Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Өмір сүру салтына және медицина саласыныңдеңгейшебайналысты адамдардың орташа өмір сүру ұзақтығынаэволюциялық болжам жасау

Кіріспе. Мемлекет халықының өмір сүру үзақтығының жоғары болуы, мыңжылдық даму мақсаттары көрсеткіштерінің бірі ретінде елдің әлеуметтік және экономикалық дамуының аса маңызды қырын көрсетеді.

Біріккен Ұлттар Ұйымы мен Дүниежүзілік Денсаулық Сақтау Ұйымы елдің өркениеттілігінің негізгі көрсеткішінің бірі болып халықтың денсаулық деңгейі мен оның өмір үзақтыгы болып табылады деп санайды. Осы саладағы зерттеулерге заманауи дамыған елдердің барлығыда дерлігі, сондай-ақ көптеген дамушы мемлекеттерде, басқа салалардағы шығындардан асып түсетін, мемлекеттік және жеке қаржыларды жүмсайды.

Зерттеу мақсаты. Осыған байланысты елдің демографиялық даму деңгейін өлшейтін басты көрсеткіш ретінде өмір сүру үзақтығына өлімнің әрбір әсері мен себебін анықтау.

Нәтижелер мен талқылаулар. Орташа өмір сүру үзақгағы мен салты туралы алғашқы ақпараттарды археологтар мен антропологтар архелогиялық қазба жүмыстары барысында үсынды. Нәтижесінде, неолит, тас, темір, қола, дәуірлерінде орташа өмір сүру үзақтығы(ары қарай - ОӨСҰ) бар-жоғы 20 мен 30 жас болған.

Ал орта ғасырда адамдар орташа 28-29 жасқа дейін өмір сүрген, оның ішінде еркектерге қарағанда әйелдер өлімі көптеп тіркелген.

ХІХ ғасырда Еуропада ОӨСҰ 40 жас, Ресейде 32 жас, ал Африка елдерінде 28 жас болған. Осындай едуір төмен ОӨСҰ себебі, ол кезде түрмыстық техникалар мен шаруашылық заттар (сабын, ыдыс жуу ерітінділері және т.б.) жоқтың қасы, ал медицинаның әлсіз түсы еді, сондықтан адамдар күрделі емес, жәй инфекциялық аурулардан, атап айтқанда туберкулез, пневмония, грипп, диарея, энтериттен де өлімге үшыраған.

ХХ ғасырда ғылыми-техникалық революция салдары ОӨСҰ оң әсерін тигізді. Бүл жағдай барлық мемлекет үшін тиімді болып есептелді, себебі мемлекеттің басты капиталы адамның өмір салты өзгеріп, өмір сүру жеңілдеді және жемісі ОӨСҰ өсті. Ауа тамшылы жолдармен берілетен аурулардың және басқа да инфекциялық аурулардың емі табылып, медицина алға ілгерледі.

ХХ ғасырдың 3 ерекшелігі бар, 1) ауылдағы адамдар, қаладағылардан үзақ өмір сүрді, өйткені қалада жылдам даму, өнеркәсіп орындарының көптігі, халықтың әлеуметтік жағдайының төмендігі де өз әсерін тигізді; 2) түрмысқа қажетті және ауылшаруашылық техникалар (телевизор, телефон, холодилник, жасанды жарық, газ плиталары және т.б.) ойлап табылды, бірақ адамдар  жоғарыдағы техникалармен тоқтамай, әскери үрыс-керіс техникалырында жасауды үйғарды. 3) медицина да дамып қана қоймай, зерттеулерді өз шеңберінен шығарып алып, әлеуметтік маңызды ауруларды да ( СПИД, ВИЧ және т.б.) дүниеге әкелді.

Сондықтан ОӨСҮ шкаласы 40-50 жасты көрсетті. Жоғары да аталған ерекшеліктерге сипаттама берсек, дүниежүзілік соғыс пен жаппай ашаршылық және атом бомбалары жарылыстарының зардаптары, ауыр түрдегі жүқпалы аурулар, адамдардың физикалық ерекшеліктеріне (жасына, жынысына және т.б.) назар аудармау, еңбек жүктемелерді дүрыс бөлмеу.

ХХ ғасырдың ІІ жартысында жоғарыда көрсетілген факторлардың басым көпшілігі жойылып, ОӨСҮ 60 жасты көрсетті.

ХХІ ғасырдың жетістіктері мол, оған дәлел геронтолгия ғылымының жетекші ғалымдары қарттықты созылмалы ауру деп санап, Дүниежүзілік денсаулық сақтау үйымына, аурулар және созылмалы аурулар тізіміне енгізуді сүрып хат жолдаған. Өйткені күрделі жүрек-қан тамыр, жүйке жүйесі және басқа да аурулардың емі бар, жақында ісік ауруын да жеңеміз деп уәде беруде. Қазірдің өзінде апта сайын қарттықпен күресудің тиімді әдістері пайда болуда.

Қорытынды. Бүгінде өлімнің негізгі себептерінің 55 пайызы анықталған, олардың қатарына темекі тарту, қалыпты дене салмағын үстамау, қимыл жеткіліксіздігі, дене шынықтырумен айналыспау, алкогольді пайдалану, салауатты тамақтанбау, яғни тиімсіз өмір салтын үстану.

Геронтологтардың болжамы бойынша қазіргі кезде ОӨСҮ 120-140 жасқа жететін шамада екенбіз, және сондай адамдар да бар екен, өйткені салауатты өмір салтының маңыздылығын дамыған мемлекеттегі халық сезініп, жасауда.

Әдебиеттер

  1. Бөлешов М.Ә. Қоғамдық денсаулық және денсаулықты сақтау. Оқулық. Алматы, 2012. 24 б., 95 б., 236 б.
  2. Сәрсенбаева Г.Ж. Қоғамдық денсаулықты сақтау. Оқулық. Қарағанды, 2013. 9 б., 18-35 б.
  3. Кенесариев Ү.И. Гигиена. Оқулық. Алматы, 2010. 4-30 б.
  4. Торгаутов Б.К. Жалпы гигиена. Оқулық. Шымкент, 2011. 4-15 б., 307 б.
  5. Борисов В.А. Демография. Оқу қүралы. М., 2001
  6. Народонаселение. Энциклопедический словарь. М.,1994
  7. Харченко Л.П. Демография. Оқу қүралы. М., Омега-Л, 2006
  • Жыл: 2016
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.