Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Мерзіміне байланысты әр түрлі жастағы науқастарда қан сарысуындағы цитокиндер концентрациясы және бүйрек синдромы бар геморрагиялық қызбаның ауырлығы

Кіріспе. Башқұртстан Республикасы, оны төмендету үшін ешқандай үрдісі бар бүйрек синдромы (ГЛПС), геморрагиялық қызбаның сырқаттанушылық бойынша көп жылдар бойы жетекші орындардың бірі болып табылады. Бұл ауруды диагностикалау қиындықтарына, әсіресе ерте сатыларда және оның алдын алудың тиімді әдістерінің жоқтығына ықпал етеді. дәл бүгін бастапқы ГЛПС емдеу болып табылады патогенді терапия көлемін анықтау үшін қажетті ағза хантавирус патологиялық тетіктерін егжей-тегжейлі және толық зерттеу. Эндотелияның зақымдануы HFRS патогенезінде шешуші рөл атқаратыны белгілі. Алайда хантавирус эндотелий жасушаларының ешқандай тікелей cytopathic әсері, бірақ [1], тек бастамашысы иммундық қабынуы қызмет етеді. Көптеген жұқпалы аурулардың патогенезінде цитокиндер, соның ішінде ГФР [3] жетекші рөл атқарады. Біз үшін қол жетімді әдебиетте біз HFRS бар балалардағы цитокиндердің динамикасын зерттеу туралы ешқандай жарияланымға тап болмадық.

Біздің зерттеу мақсаты Pro қабынуға цитокиндер Ил-1β динамикасының салыстырмалы зерттеу, бүйрек синдромы бар геморрагиялық қызбасын балалар бар науқастарда tumornekrotiziruyuschego фактор-α, α-интерферон және γ-интерферон жүргізу болды.

Материалдар мен әдістер. Зерттеуге УФА-ның №4 жұқпалы клиникалық ауруханасында жатқызылған 47 баланы жатқызды. Пациенттер шартты түрде 2 топқа бөлінді. Бірінші топ диагнозбен емделген 25 науқастан тұрады: HFRS орташа ауыр түрі. Екінші топқа ауыр HFRS диагнозы бар 22 пациент кірді. Бұл екі топта зерттелгендердің жасы 5-17 жыл болды. Бірінші топтағы орташа жас 11.1 ± 1.6 жас, екінші топтағы - 11.3 ± 1.3 жас.

Цитокиннің жағдайын салыстыру үшін цитокиннің мәртебесі бойынша 5-тен 17 жасқа дейінгі 24 сау бала зерттелді, бұл топтың орташа жасы 11,2 ± 1,4 жасты құрады.

Фебрильді, олигуриялық, полиуральды кезеңдерде және емделу кезеңінде зерттелген пациенттерде цитокиндердің мазмұны, ауруханадан шыққаннан кейін 1 ай. Нәтижелерді салыстыру сау балалар тобында цитокиндердің көрсеткіштерімен жүргізілді.

Цитокиннің мазмұны «Протеин-Контур» ЖШС-нің (Санкт-Петербург қ.) Коммерциялық реагенттер жиынтығы арқылы ферментті иммундық әдіспен анықталды.

Зерттеу нәтижелерін статистикалық өңдеу Windows үшін статистика 7.0 статистикалық бағдарламаларын қолдана отырып, параметрлік және параметикалық емес статистикалық статистиканы пайдалана отырып жүргізілді. Орташа мән (M) және орташа мәннің қателігі (m) Microsoft Excel бағдарламасында есептелген.

Нәтижелер мен талқылау. Зерттелген пациенттерде ГФРР түрлі кезеңдеріндегі цитокиндердің мазмұны 1-кестеде келтірілген қарап балалардың Pro қабынуға цитокиндер ИЛ-1β және TNFα динамикасын талдау кезінде, ол Мазасыз кезеңде қазірдің өзінде бұл Ил-1β және TNFα арттыру пайда болады. Алайда, осы цитокиндердің өсуі тек ауыр HFRS кезінде статистикалық маңызды болды (р <0,05). Олигуриялық кезеңде олардың көбеюі айқынырақ болады. IL-1β тиісінше 4 және 5 есе қалыпты және ауыр HFRS формасында өседі. TNFα қалыпты нысанда 7 есе, ал қатаң түрде 9 есе өсті. Осылайша, HFRS-ның ауыр түрінде, IL-1β және TNFα протеинтамды цитокиндері қалыпты ауырлықтан гөрі күшейе түседі.

