Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Сүт безі обырымен her2 neo экспрессиялы таргетті терапиясының амбулаторлық емханалық жағдайындағы мүмкіншіліктер

Аннотация

Алғаш рет Шымкент қаласындағы қалалық онкологиялық орталықта теріастылық енгізу Трастузумабтың жаңа формасының артықшылықтары мен ерекшеліктерін көрсету және 2018 жылдың қаңтар айынан бастап, тамыз айына дейінгі кезеңде амбулаторлы түрде қабылдаған сүт безі обырындағы НЕR2 экспрессиялы 33 науқастардың емдеу көрсеткіштерін бағалау. Қарамастан бастапқы терапия, шамамен үштен пациенттердің бастапқы сүт бездерінің дамып, ми қабатына жиі метастазы беріледі. Трастузумаб болып табылады базалық терапиямен әйелдер үшін HER2-оң СБО барлық сатыларында ауру. Біздің науқастың алуға мүмкіндігі бар антиНег2 терапия ретінде стационарда және амбулаториялық деңгейде тегін.2018 жылдан бастап Қазақстанда тіркелген жаңа тері асты қабатының нысаны Трастузумаб кірді амбулаториялық тізімі .Біздің пациенттер мен медицина персоналы басым көпшілік жағдайда предпочитали Трастузум

Кілт сөздер: таргетті терапия, сүт безі обыры , НЕR2 экспрессиялы, Трастузумаб№

Кіріспе. Сүт безі обыры әйелдер арасындағы казіргі таңда ең көп тараған онкологиялық ауру болып табылады.Оңтүстік Түркістан облысында жыл сайын 300-400 жағдай сүт безі обырымен анықталуда.Шамамен 19 %(әдебиет мәліметтері бойынша 18-20%) Неr 2+ статусымен, олардың ісіктері агрессиялырақ: ісіктері тез өсуі, ісік қайталауының ұлғаю мүмкіндігі, метастазданудың ұлғаю мүмкіндігі,өміршеңдік кезеңінің қысқаруы, ядролар полиморфизмнің жоғары дәрежелігімен сипатталады. Осылайша НЕR2 гиперэкспресиясысүт безі обырындағы жаман болжамды фактор. Мысалы, 2017 жылы біздің аймақта сүт безі обырымен НЕR2 + экспрессиясы бар 73 науқаста анықталған.Бастапқы терапиясына қарамай, алғашқы сүт безі обырынаннауқастарымыздың үштен бірінде метастаздамиды.Науқастарымыздың сүт безі обыры диагнозын қойғаннан соң орташа өміршеңдігі 2-4 жыл құрайды.

Позитивті сүт безі обырыменНЕR2экспрессиялы Трастузумаб әйелдер үшін базалы терапия болып табылады, әрі біздің науқастарымыздың стационарда қалай анти НЕR2 экспрессиялы қабылдау мүмкіншілігі болса, солай амбулаторлық деңгейде де, тегін қабылдай алады.

PHARE және HERA екеуінің біріккен 10 жылдық зерттеулердің талдау нәтижелерінің анықтауында:

 1. 10 жылдық бақылау медианасында стандартты емдеу схемасына Трастузумабты қосу, өлімнің өсу қауыпін 37% - ға төмендетті.
 2. Сүт безі обыры НЕR2 экспрессиялы 10 науқастың (73.7%) 7 – інен арада 10 жыл өткен соң Трастузумаб терапиясы 1 жыл бойы қабылдағаннан ауру белгісі жоқ болып шықты.

3.Ерте анықталған сүт безі обыры НЕR2 экспрессиялы (84 %)науқас Трастузумаб терапиясын 1 жыл бойы қабылданғанынан кейін , арада 10 жыл өткен соң тірі болды. Сондықтан Оңтүстік Түркістан облысында да осы терапияны тегін қолдану мүмкіншілігінен сүт безі обырынан өлімжітім 2014 жылға қарағанда 2017 жылы кеміген.

