Шқкса ревматология бөлімінде жүректің созылмалы жеткіліксіздігімен емделген науқастардың комплаенсін бағалау

Түйін

Жүректің шамасыздығының өрістеуінде миокардтың қайта модельденуі, систолалық дисфункция, лақтыру фракциясының төмендеуінің де ролі бар. Комплаенттілік– дәрігердің емдік ұсыныстарын қатаң сақтау, атап айтқанда дәрілік препараттарды дер кезінде қабылдау –ауру емінің толықтылығын және болжамын айқындайды. Комплаенттілік көптеген факторлармен анықталады, олар: дәрігер мен пациент арасындағы байланыс, емдеуге ынталандыру, дәрі қабылдаудың ыңғайлылығы, науқаста психикалық бұзылулардың болуы.

Кілт сөздер: жүрек шамасыздығы, комплаенттілік, пациент, дәрі қабылдау тәртібі.

Жұмыстың мақсаты:стационарда жүрек шамасыздығымен ем қабылдайтын науқастардың қайта гоститализациялану себебін және комплаенсін анықтау.

Жұмыстың міндеттері:

 1. Науқастар жасы мен жынысының қайта госпитализациялануға әсерін анықтау
 2. Науқастардың қайта госпитализациялануына ілеспелі аурулардың әсерін анықтау
 3. Жүрек шамасыздығымен сырқаттанатын науқастардың қайта госпитализациялануын және оның комплаентілігі және жүрек шамасыздығын емдеуде жүргізілетін емнің арасындағы тәуелділікті анықтау.

Қолданылған әдістер мен тәсілдер:

Бұл жұмыс ШҚКСА – ның ревматология бөлімшесінде 2017 жылдың қыркүйек – қараша айларында ем қабылдаған науқастарды зерттеу арқылы жүргізілді.

Жүрек шамасыздығымен сырқаттанатын науқастардың комплаенсі Морски – Грин шкаласымен бағаланды: жалпы 33 науқас: 21 әйел және 12 ер науқас.орта жас (45 – 59 жас) n= 5,егде жас (60 – 74 жас) n=14, кәрілік жас (75 жас және оданда жоғары) n= 14. Жүрек шамасыздығымен сырқаттанатын науқастар – 23: әйел – 15, ер – 8 науқас.Жүрек шамасыздығымен сырқаттанбайтын науқастар – 10: әйел – 6, ер - 4 науқас.

Қорытынды және талдау:

 1. Жүрек шамасыздығымен сырқаттанатын науқастардың 72% қайтагоспитализацияланады. Еңжиігоспитализцияланатынжасаралығы 60 жастан - 79 жасқадейінгі ЖШ ІІІ және ІУ

дәрежесімен сырқаттанатын науқастар.

 1. Қайта госпитализацияланудың негізгі себебі ілеспелі аурулардың өршуі 55,1% - ды, алқайта госпита-лизацияның қалған себептері 49,1% құрайды. Оныңішінде - 82% науқастар дәрігер

тағайындамаларын толық орындамайды, науқастардың 50%-ы қабылданатын дәрмектердің режимін сақтамайды, 40%-ы диета мен режимдісақтамайды, 16% АҚҚ және салмағын бақыламайды.

 1. Комплаенсбұзылысыныңнегізгісебебі: 58% жағдайда науқас пен дәрігер арасындағы қарым – қатынастың төмендігі; науқастардың 54% -да қаражаттың жеткіліксіз дігінен ұсынылған емді толық қабылдамауы.

Тұжырым:

Стационарға түскен барлық науқастарда жүрек шамасыздығының дәрежесін функциялық сынама жүргізу арқылы міндетті түрде анықтау (анамнезінде жүрек шамасыздығы болмаған кезде де жүргізу керек).

Стационардан емделіп шығарылғанан кейін негізгі ауруға және жүрек шамасыздығының функциялық класына қарай емнің тиімділігін бағалау.

Жүрек шамасыздығымен сырқаттанатын науқастарға ем тағайындағанда олардың қаражат қорын ескере отырып тағайындау.

ЖШ мен сырқаттанатын науқастарға препараттарды уақтылы қабылдауды, режим сақтауды, диета сақтауды орындауы үшін түсіндірме жұмыстарын көптеп жүргізу.

Әдебиеттер

 1. Мареев В.Ю., Агеев Ф.Т., Арутюнов Г.П., Коротеев А.В., Ревиш-вили А.Ш. и др. Национальные рекомендации ВНОК И ОССН по диагностике и лечению ХСН (третий пересмотр). Журнал "Сердечная недостаточность". 2009; 10 (2): 64-103.
 2. McMurrayJ.J.V., AdamopoulosS., AnkerS.D., AuricchioA., BohmM., DicksteinK. etal. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012. Eur. Heart J. 2012; 33: 1804-13, 1838-9.
 3. Ho Р., Bryson С., Rumsfeld J. Medication adherence: its importance in cardiovascular outcomes . Circulation.2009; 119: 3028-35.
 4. Rasmussen J.N., Chong A. Relationship between adherence to evidence-based pharmacotherapy and longterm mortality after acute myocardial infarction . J.A.M.A. 2007; 297: 177-86.
 5. Stromberg A. Patient-related factors of complians in heart failure: some new insights an old problem .Eur. Heart J. 2006; 27: 379-81.
 6. Fortin M., Stewart M., Poitras M.E., Almirall J., Maddocks H. A systematic review of prevalence studies on multimorbidity: Toward a more uniform methodology. Ann. Family Med. 2012; 10 (2): 142-51.
 7. Van Deursen V.M., Urso R., Laroche C., Damman K., Dahlström U., Tavazzi L. et al. Co-morbidities in patients with heart failure:an analysis of the European Heart Failure Pilot Survey. Eur. J. Heart Fail. 2014; 16: 103-11.
 8. Van Weel C., Schellevis F.G. Comorbidity and guidelines: conflicting interests .Lancet. 2006; 367: 550-1.
 9. Альберт М.А., Биктимиров Т.З., Шутов. А.М. Приверженность к лечению и личностные особенности больных с хронической сердечной недостаточностью. Ученые записки Ульяновского государственного университета. 2008; 1 (13): 6-9.
 10. Белялов Ф.И. Лечение внутренних болезней в условиях комор-бидности: Монография. 8-еизд. Иркутск: РИОИГИУВа; 2012.
Жыл: 2018
Қала: Шымкент
Категория: Медицина