Кесте 1- Аурудың кезеңіне және ауырлығына байланысты гфр-мен бар балалардың цитокинді мазмұны

Аурудың және ауырлық нысандарының кезеңдері

n

IL-1β (pg / ml)

ТNFα (pg / ml)

INFα (pg / ml)

INF-γ (pg / ml)

IL-10 (pg / ml)

Қызу

 

Орташа ауыр

25

32,5±2,9

16,2±2,7

20,8±1,3*

9,7±1,2*

12,72±0,98

Ауыр

22

39,5±2,5*

36,7±2,8*

18,3±1,8*

7,8±1,7*

11,92±0,49

Олигоануриялық

 

Орташа ауыр

25

102,9±6,6*

69,5±3,9*

17,2± 2,1*

7,2±1,*

39,81±2,39*

Ауыр

22

128,4±7,*

89,4±2,6*

12,8±2,4*

5,5±1,2*

47,64±4,72*

Полярлық

 

Орташа ауыр

25

74,6±3,7*

52,9±3,7

19,5±2,1*

8,6±1,4*

59,18±5,18*

Ауыр

22

89,4±3,9*

61,3±2,8*

16,9±1,8*

7,2±2,1*

78,29±7,21*

Тозған

 

Орташа ауыр

25

28,7±2,9

17,2±3,2

25,8±1,9

10,4±2,7

16,5±2,6

Ауыр

22

31,1±2,4

18,6±3,9

18,5±1,6*

9,4±1,3*

18,6±3,2

Бақылау

24

25,5±2,4

10,2±2,1

28,4±3,5

13,2±1,2

11,29±2,4

p - басқарудағы айырмашылықтардың сенімділігі, * - p <0,05.

Қалпына келтіру кезеңінде, аурудан кейінгі айдан кейін, пренфлиматориялы цитокиндердің деңгейі бақылау тобына қарағанда жоғары болды, бірақ елеулі айырмашылықтар байқалмады. Осы факті бойынша балалардың HFRS-дегі пренфлиматориялы цитокиндердің динамикасы ересектердегі пренфлиматориялы цитокиндердің динамикасынан ерекшеленеді. Өйткені емдеу кезеңінде тіпті пренфлиматориялы цитокиндердің айтарлықтай өсуі байқаладыntrolya [5] салыстырмалы INFα және INF-γ, біз кері үрдісті, яғни айтарлықтай төмендеуі INFα және INF-Г байқалады және қызба кезеңде. ауыр ГЛПС бар науқастарда Мазмұны INFα және INF-γ аурудың орташа нұсқада артық динамикалық ерекшеленді.

Сондықтан қазірдің өзінде қызба кезеңде айтарлықтай тапшылығы (р <0,05) INFα және INF-γ жазылған. Аурудың өршу тіпті қалпына келтіру кезеңімен, бұл айырмашылықтар ауыр ауру .so жылы (р <0,05) статистикалық маңызды болды, антигендерін шабуыл жауап провоспалительных цитокинов жаппай босату келеді, мұндай жағдай болып, жалғасып төмен деңгейі INFα және INF-Г арқылы жүрді «цитокин дауылының» атауы. Эндотелия цитокиндердің көзі және мақсаты болып табылатынын атап өткен жөн. TNF-α, IL-1β гиперформациясы бар. Атап айтқанда, СЕН-α, қызба дамуын капиллярлық өткізгіштігінің және plazmorrei арттыру факторы болып табылады, коагуляция үдерістерін және гемопоэз ұлғайтуға ынталандыру [6]. Алайда, [2] Т-хелперлердің және NK-жасушаларының төмен белсенділігі көрсетеді азаюы INFα және INF-γ, бар.

