Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Ақтөбе медицина орталығында босану бөлімі бойынша қан кету себептері

Өзектілігі: Барлығымызға белгілі акушерияда қан кету қауіпті асқыну болып табылады. ҚР-да 2018 жылдың қорытындысы бойынша ана өлімі көрсеткіші 100 мың тірі босанушылардан 12,7 % құрады. Бұл алдыңғы жылға қарағанда 31,3 % төмен, 2017 жылы 18,2 % құрады[1] .Летальды асқынуға жататын қан кету себептеріне жатырдың гипотониясы, плацента патологиясы (плацентаның орналасуы, қалыпты орналасқан плацентаның уақытынан бұрын ажырауы) жатырдағы тыртық, жатыр дамуындағы ісіктер мен аномолиялар, ауыр гестоз, көпұрықты жүктілік, ірі ұрық, суегіздік, анасының экстрагениталды аурулар жатады.[2] Осылай, акушерлік қан кету дамуының себептерін анықтау тиімді емдеу әдістерін таңдауға мүмкіндік береді.

Зерттеудің мақсаты. Босанудан кейінгі қан кету себептерін анықтау арқылы жүктілерді жүргізу тактикасы мен диагностикасының оптимизациясы.

Материалдар мен әдістер.Біз 2018 жыл бойынша барлық 4394 босану тарихына ретроспективті анализ жасадық. Қан кету байқалған 92 әйелдің айырбастау картасы мен босану тарихына талдау жасадық. Босану тарихының ретроспективті анализінде келесі факторлар ескерілді: биологиялық (жасы) және әлеуметтік (мекен жайы, отбасы жағдайы, білімі); акушерлік гинекологиялық анамнез (репродуктивті қызмет анализі), босану және босанудан кейінгі жүктілік барысы, клинико-лабораториялық және инструменталды тексеру нәтижелері.[3]

Нәтижелері мен талқылау.Анамнез бойынша 45(48,9%)жатырдағы тыртық,31(33,6%) –ұрық қабының босануға дейін жыртылуы, 11(11,9%)- гестозбен, суегіздік 5(5,4 %) анықталды. Осы босанушылар арасында алғаш босанушы 55,4 % (51),қайталап босанушы 26,1% (24),көп босанушы 11,9% (17) құрады.Жасына қарағанда көбінесе әйелдер 18-35 аралығында болды.Жатырдағы 1 тыртығы бар әйелдер саны 15 (33,3 %), 2 тыртығы бар - 17 (37,7%), 3 тыртығы бар – 9 (20%), толық емес тыртығы бар – 4

(8,8%)кездесті. Күні жеткен жүктілік 88,4% (81)құрады, күні асқаны - 7,6% (7), күні жетпегені – 4,3 % (4).

Қорытынды: қорытындылай келсек, көрсетілген нәтижелер патологиялық қан кетуге алып келетін қауіп тобы жағдайын анықтау болуы мүмкін асқынулардың алдын алуға мүмкіндік береді.Осылайша, босанушыларды өлімге немесе репродуктивті функциясын жоғалтуға алып келетін акушерлік қан кетудің жоғары жиілігі тиімділігі жоғары емдеу әдістерін анықтау мақсатында босанудан кейінгі қан кету себептерін анықтауға жағдай туғызып отыр.

Әдебиеттер

  1. .Акушерлік қан кету// жалпы. ред. В. И. Кулаков. – М.: Триада-Х, 2010 ж. – 96б.
  2. . Абубакирова A. M. БарановИ. И. акушерия мен гинекологияда қан кетудің алдын алу мен емдеу мәселелерін шешу жолдары//М., 2012 ж. – 51–56 б.
  3. .СидороваИ. С. МакаровИ. О. Жүктілік пен босанудағы қан кету//– М.: Медициналықақпараттықагенттігі, 2006. – 128б

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.