Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Медициналық қызметкерлердің микрофлорасына госпитальды ортаның әсер ету ықпалы

Қазіргі уақытта зерттеулер қоғамда медициналық қызметкерлердің кәсіби ауруларының деңгейінің жыл сайын санап өсіп отырғанын көрсетіп отыр айтып кеткен жөн [1]. Бұл мәселе көп жағдайларда медициналық қызметкерлердің жасанды қоршаған орта – госпитальды ортада неше түрлі аурухана ішілік инфекцияларға тап болуымен де сипатталады [2]. Аурухана ішілік инфекциялар – бұл, ауруларды стационарда және емханада емдеу және диагностикалық процедуралар мен алдын алу шараларын жүргізу кезінде, ауру адамдар мен медицина қызметкерлерінің емдеу мекемелерінде жұқтырып алуы [3].

Қарағанды қаласының қалалық стационарының 50 медициналық қызметкерінен – оның ішінде 30 перзентхана және 20 қызметкер хирургиялық бөлім қызметкерлерінен нәжіс пен жағынды үлгілері алынып, зерттелді. Медициналық қызметкерлер арасынан қызметкерлерді келесі талаптар бойынша таңдалды: жас ерекшелігі 17-25 жас аралығы, стационарда жұмыс істеу мерзімі кем дегенде соңғы 3 жыл, жіті жедел мен созылмалы аурулармен ауырмайтын, соңғы жылы бактерияға қарсы ешқандай дәрі-дәрмек қабылдамаған. Бақылаушы топ ретінде медициналық қызметкерлер қатарынан емес бөлек топ құрылды (салыстыру тобы, n = 46). Нәжіс пен жағындыны бактериялогиялық зерттеу қалыпты микробиологиялық әдістер арқылы жүзеге асты [4].

Нәжісті бактериологиялық зерттеу нәтижелеріне сәйкес, медициналық қызметкерлерде индигенді анаэробты микрофлора байқалды. Лактобациллдердің кездесу жиілігі 82%-дан аспаса, өз кезегінде салыстырмалы топта лактобацилл көбірек кездесті – 86,9%. Қалыпты ішек таяқашаларының кездесу жиілігі төмендеу үдерісін байқатты: медициналық қызметкерлерде 92%, салыстырмалы топ адамдарында 95,7%.

Алайда, медициналық қызметкерлерде салыстырмалы топ адамдарына қарағанда 2 және 1,3 есе көбірек биологиялық қасиеттері өзгерген ішек таяқшалары байқалды: гемолиздейтін және лактозонегативті эшерихиялар (32% және 10% қарама қарсы 23,9% және 5% тиісінше). Медициналық қызметкерлер тобы мен салыстырмалы топта тік ішек микрофлорасында ашытқы тәріздес Candida albicans саңырауқұлақтарының жоғарғы көрсеткіші анықталды (52% және 50 %, тиісінше). Микроорганиздердің жыл мезгілдері бойынша адам ағзасында пайда болу көрсеткіштерінің жиілігін талдау (қыс және көктем) көктем кезінде лактобациллдарға қатысты жағымсыз жыл мезгілі болғаны дәлелденді. Бұл мәселе медициналық қызметкерлерге де салыстырмалы топ адамдарына да қатысты.

Перзентхана мен хирургиялық бөлімнің медициналық қызметкерлердің ішек құрамында бар микроорганизмдердің кездесу жиілігі талданып, зерттелді. Перзентхана мен хирургиялық бөлім қызметкерлерінің нәжісті тіршілік ортасында төзімді микрофлора өкілдерінің (соның ішінде, лактобацилл және энтерококк) төмен дәрежеде меншікті салмағы белгіленді. Перзентхана қызметкерлері мен хирургиялық бөлім қызметкерлерінде бірдей жиілікте қалыпты ішек таяқшаларының тұқымы шашылған (93% және 95 %, тиісінше). Әсіресе перзентхана қызметкерлерінің тік ішектерінің микрофлорасында жоғары жиілікпен лактонегативті эшерехиялар, клебсиелл, сульфат ыдыратушы клостридиялар және ашықты тәріздес Candida albicans саңырауқұлақтары жоғары жиілілікпен кездесті. Осы көрсеткіштермен перзентхана қызметкерлерінде лактозанегативті ішек таяқшалары 1,5 есе жиі, клебсиеллдер 1,3 есе жиі кездесті хирургиялық стационар бөлімінің қызметкерлерімен салыстырғанда (36,7% және 25%, 20% және 15% тиісінше).