Сондай-ақ, IL-10 қабынуға қарсы цитокиндерді белсендету жүзеге асырылады. Яғни қабынуға қарсы цитокиндердің Ил-10 динамикасын зерделеу .If «цитокиндердің дауыл» кезінде қорғаныш сипаты өзара қарсы immunoregulation қызба кезеңі GLPS артады тапты, және оның өсу poliuricheskogo кезеңде дейін жалғасты жүзеге асырылады. балалардың, ауруханадан шыққаннан кейін 1 ай, ИЛ-10 шоғырлануы srednetyazholoy және ГЛПС ауыр нысандары да, бақылау тобына қарағанда жоғары болды, бірақ айырмашылықтар статистикалық маңызды болған жоқ. ересек науқастарды айырмашылығы сауықтыру кезеңінде қабынуға қарсы цитокиндердің ИЛ-10 айтарлықтай өсуі [4].

Vyvody болды: ГЛПС бар балаларға 1. фебрильді кезеңінен бері, провоспалительных цитокиндер ИЛ-1β және TNFα концентрациясы артуы белгіленген. Бұл цитокиндердің өсімінің шыңы олигуриялық кезеңде байқалады. Полиурия кезеңінде пренфлиматориялы цитокиндердің деңгейі төмендейді. сауығу кезеңінде бақылау тобының айырмашылығы бар сауықтыру кезеңі бақылау gruppoy.2 салыстырғанда қабыну цитокиндер айтарлықтай өсті концентрациясын көрсеткен ересек науқастарға қарағанда, айтарлықтай статистикалық болған жоқ. ГЛПС фебрильді мерзімдері қысқарды, өйткені балалардың INFα деңгейі мен INF-γ, ауыр ГЛПС белгіленген oliguric кезеңде ең көп төмендеу. тіпті кезеңі rekonvalestsentsii.3 жылы, бақылау тобына қарағанда айтарлықтай жоғары poliuricheskom кезеңде INFα деңгейі және INF-γ өсті, бірақ аурудың олардың деңгейі ауыр нысаны. неистовый кезеңде қабынуға қарсы цитокина Ил-10 шоғырлануы, әдетте, ұлғаяды, статистикалық айтарлықтай өсуі oliguric кезеңде атап өтті және poliuricheskom кезеңде өсіп келеді. реконвалесценции фазасында, ИЛ-10 деңгейі бақылау тобынан статистикалық айырмашылығы жоқ еді, ересек науқастарға, ал реконвалесценции кезеңде IL-10 деңгейлері бақылау gruppe.

Әдебиеттер

  1. Қолайлы нәтижесі ауыр және өлім бүйрек синдромы бар геморрагиялық қызбаның клиникалық және иммунологиялық ерекшеліктері В.А. Иванис [және басқалары]. // Pacific Medical Journal. - 2010 ж. - № 3. - Б. 46-50.2.
  2. Кетлинский, С.А. Цитокиндер / С.А. Кетлинский, А.С. Симбирцев. - Санкт-Петербург: Фолиант, 2008. - 552 б.
  3. Ускова, Ю.Г. Бүйрек синдромымен геморрагиялық қызбасы бар науқастардың иммунологиялық параметрлерін динамикасы /Ю.Г. Ускова, В.Ф. Павелкина // Практикалық медицина. - 2016 ж. - Т. 95, № 3. - П. 99-103.4.
  4. Хасанова, Г.М. Бүйрек синдромы бар геморрагиялық қызбасын иммундық патогенезін, дәрумені және микроэлементтер балансы және емдеу өзекті аспектілері: Diss. ... Медицина ғылымдарының докторы. - Мәскеу, 2012. - 316 б.
  5. Хасанова, Г.М. Бүйрек синдромы бар геморрагиялық қызба бар науқастарда цитокиннің динамикасы. /Г.М. Хасанова, А.В. Тутелян, Д.А. Валишин // Жұқпалы аурулар. - 2011ж. - № 9, № 3. - П. 31-34.
  6. Чун Хуа J. Чин бар өткір кезеңі геморрагиялық қызба плазма және сарысу факторы Некроздың ісіктері Альфа қызметінің Хуан C. жоғары деңгейі. - 1992 - том. 72, № 3. - С.151-154.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.