Сүт безі обырымен her2 neo экспрессиялы таргетті терапиясының амбулаторлық емханалық жағдайындағы мүмкіншіліктер

Аннотация

Алғаш рет Шымкент қаласындағы қалалық онкологиялық орталықта теріастылық енгізу Трастузумабтың жаңа формасының артықшылықтары мен ерекшеліктерін көрсету және 2018 жылдың қаңтар айынан бастап, тамыз айына дейінгі кезеңде амбулаторлы түрде қабылдаған сүт безі обырындағы НЕR2 экспрессиялы 33 науқастардың емдеу көрсеткіштерін бағалау. Қарамастан бастапқы терапия, шамамен үштен пациенттердің бастапқы сүт бездерінің дамып, ми қабатына жиі метастазы беріледі. Трастузумаб болып табылады базалық терапиямен әйелдер үшін HER2-оң СБО барлық сатыларында ауру. Біздің науқастың алуға мүмкіндігі бар антиНег2 терапия ретінде стационарда және амбулаториялық деңгейде тегін.2018 жылдан бастап Қазақстанда тіркелген жаңа тері асты қабатының нысаны Трастузумаб кірді амбулаториялық тізімі .Біздің пациенттер мен медицина персоналы басым көпшілік жағдайда предпочитали Трастузум

Кілт сөздер: таргетті терапия, сүт безі обыры , НЕR2 экспрессиялы, Трастузумаб№

Кіріспе. Сүт безі обыры әйелдер арасындағы казіргі таңда ең көп тараған онкологиялық ауру болып табылады.Оңтүстік Түркістан облысында жыл сайын 300-400 жағдай сүт безі обырымен анықталуда.Шамамен 19 %(әдебиет мәліметтері бойынша 18-20%) Неr 2+ статусымен, олардың ісіктері агрессиялырақ: ісіктері тез өсуі, ісік қайталауының ұлғаю мүмкіндігі, метастазданудың ұлғаю мүмкіндігі,өміршеңдік кезеңінің қысқаруы, ядролар полиморфизмнің жоғары дәрежелігімен сипатталады. Осылайша НЕR2 гиперэкспресиясысүт безі обырындағы жаман болжамды фактор. Мысалы, 2017 жылы біздің аймақта сүт безі обырымен НЕR2 + экспрессиясы бар 73 науқаста анықталған.Бастапқы терапиясына қарамай, алғашқы сүт безі обырынаннауқастарымыздың үштен бірінде метастаздамиды.Науқастарымыздың сүт безі обыры диагнозын қойғаннан соң орташа өміршеңдігі 2-4 жыл құрайды.

Позитивті сүт безі обырыменНЕR2экспрессиялы Трастузумаб әйелдер үшін базалы терапия болып табылады, әрі біздің науқастарымыздың стационарда қалай анти НЕR2 экспрессиялы қабылдау мүмкіншілігі болса, солай амбулаторлық деңгейде де, тегін қабылдай алады.

PHARE және HERA екеуінің біріккен 10 жылдық зерттеулердің талдау нәтижелерінің анықтауында:

 1. 10 жылдық бақылау медианасында стандартты емдеу схемасына Трастузумабты қосу, өлімнің өсу қауыпін 37% - ға төмендетті.
 2. Сүт безі обыры НЕR2 экспрессиялы 10 науқастың (73.7%) 7 – інен арада 10 жыл өткен соң Трастузумаб терапиясы 1 жыл бойы қабылдағаннан ауру белгісі жоқ болып шықты.

3.Ерте анықталған сүт безі обыры НЕR2 экспрессиялы (84 %)науқас Трастузумаб терапиясын 1 жыл бойы қабылданғанынан кейін , арада 10 жыл өткен соң тірі болды. Сондықтан Оңтүстік Түркістан облысында да осы терапияны тегін қолдану мүмкіншілігінен сүт безі обырынан өлімжітім 2014 жылға қарағанда 2017 жылы кеміген.

