Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Түсті металл өндірісі қалдықтарының қоршаған ортаға әсерін зерттеу

Кіріспе. Түсті металл өңдеу өндірісінде шығатын қалдықтардың және фосфор қышқылының қоршаған ортаға тигізетін әсері және осы зиянды әсерлерден қоршаған ортаны қорғау - өте күрделі мөселе болып табылады.

Өйткені онда Түсті металл өндірісінде шығатын қалдықтардың және фосфор қышқылы өндірісінде мамандар белгілі бір өнім шығару, өңдеу барысында, сол кәсіппен қоршаған орта байланысын ескеретін ережелерді, қағидалар мен шектеулерді ескеріп, салынған іс-әрекетті өз бетінше жүргізбеуі тиіс. Ал, аталған ережелер, шектеулер, нұсқаулардың бәрі де заңдастырылған нормативтерге негізделген. Бұл орайда, мамандардың нормативтер мен табиғат қорғау заң шараларын жақсы білуі тиіс. Сонымен қатар, қоршаған ортаны қорғау ақпараттарымен таныс болып, өз саласында осы мәселені дұрыс жолға қоюы керек [1].

Зерттеу мақсаты: Негізінен хлорлы тұздар тәжірибе жүзінде өндіріс қалдықтарының құрамындағы хлорлы айдамаларда кездеседі. Шлакты хлормен өңдеу арқылы хлорлы тұздарды алу үшін оның құрамындағы металдардың мөлшерін және шлактың қасиетін зерттеу қажет.

Материалдар және зерттеу әдістері.

Түсті металл өндірісінен шығатын қалдықтардың және фосфор қышқылы өндірісінен газ түріндегі қалдықтарға реакцияға кірмеген газды компоненттер және НСI, СО2 жатады, бастапқы шикізаттардан;газ түріндегі өнімдер; тотыққан процестердің пайдаланған ауалары; ауа, өнімдерді тасымалдауға керекті, кептіруге, қыздыруға, суытуға, катализаторларды бастапқы қалыпқа келтіруге, фильтрдегі қалдықтарды үрлеуге; ауа, аппараттарды толтыруға керекті ; газдар, суырып тарту үшін керекті және т.б. Газ түрінде қалдықтарды өңдеу үшін оның құрамындағы пайдалы компоненттерді және оларды зиянсыздау үшін әртүрлі технологиялық тәсілдер қолданылады[2].

Зерттеу нәтижелері және талқылау. Хлорлы өңдеуден шыққан қоспа тұздар ZnCl2, FeCl2, PbCl2 т.б. қоспа заттар алдын-ала механикалық заттардан тазартылып, ұнтақ түрінде ыдырату бөліміне беріледі. Ыдырату бөліміне арнайы қоймадан 73% фосфор қышқылы белгілі мөлшермен араластырғыш реакторға беріліп, оған қосымша хлорлы айдама беріледі. Ыдырату үрдісі үздіксіз араластыру арқылы жүргізіледі. Ыдырату үрдісінің температурасы 165-1700С аралығында ұсталынып, хлорлы тұздарды ыдырату уақыты 100-120 минутты құрайды. Нәтижесінде пайда болған суспензия ыстық күйінде сүзуге жіберіледі. Үрдістің жүру барысында үздіксіз бөлінген газ – хлорлы сутек абсорберге беріліп, онда сумен сіңіріледі, алынған тұз қышқылының шоғыры 28-30% жеткен кезде қоймаға жіберіледі. Абсорбциядан шыққан газ әк сүтімен өңделіп, санитарлы тазалаудан өтіп атмосфераға жіберіледі. Ал шайынды сілтілі су канализацияға және жалпы тазалауға жіберіледі [3].

Мырыш және темір хлорлы айдамаларды ыдырату бөлімінен шыққан қоймалжың сұйықтық сүзіліп, алынған тұнба Zn(H2PO4)2, FeHPO4 сумен шайылып, кептіруге жіберіледі. Мырыш және темір фосфатын щаюдан шыққан суды үрдіске қайтарады. Кептірілген дайын өнім- фосфатты коррозияға қарсы қаптаманы қоймаға жібереді.

Қорытынды. Түсті металл өндірісі кезінде қоршаған ортаға бөлінетін зиянды заттарға мен газдардың әсері анықталды. Газдарды тазалау әдістері мен негізгі жабдық абсорбердің өлшемдері есептелді. Хлорсутек газының экологияға тигізетін залалы зерттелді.

Әдебиеттер

  1. Хайн И.И. Теория и практика фосфатирования металлов.-Ленинград: Химия, 1973.-307 с.
  2. Анарбаев А.А., Кабылбекова Б.Н., Айкозова Л.Д. Металл хлоридтерін фосфор қышқылмен ыдыратудың термодинамикасы мен кинетикасын зерттеу //Труды международной научно-практической конференции «Современные проблемы инновационных технологий в образовании и науке». - Шымкент, 2009.- С.52-55.
  3. Анарбаев А.А., Кабылбекова Б.Н., Айкозова Л.Д. «Мырыш-, темір- хлоридтерін фосфор қышқылымен ыдыратудың кинетикасы //Наука и образование ЮК. – 2009. - №1 (74). - С.88-90.
  • Жыл: 2018
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.