Студенттердің қысқа мерзімді есту және визуалды жадыларын бағалау

Өзектілігі: Адамның жадының негізінде есте сақтаудың физиологиялық механизмі жатыр. Нервтік жады- организмнің ақпарат пен дағдыларды қабылдауға, түзетуге, сақтауға және бөлісуге жауап береді [1]. Әр тұлға жеке ерекшеліктеріне байланысты ақпаратты әртүрлі қабылдайды. Осыған байланысты мәліметтерді дұрыс қабылдау үшін өзіне оңтайлы әдістерді қолдану керек. Ақпаратты дұрыс есте сақтамағандықтан көптеген студенттердің оқу үлгерімі төмендейді.

Мақсаты: Студенттердің есту және визуалды есте сақтау қабілеттерін салыстырмалы түрде зерттеу

Материалдар мен әдістер: Зерттеу жүргізуде 2-4 курс аралығындағы 100 студенттер қатысты. Түрлі тапсырмаларды орындау арқылы студенттердің есту және визуалды есте сақтау қабілетін тексере отыра, олардың қысқа мерзімді жадыларын зерттелінді. Әдістері ретінде:

  • Студенттердің қысқа мерзімді визуалды есте сақтау қабілетін бағалауға арналған «Суреттерді есте сақтау» және «Кестедегі сандарды есте сақтау» тапсырмалары;
  • Студенттердің қысқа мерзімді есту арқылы есте сақтау қабілеиін бағалауға арналған «Сөздерді есте сақтау» және «Сөйлемді есте сақтау» тапсырмалары[2] орындалды.

Нәтижесі: Семей Медициналық Унверситетінің студенттері орындаған тапсырмаларының нәтижесі келесідей болды:

  1. «Суреттерді есте сақтау» тапсырмасы бойынша:

Өте нашар- 0%

Нашар- 4%

Қанағаттанарлық- 21%

Жақсы-67%

Өте жақсы-8%

  1. «Сөздерді есте сақтау» тапсырмасы бойынша:

Өте нашар- 0%

Нашар- 11%

Қанағаттанарлық- 34%

Жақсы-47%

Өте жақсы-8%

Қорытынды: Алынған нәтижелерді қарастыра отырып, студенттердің есте сақтау қабілеттері, соның ішінде визуалды есте сақтау қабілеттері есту жадыларынан қарағанда әлдеқайда жақсы дамығандығына көз жеткізілді. Осыған байланысты, білімді ұрпақ санын көбейту мақсатында студенттерге берілетін ақпараттарды кесте, сызба не болмаса суреттер ретінде көрсетіп, жеткізуді ұсынамыз.

 

Әдебиеттер

  1. [1]Сәтбаева Х.Қ., Өтепбергенов А.А., Нілдібаева Ж.Б.. Адам физиологиясы. (оқулық).-Алматы. “Эверо” ЖШС баспаханасы, 2009 жыл.
  2. [2]Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии/ В.Д. Балин, В.К. Гайда, В.К. Гербачевский и др. Под общей ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. - 2-е изд.доп. И перераб.- СПб.: Питер, 2006.560 с.: ил.- (серия “Практикум по психологии”).
Жыл: 2018
Қала: Шымкент
Категория: Медицина