Ақтөбе медицина орталығында босану бөлімі бойынша қан кету себептері

Өзектілігі: Барлығымызға белгілі акушерияда қан кету қауіпті асқыну болып табылады. ҚР-да 2018 жылдың қорытындысы бойынша ана өлімі көрсеткіші 100 мың тірі босанушылардан 12,7 % құрады. Бұл алдыңғы жылға қарағанда 31,3 % төмен, 2017 жылы 18,2 % құрады[1] .Летальды асқынуға жататын қан кету себептеріне жатырдың гипотониясы, плацента патологиясы (плацентаның орналасуы, қалыпты орналасқан плацентаның уақытынан бұрын ажырауы) жатырдағы тыртық, жатыр дамуындағы ісіктер мен аномолиялар, ауыр гестоз, көпұрықты жүктілік, ірі ұрық, суегіздік, анасының экстрагениталды аурулар жатады.[2] Осылай, акушерлік қан кету дамуының себептерін анықтау тиімді емдеу әдістерін таңдауға мүмкіндік береді.

Зерттеудің мақсаты. Босанудан кейінгі қан кету себептерін анықтау арқылы жүктілерді жүргізу тактикасы мен диагностикасының оптимизациясы.

Материалдар мен әдістер.Біз 2018 жыл бойынша барлық 4394 босану тарихына ретроспективті анализ жасадық. Қан кету байқалған 92 әйелдің айырбастау картасы мен босану тарихына талдау жасадық. Босану тарихының ретроспективті анализінде келесі факторлар ескерілді: биологиялық (жасы) және әлеуметтік (мекен жайы, отбасы жағдайы, білімі); акушерлік гинекологиялық анамнез (репродуктивті қызмет анализі), босану және босанудан кейінгі жүктілік барысы, клинико-лабораториялық және инструменталды тексеру нәтижелері.[3]

Нәтижелері мен талқылау.Анамнез бойынша 45(48,9%)жатырдағы тыртық,31(33,6%) –ұрық қабының босануға дейін жыртылуы, 11(11,9%)- гестозбен, суегіздік 5(5,4 %) анықталды. Осы босанушылар арасында алғаш босанушы 55,4 % (51),қайталап босанушы 26,1% (24),көп босанушы 11,9% (17) құрады.Жасына қарағанда көбінесе әйелдер 18-35 аралығында болды.Жатырдағы 1 тыртығы бар әйелдер саны 15 (33,3 %), 2 тыртығы бар - 17 (37,7%), 3 тыртығы бар – 9 (20%), толық емес тыртығы бар – 4

(8,8%)кездесті. Күні жеткен жүктілік 88,4% (81)құрады, күні асқаны - 7,6% (7), күні жетпегені – 4,3 % (4).

Қорытынды: қорытындылай келсек, көрсетілген нәтижелер патологиялық қан кетуге алып келетін қауіп тобы жағдайын анықтау болуы мүмкін асқынулардың алдын алуға мүмкіндік береді.Осылайша, босанушыларды өлімге немесе репродуктивті функциясын жоғалтуға алып келетін акушерлік қан кетудің жоғары жиілігі тиімділігі жоғары емдеу әдістерін анықтау мақсатында босанудан кейінгі қан кету себептерін анықтауға жағдай туғызып отыр.

Әдебиеттер

  1. .Акушерлік қан кету// жалпы. ред. В. И. Кулаков. – М.: Триада-Х, 2010 ж. – 96б.
  2. . Абубакирова A. M. БарановИ. И. акушерия мен гинекологияда қан кетудің алдын алу мен емдеу мәселелерін шешу жолдары//М., 2012 ж. – 51–56 б.
  3. .СидороваИ. С. МакаровИ. О. Жүктілік пен босанудағы қан кету//– М.: Медициналықақпараттықагенттігі, 2006. – 128б
Жыл: 2018
Қала: Шымкент
Категория: Медицина