Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Сасық қурай өсімдігінің фармакологиялық қасиеттері және медицинада қолданылуы

Сасық қурай шөбі – Шығыста танымал өсімдік. Оны дәмдеуіш ретінде қолданады. Сонымен қоса, оны ежелден емдік зат ретінде қолданады. Халық медицинасында емдік мақсатта сасық қурайдың тамыры және түйнектерін кептірілген және балғын күйінде, арақтағы тұндырмасын және сулы қайнатпаларын қолданған. Қазіргі таңдағы ғылыми медицинада сасық қурай қабынуға қарсы және ауруды басатын әсер көрсететіндігі анықталған.

Кілт сөздер: Сасық қурай, асафетида, Ferula asafoetida L, халық медицинасы, фитотерапия.

Ferula asafoetida L. Орталық Азияда белгілі, кең таралған өсімдік. Феруланың өте өткір, тұрақты сарымсақ иісі бар. Қазіргі заманғы медицианада бұл өсімдік зерттелу үстінде.

Өсімдіктің химиялық құрамы: Ферула тамырының ауада қатайған сүті шайырдан (9,3-65,1%), эфир майынан (5,8-20%) тұрады. Камедь-шайырының құрамында бассорин болады. Өсімдіктің эфир майы органикалық сульфидтерден тұрады және жағымсыз иісті жемістерінің басым бөлігінде майлар мен ақуыз бар. Өсімдіктің тамырында сесквитерпенді кумаринді – н-гидрооксикумарин фоетидин бар [1].

Өсімдік Ежелгі Мысырлық папирустарда суреттелген және месопотамия медицинасында қолданылған.

Ежелгі медицинада Феруланың зәйтүн майымен араластырып қолданғанда көз астындағы қанталауды кетірген. «Шегіргүл (Фиалка) тамыры» майымен шайырды сыртқа қолданғанда, буын ауруларын емдейді. Феруланы ішке қабылдағанда асқазан жұмысын жақсартып, тәбетті жоғарылатады. Балмен араласқан шайыр бастапқы катарактаны емдейді. Анар суымен араласқан асафетида буын мен жүйке ауырсынуларында қолданылады [2].

Ферула шайырын суға араластырып тамақ қырылында созылмалы жөтелде ішеді. Ол спазмолитикалық, тыныштандырғыш және іш жүргізетін қасиеттерге ие.

Үнді халық медицинасында ферула шайырын реттегіш, жел айдағыш, жансыздандырғыш, антисептикалық зат ретінде қолданады [3].

Халық медицинасында камедь-шайыр кейбір жүйке ауруларында, ұстамаға қарсы зат ретінде, құрттарға қарсы, сыртқа – жараны жазушы ретінде қолданады.

Иран халық медицинасында камед-шайыр тыныштандырғыш, тырысқаққа қарсы зат ретінде қолданылады [4].

Өсімдіктің барлық бөліктері, шайырды қосқанда – антиоксидантты қасиет көрсетеді.

Сасық қурай камедь-шайыры – қабынуға қарсы және ауруды басатын әсер көрсетеді. Одан бөлек «асафетиданы» антигистаминді, аллергияға қарсы қасиеттері айқындалған [5].

Қазіргі заманғы зерттеулер феруланың қабынуға қарсы заттарға ие екенін көрсетті. Әсіресе, асафетида ісікке қарсы әсер көрсетеді. Ферула камедь-шайыры өзінің ферула қышқылы көмегімен сүт безі ісігінде терапевтикалық әсер көрсетеді. Концерогенез процесінде фарнесилтрансфераза фермент үлкен рөл атқарады. Эксперименттік зерттеулер ферула қышқылының бұл ферментті ингибирлеп, жасушаның ісікке айналуын алдын алады. Дәл осындай қасиетке феруланың гальбоникалық қышқыл шайыры ие. Феруланың спирті экстракты жас балалардағы лейкемиямен ауыру кезінде метаболикалық бұзылыстарды реттейді [6].

Ферула экстракты зерттеулер кезінде аллоксаннан Лангерганс аралын қорғау арқылы антидиабетті қасиет көрсеткен. Асафетиданың гипогликемиялық және гиполипидемиялық әсерлері бар. Ферула камедь- шайыры дипиптидил пептидаза және альфагликозидаза ферменттінің активтілігін ингибирлейді.