Зерттеу мақсаты : амбулаторлық таргетті ем алған науқастардың көрсеткіштерін көрсету, алғаш рет Шымкент қаласында қабылдаған науқастардың теріастылық Трастузумабты таңдауы және тамырішілікпен салыстырғандағы артықшылықтарын бағалау.

Зерттеу эдістері: Қазақстанда 2018 жылдан бастап , амбулаторлы тізімге кірген теріастылық Трастузумабтың жаңа формасы тіркелді. Науқасқа теріастылық енгізу барысында медперсонал бар жоғы 5 минут уакытын кетіреді(тамырішілік енгізумен салыстырғанда, енгізу 30 минуттан бастап 90 минутқа дейін уақытты алатын еді) және белгіленген мөлшері 600 мг (5 мл), салмағына қарап доза есептеуді талап етпейді.

Алғаш рет Шымкент қаласындағы қалалық онкологиялық орталықта 2018 жылдың қаңтар айынан бастап, тамыз айына дейінгі кезеңде амбулаторлы түрде теріастылық қабылдаған Трастузумаб - 33 науқаста (сүт безі обырындағы НЕR2 экспрессиялы) зерттелді (әрқайсысы 6 курстан қабылдағандар).

Нәтижелер мен талқылаулар: Біз зерттей келе, теріастылық Трастузумабты ем қабылдап жатқан науқастардың жасы бойынша:25-30жас - 1 (3,0%), 30-35жас - 6 (18,2%) , 35-40жас – 5

(15,2%). 40-45жас – 7 (21,1%) , 45-50жас – 5 (15,2%) , 50-55жас – 9 (27,3%) анықталды. Сүт безі обырының сатысы бойынша келетін болсақ : I сатысымен – 1 (3,0 %) , II сатысымен – 24 (72,7 %), III сатысымен – 5 (15,2 %), IV сатысымен – 3 ( 9,1 %) анықталды.

Науқастардың амбулаторлық түрде қабылдаған теріастылық Трастузумабтың жаңа формасының емдеу нәтижесінде II сатысында -72,7 % және 30-35 жас аралығында -18,2% анықталды.

Қорытынды:

 1. Тамырішілік формуласымен салыстырғанда енгізу әдісі аз уақытты алады (5 мин).
 2. Науқастардың ауруханада аз болу уақытын айқындайды.
 3. Орталық портты орналастыру қажет етпейді.
 4. Тері астына енгізуде жайлылырақ және аз ауырады.
 5. Медициналық қызметкерлер үшін өте ыңғайлы, ауруханаішілік қорды үнемдейді, науқастар үшін өте қолайлы және олардың өміршеңдігін ұзартумен қатар, күнделікті өмір сүру сапасын жақсартады.

Әдебиеттер

 1. Семиглазов В.Ф., Палтуев Р.М., Семиглазова Т.Ю. и др. Клинические рекомендации по диагностике и лечению рака молочной железы. М : «АБВ-пресс», 2013. 234 с.
 2. Slamon D.J., Clark G.M., Wong S.G. et al. Human breast cancer: Correlation of relapse and survival with amplification of the HER-2/neu oncogene // Science. 1987. Vol. 235. P. 177–182.
 3. Piccart-Gebhart M.J., Procter M., Leyland-Jones В. et al. Trastuzumab after adjuvant chemotherapy in HER2-positive breast cancer // M. Engl. J. Med. 2005. Vol. 353. P. 1659–1672.
 4. Romond Eh., Perez E.A., Bryant J. et al. Trastuzumab plus adjuvant chemotherapy for operable HER2- positive breast cancer // N. Engl. J. Med. 2005. Vol. 353. P. 1673–1684.
 5. Slamon D., Eiermann W., Robert N. et al. Adjuvant trastuzumab in HER2-positive breast cancer // N. Engl. J. Med. 2011. Vol. 365. P. 1273–1283.
 • Жыл: 2018
 • Қала: Шымкент
 • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.