Сондай-ақ, перзентхана медициналық қызметкерлерінің ішегінін анық жиі көрсеткішті ашытқы тәріздес Candida albicans саңырауқұлақтары (60% және 40%, тиісінше, p < 0,05) және сульфатты ыдыратушы клостридиялар (2,1% және 3%, тиісінше) байқатып, хирургиялық стационар бөімінің қызметкерлерінің ішек микрофлорасының сипаттамалы қасиеті ретінде гемолиздейтін энтерококк пен стафилококк жоғары жиілікті көрсетті. Гемолиздік белсенділікпен энтерокк хирургиялық стационар бөлімі қызметкерлерінің 15%, гемолиздеуші стафилококк 20% кездесті. Өз кезегіндде перзентхана медициналық қызметкерлері тобында бұл көрсеткіштер 10,3% және 13,3% көрсеткіштерін көрсетті, тиісінше.

Шартты патогенді микроорганизмдердің медициналық қызметкерлерінде кездесу жиілігін талдағанда, еңбек өтілі мен көрсетілген микроорганиздер арасындағы тікелей корреляциялық байланыс анықталды (r = 0,89). Шартты патогенді микрофлора стационарда 1-2,5 (54,5 %) жыл аралығында еңбек өтілі бар медициналық қызметкерлерде жиірек байқалды. Бұдан кішкене жиірірек 3,5 және 6-10, жыл аралығында еңбек өтілі бар медициналық қызметкерлерде (62,5 % және 70 %, тиісінше) екені анықталды.

Зерттеліп отырған адамдардың жұтқыншағының шырышты қабығынан индигенді микрофлорада Staphylococcus spp. және Streptococcus spp. тұқымдастарының микроорганизмдерімен сипатталды, өз кезегінде олардың бөліну жиілігі 32,3-76% құрады. Алайда, емдеу-алдын алу мекемесінде қызмет ететін медициналық қызметкерлерің шырышты қабығын анық гемолиздайтын стафилококк пен нәжісті тіршілік ортасының микроорганизмдері: энтерекокк пен ішек таяқшалары жиірірек (p < 0,05) отарлаған.

Салыстырмалы топ адамдарында жұтқыншақ микрофлорасы құрамында β гемолистік стрептококктар ұзақ сақталған (19,4 % қарсы 8 %, p < 0,05).

Қорытындылай келе, госпитальды орта факторларының және емдеу үрдісінің жағымсыз әсер етуі медициналық қызметкерлердің индигенді микрофлорасының түзілуі және шартты патогенді микроорганизмдердің отарлауы орын алды.

Әдебиеттер

  1. Гарипова, Р.В. Совершенствование системы мониторинга за состоянием здоровья медицинских работников/ Р.В. Гарипова // Казанский медицинский журнал. — 2011. — № 1. — С.78—82.
  2. Состояние иммунологической реактивности медицинских работников лечебнопрофилактических учреждений / А.И. Леванюк, Т.А. Ермолина, Е.В. Сергеева [и др.] // Здравоохранение Российской Федерации. — 2011. — № 2. — С.51—52.
  3. Крамарь О.Г. и др. Частота и закономерности колонизации золотистыми стафилококками сотрудников соматического стационара / О.Г. Крамарь, Ю.В. Жадченко //Современные проблемы науки и образования.
  4. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 22 апреля 1985 года № 535 «Об унификации микробиологических методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений».
  • Жыл: 2018
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.