Экспериментальды зерттеулер 2-ші типті қант диабетіндегі гипотозбен семірудің алдын алатынын дәлелденді. Және де сулы экстракты қант диабетінде жара жазылуының тездетуіне әсер етеді [7].

Феруланың барлық түрлерінде антибактериалды қасиет байқалады. Сонымен қатар, антигемолитикалық қасиет белгілі.

Камедь-шайыры метронидозолмен тең түсетіней прихомонозға қарсы әсер көрсетеді. Сасық қурайдың вирусқа қарсы әсері де байқалады. Түркімен дәрігерлері эхинококктың имунопрофилактикасында феруланы қолдану перспективті деп ойлайды. Ферула камедь-шайыры айқын лейшманиальды әсерге ие [8].

Ферула қышқылы өзінің антиоксидантық қасиеті арқасында нейрогенеративтік аурулар – Альцгеймер мен Паркинсон ауруларында терапевтік қасиет көрсетеді.

«Асафетида» эпилепсияға қарсы әсер көрсетеді. Камед-шайыр спазмалитикалық және гипотензивтік қасиетке ие.

Феруланы ұзақ қолдану (28күн) бауыр мен бүйрек жұмысына токсикалық әсер етпеген. Аз дозалы асафетида ешқанай кері әсері болмаған, бірақ аса үлкен дозада(100мг/кг) бүйрек пен бауыр жұмысының қиындықтарына алып келуі мүмкін [9].

Қорытынды: Қазақстанда сасық қурай дәрілік өсімдігі кең таралғанымен, толығымен зерттелмеген. Сондықтан да, сасық қурай дәрілік өсімдігін ары қарай зерттеу актуальды болып табылады.

Әдебиеттер

 1. Зубайдова Т.М., Джамшедов Дж.Н., Исупов С.Дж., Загребельный И.А. О фармакологическом изучении разных видов рода Ferula L. в медицине ХХ века - Вестник Таджикского Национального Университета. Серия Естественных Наук 2014, 1-3, 225-229.
 2. Зубайдова Т.М., Джамшедов Дж.Н., Ходжиматов М., Назаро в М.Н.Исупов С.Д., Загребельный И.А., Самандаров Н.Ю., Сухробов П.Ш. Применение ферулы вонючей в древне-традиционной и народной медицине - Вестник Таджикского Национального Университета. Серия Естественных Наук 2013, 1-2, 205213.
 3. Холов А.К., Разыкова Г.В., Раупова П., Азонов Д.А. Влияние ферусинола на антитоксическую и экскреторную функции печени при токсическом поражении печени СС14 - Здравоохранение Таджикистана 2011, 3, 75-79.
 4. Abd El-Razek M.H. A new ester isolated from Ferula assa-foetida L. - Biosci. Biotechnol. Biochem. 2007, Sep., 71(9), 2300-2303.
 5. Amalraj A., Gopi S. Biological activities and medicinal properties of Asafoetida: A review - J. Tradit. Complement. Med. 2016, Dec 20. 7(3), 347-359.
 6. Al-Jenoobi F.I., Al-Thukair A.A., Alam M.A., Abbas F.A., AlMohizea A.M., Alkharfy K.M., Al- Suwayeh S.A. Modulation of CYP2D6 and CYP3A4 metabolic activities by Ferula asafetida resin - Saudi Pharm. J. 2014, Dec., 22(6), 564-569.
 7. Abu-Zaiton A.S. Anti-diabetic activity of Ferula assafoetida extract in normal and alloxan-induced diabetic rats - Pak. J. Biol. Sci. 2010, Jan 15, 13(2), 97-100.
 8. Chandran S., Sakthivel M., Thirumavalavan M., Thota J.R., Mariappanadar V., Raman P. A facile approach to the isolation of proteins in Ferula asafoetida and their enzyme stabilizing, anti-microbial and antioxidant activity - Int. J. Biol. Macromol. 2017, Sep., 102. 1211-1219
 9. Bagheri S.M., Dashti-R M.H., Morshedi A. Antinociceptive effect of Ferula assa-foetida oleo-gum-resin in mice - Res. Pharm. Sci. 2014, May-Jun., 9(3), 207-212.
 • Жыл: 2018
 • Қала: Шымкент
 • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.