Зерттеу мақсаты : амбулаторлық таргетті ем алған науқастардың көрсеткіштерін көрсету, алғаш рет Шымкент қаласында қабылдаған науқастардың теріастылық Трастузумабты таңдауы және тамырішілікпен салыстырғандағы артықшылықтарын бағалау.

Зерттеу эдістері: Қазақстанда 2018 жылдан бастап , амбулаторлы тізімге кірген теріастылық Трастузумабтың жаңа формасы тіркелді. Науқасқа теріастылық енгізу барысында медперсонал бар жоғы 5 минут уакытын кетіреді(тамырішілік енгізумен салыстырғанда, енгізу 30 минуттан бастап 90 минутқа дейін уақытты алатын еді) және белгіленген мөлшері 600 мг (5 мл), салмағына қарап доза есептеуді талап етпейді.

Алғаш рет Шымкент қаласындағы қалалық онкологиялық орталықта 2018 жылдың қаңтар айынан бастап, тамыз айына дейінгі кезеңде амбулаторлы түрде теріастылық қабылдаған Трастузумаб - 33 науқаста (сүт безі обырындағы НЕR2 экспрессиялы) зерттелді (әрқайсысы 6 курстан қабылдағандар).

Нәтижелер мен талқылаулар: Біз зерттей келе, теріастылық Трастузумабты ем қабылдап жатқан науқастардың жасы бойынша:25-30жас - 1 (3,0%), 30-35жас - 6 (18,2%) , 35-40жас – 5

(15,2%). 40-45жас – 7 (21,1%) , 45-50жас – 5 (15,2%) , 50-55жас – 9 (27,3%) анықталды. Сүт безі обырының сатысы бойынша келетін болсақ : I сатысымен – 1 (3,0 %) , II сатысымен – 24 (72,7 %), III сатысымен – 5 (15,2 %), IV сатысымен – 3 ( 9,1 %) анықталды.

Науқастардың амбулаторлық түрде қабылдаған теріастылық Трастузумабтың жаңа формасының емдеу нәтижесінде II сатысында -72,7 % және 30-35 жас аралығында -18,2% анықталды.

Қорытынды:

 1. Тамырішілік формуласымен салыстырғанда енгізу әдісі аз уақытты алады (5 мин).
 2. Науқастардың ауруханада аз болу уақытын айқындайды.
 3. Орталық портты орналастыру қажет етпейді.
 4. Тері астына енгізуде жайлылырақ және аз ауырады.
 5. Медициналық қызметкерлер үшін өте ыңғайлы, ауруханаішілік қорды үнемдейді, науқастар үшін өте қолайлы және олардың өміршеңдігін ұзартумен қатар, күнделікті өмір сүру сапасын жақсартады.

Әдебиеттер

 1. Семиглазов В.Ф., Палтуев Р.М., Семиглазова Т.Ю. и др. Клинические рекомендации по диагностике и лечению рака молочной железы. М : «АБВ-пресс», 2013. 234 с.
 2. Slamon D.J., Clark G.M., Wong S.G. et al. Human breast cancer: Correlation of relapse and survival with amplification of the HER-2/neu oncogene // Science. 1987. Vol. 235. P. 177–182.
 3. Piccart-Gebhart M.J., Procter M., Leyland-Jones В. et al. Trastuzumab after adjuvant chemotherapy in HER2-positive breast cancer // M. Engl. J. Med. 2005. Vol. 353. P. 1659–1672.
 4. Romond Eh., Perez E.A., Bryant J. et al. Trastuzumab plus adjuvant chemotherapy for operable HER2- positive breast cancer // N. Engl. J. Med. 2005. Vol. 353. P. 1673–1684.
 5. Slamon D., Eiermann W., Robert N. et al. Adjuvant trastuzumab in HER2-positive breast cancer // N. Engl. J. Med. 2011. Vol. 365. P. 1273–1283.
Жыл: 2018
Қала: Шымкент
Категория: Медицина