Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Дәрілік көмек көрсету бойынша дд¥ ¥сыныстары

Өзектілігі. Қазаустанның Республикасының заманауи жағдайларда дамуында хадықты дәрілік заттармен қамтамасыз ету тетіктері фармацевтикалық мекемелердің нарықтық қызметтернің халықты әлеуметтік қорғауға бағытталған мемлекеттік реттеу шараларының уштасуымен сипатталадвы/1, 2, 3/.

Зерттеу жұмысының мақсаты - ҚР дәрілік затпен қамтамасыз етудің даму ерекшелітерін зерттеп талдау.

Материалдар мен әдістер -контент-анализ әдістері, әлеуметтік-маркетингтік зерттеулер.

Нәтижелер мен талқылаулар. Сондықтан әлеуметтік маңызды аурулармен ауыратын науқастарды кепілдемелі көлемдегі дәрілік заттармен қамтамасыз ету қиын шешімді.

Қазіргі таңда ҚР фармацевтикалық нарықтың әлеуметтік институтының қүрылуы мен дамуындағы келесі маңызды кезеңдер айқындалды.

Қазақстан Республикасында әлеметтік маңызды аурулармен ауыратын науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз етумен байланыста ауыртпалықтарды қазіргі таңда шектеулі бюджеттік қаржыландыру шарттарында, дәрілік заттарға баға орнату жүйесінің болмау жағдайларында, фармацевтикалық нарықта саны көп әрі бағасы қымбат дәрілік заттардың болуында шешуге тура келеді.

Ондағы маңызды орынды денсаулықтары түрақты немесе курстық медикаментозды емді қажет ететін, бірақ материалдық жағдайлары өмірлік маңызды және қажетті дәрілік затты алуға мүмкіндік бермейтін науқастар алады.

Дәрілік заттармен қамтамасыз ету ауырпалықтарын шешуде ДДҰ ресурстары шектеулі елдерге фармацевтикалық секторды («Ұлттық Дәрілік Саясатты») өндіруді және енгізуді үсынады. Ұлттық Дәрілік саясаттың маңызды бөлшегі болып негізгі дәрілік препараттар тізімі болып табылады.

Бүндай тізімге дәрілік препараттарды таңдау көрсеткіштеріне маңызды ауруларды емдеу және алдын алуда қолданылуы, дәлелденген тиімділік пен қауіпсіздігі, бүл препараттардың бағасы мен тиімділігі арасындағы арақатынастың ескерілуі жатады.

Негізгі дәрілік заттар тізімі емдеусызбасының бағасын анықтаудың, дәрілік заттарға мүқтаждықтың, сонымен қатар оған енген препараттарды бақылайтын қүжаттар мен ақпараттарды дайындаудың негізі болып табылады.

ҚР ең жоғары деңгейде аурушаңдық көрсеткіші артып жатқан аурулар қатарына туберкулез, вирусты гепатит жатады. Бүл тенденция бірнеше жылдың барысында сақталып түр.

Жүргізілген зерттеу барысында әлеуметтік маңызды аурулармен ауыратын науқастар ақы төлей алу қабілеті бар сүраныстар мен тұгынушылық артықшылықтарымен сипатталатынын ескердік. Ақы төлеуге қабілетті сүранысты анықтауда түтынуға қажетті кіріс деңгеі маңызды.

Қазіргі таңда ҚР төмендегі сипаттамалр тән кезеңдерөткерілмеді:

1. Фармацнвтикалық нарықтың әлеуметтік тетік ретіндегі нормалары және қағидаларымен байланысты үрдістерді қүру мен беіту;

2. Айтылып отырған әлеуметтік институттың мүшелерін қамтитын жүйенің қүрылуы, себебі осы тетікті қүраушылардың барлығы өзара тығыз байланыста деп айтуға әлі ерте.

Қорытынды

1. Дәрілік заттармен қамту үрдісін зерттеу нарықтық жағдайларда дәрілік заттармен қамту үрдісі толықтай коммерцияланғанын көрсетті, ол өз кезегінде әлеуметтк маңызды аурулармен ауыратын науқастарға көрсетілетін дәрілік көмектің сапасына кері әсерін тигізеді.

2. ҚР бөліп сатушы дәріханалық үйымдар мен дистрибьюторлық жүйелердің біркелкі дамып таралмауы дәрілік заттармен қамтамасыз етуге теріс әсер етеді.

Республикада денсаулық сақтау үйымдарының фармацевтикалық тармағында жүргізілген реформалардың нәтижесінде мемлекеттік дәріханалық үйымдар аздаған көлемде қалды. Дистрибьюторлар отандық дәрілік заттарды таратуға экономикалық қызығушылық танытпайды, яғни бүл осы аурумен ауыратын науқастардың дәрілік заттарға қол жетімділігін төмендетеді.

Әдебиеттер

  1. Health Sectors Reforms: Key issues in less developed countries. - WHO. - 2005. - 32 p.
  2. Antezana F.S., Velasques G. Health economics and health sectors reforms // WHO. - 2006. - 18 P.
  3. Тельнова Е.А. Международный опыт организации лекарственного обеспечения льготной категории населения Фармация, - 2005. - №5 - с.45-47

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.