Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Оқушылардың сабақ кестесінің қүрастыруына гигиеналық баға беру

Кіріспе. Сабақ кестесін қүру барысында негізгі гигиеналық талаптар ескерілуі тиіс. Қазіргі ғылыми зерттеу жүмыстары бойынша оқушылардың биоритмді жалықпауы - жүмысқа қүштарлығы И.Г. Сивков кестесіне сай, сабақтың тек қиындығына қарап қоймай, оқушы денсаулығына қанша күш түсіріп, оның шаршамауына әсер ететінін ескеру керек. Бүгінгі күні ғалымдардың зерттеулері бойынша сабақ кестесін қүрған кезде, оқушының денсаулығы ескерілуі тиіс. Сабақ кестесін жасауға бірнеше талаптар қойылуы тиіс.

  1. Мектеп бітірушілер мен бірінші сынып оқушыларының оқу жүмысы қиындығын есептей отырып, жас ерекшеліктерін аңғарып, сыныптарды ауысым бойынша дүрыс бөлу;
  2. Күн тәртібі бойынша, оқу апталығының ішінде, барлық оқу жылы бойынша, оқушылардың, мүғалімдердің еңбек қабілеттілігінің биік деңгейін сақтау;
  3. Қиын пәндерді сабақ кесте бойынша бірінші және соңғы сабақ ретінде қоймауға тырысу керек: ең жемісті сабақтар - екінші, үшінші, төртінші;
  4. Үй тапсырмасы көлемді, көп дайындық пен уақытты талап ететін сабақтарды аптаның әр күндеріне бөлу қажеттілігі туады.

Зерттеу мақсаты. Сабақ кестесінің оқушылардың денсаулығына кері әсерінің тимеуіне көз жеткізіп отырып қүру. Сабақ кестесінде жасқа байланысты ауырлықтың болмауы.

Материалдар мен әдістер. Зерттеу барысында сипаттамалы, салыстырмалы әдістер, сондай-ақ түрлі компоненттік , талдау және жүйелеу, салыстыру әдістері қолданылады. Сабақ кестесінің дүрыс қүрастыруы оқушы денсаулығына көп әсерін тигізеді. Оқушылар арасындағы көп кездесетін аурулардың түрлері бірінші орында тыныс алу жолдары, екінші асқорыту, үшінші көру қабілеттері мен есту жолдары, осының бәрі оқу процесінде ақыл - ойға әсер етеді. Осының бәрін ескере отырып сабақ кестесі салыстырмалы түрде қүрылуы тиіс. Зерттеу жүргізу арқылы сабақ кестесінің жас ерекшелігі мен қүрылуына баға беру.

Нәтижелер мен талқылаулар. Мектептерде сабақтың үзақтығы 45 минут. Бастауыш сыныптарға оқу процесін жүйелі әрі сапалы жүргізуде сабақ кестесінің дүрыс жасалауының айтарлықтай маңызы зор, сондықтан сабақ кестесін жасау кезінде оқушылардың психологиялық- физиологиялық, гигиеналық ерекшеліктері ескерілуі керек. Дүйсенбі мен сенбі аптаның бірінші және соңғы күндері болғандықтан, кімге де болса ауырлығы ескеріліп, дене тәрбиесі пәні негізге алынуы тиіс. Сонымен қатар үзіліс арасында жасалатын дене жаттығулары баланың дамуы мен денсаулығына білім алуына, дағдыларды қалыптастыруда, оқушылардың денсаулығын, ақыл-ойын дамытуда, оқыту мазмүны мен оқу жүмысын дүрыс жолға қою арқылы жүзеге асады. Когнитивті үлгідегі сабақтар: тәжірибе сабақ; бақылау сабақ; ізденіс сабағы; зертханалық — практикалық сабақ: проблема қою және оны шешу сабағы; жаңалық ашу сабағы. Үйымдастыру қызметтік үлгідегі сабақтар: мақсатты есептеу сабағы; нормативті-шығармашылық сабақ; топтық жүмыс сабағы. Коммуникативтік үлгідегі сабақтар: Конференция сабағы; жарыс сабағы; спектакль сабағы; дөңгелек үстел; сабағы; балдық көрсеткіш бойынша норма мен қүрылуы қажет.

Қорытынды. Салыстыру әдісі арқылы дүрыс үйымдастырылған сабақ кестесі жақсы білім алумен қатар оқушылардың дамуы мен сана сезімінің ерікті түрде өсуіне оңтайлы жағдай жасайтынына көз жеткізілді. Сабақ кестесінің баллдық жіктемемен қүрылуына баға берілді. Есептік көрсеткіштің талдау нәтижесінде 6-7 жастағы балалар үшін үзіліссіз уақыт (диктант) 8 минут, 10-12 жастағы балдар үшін 14 минут 45 секунд, 14-15 жастағылар үшін 20-22 минуттан аспау керек екені анықталды. Ең көп шалдығу әсерін көрсететін пәндерге 2- ші сыныпқа табиғаттану,4-ші сыныпқа тарих, 5-ші сыныпқа ботаника, география, әдебиет, 6 сыныпқа- физика,7-ші сыныпқа-химия пәні екені көрсетілді

Әдебиеттер

Неменко Б.А. Оспанова Г.К . Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы. Оқулық- Алматы Ғылым 2002

  • Тег: Талдау
  • Жыл: 2016
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.