгілерді талдау нәтижелерін есептеу арнайы бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен жүзеге асырылады [2].

Спектрометрлер мен дисплейлердің жұмысын бақылайтын және алынған деректерді өңдейтін, сақтайтын компьютер үшін дербес бағдарламалық жасақтамамен жабдықталған. (1-сурет).

Бұл әдісте Phlomis salicifolia өсімдік шикізатын дымқыл және құрғақ минерализациялау жүргізілді [3-4]. Зерттеу нәтижесінде Phlomis salicifolia спирттегі сығындысында макро және микроэлементтердің сандық құрамы анықталды. Зерттеу нәтижелері 1-кестеде келтірілген.

1-кесте. Phlomis salicifolia өсімдігінің жер үстіңгі бөлігінің элементтік құрамы.

Қорытынды.

Phlomis salicifolia шикізатының элементтік құрамы зерттелді. Макро және микро- элементтері құрғақ және ылғал минералданудан кейін спектрофотометриялық әдістермен анықталды.

Әдебиеттер

  1. https://www.lumex.ru/catalog/mga-1000.php
  2. Спектрометры атомно-абсорбционные МГА-1000// Методичка // Формуляр А 10.00.00.00.00 ФО // Санкт- Петербург, 2015г.
  3. Методика измерений массовой концентрации алюминия, бария, бериллия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, лития, марганца, меди, молибдена, мышьяка, никеля, свинца, селена, серебра, стронция, титана, хрома, цинка в побах природных и сточных вод атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией с использованием атомно-абсорбционного спектрометра модификаций МГА-1000 // ПНД Ф 14.1:2.253-09 (М 0146-2013) // Москва 2009г. // Издание 2013г.
  4. Методика М 04-64-2010 «Продукты пищевые и сырье продовольственные. Корма, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерении массовой доли кадмия, свинца, мышьяка, ртути, хрома, олова методом атомно-абсорбционной спектроскопией с использованием атомно-абсорбционного спектрометра с электротермической атомизацией модификаций МГА-915, МГа-915М, МГА-915МД», Санкт-Петербург, 2010.
  • Жыл: 2018
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.