2014-2015 ж.ж. ОҚО Қырым-Конго геморрагиялық қызбасы. эпидемиологиялық талдауы

Кіріспе. Республикамыздың Оңтүстік Қазақстан облысы Конго-Қырым геморагиялық қызбасы ауруының эпидемиологиялық қолайсыз аумағына жатады. Бүгінге қалыптасып отырған эпидемиологиялық ахуалды түрақтандыруға, Конго-Қырым геморагиялық қызбасын эпидемиологиялық қадағалау және оның алдын алу жүйесін жетілдіру жобасы енгізілген, жобаға сәйкес аурудың зерттеу жүргізу хаттамасы, әр бір ауруға күдікті жағдайлардың зерделеуіне арналған сауалнама қолданылады.[1]

Зерттеу мақсаты. Мақсаты: Оңтүстік Қазақстан облысы халықтары арасында Конго- Қырым геморагиялық қызбасы ауруының орын алу жағдайын зерттеу және оның алдын алу іс- шараларын жетілдіру

Материалдар мен әдістер. 2014-2015 жылдарда Оңтүстік Қазақстан облысы

халықтарының Конго- Қырым геморагиялық қызбасымен ауруына ретроспективті талдау жүргізу.

Нәтижелер мен талқылаулар. 1суретте көрсетілген диаграммада 2014-2015жылдары ОҚО бойынша Түркістан қаласында және Қазығүрт аудандарында талдаулары оң нәтиже көрсеткен.

Ал ең төмен нәтиже көрсеткен аудандар қатарына Еңбекші ауданы,Бәйдібек ауданы және Арыс қаласы жатады.

 

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ ХАБАРШЫ №4(77)-2016ж.. ТОМ 5

Зсуретте 2015жылғы ОҚО тіркелген КҚГҚ айларға бөлінген мәліметі яғни 2014-2015ж.ж салыстыра қарайтын болсақ 2 суретте көрсетілгені бойынша КҚГҚ эпидемиялық маусымы көктем жаз айларын оның ішінде мамыр,маусым, шілде айларыекендігін тағы бір дәлелдеп түр.

4-суретте көрсетілген диаграмма бойынша 2014-2015ж.ж аралығында тіркелген КҚГҚ оң мәнді болған науқастарды жас аралығына бөлу нәтижесі көрсетілген. Көріп отырғанымыздай ең белсенді жүмыс істеуші жас аралығы яғни 21-30жас аралығындағы науқастарда оң мәнді нәтиже көптеп тіркелген.Ал керісінше 60жастан асқан адамдар арасында мүлдем тіркелмеген.[4]

Қорытынды. Жүргізілген талдау, Оңтүстік Қазақстан облысы елді мекендерінің эпидемиологиялық қолайсыз аумағында кенеге қарсы дезинфекциялық, дезинсекциялық іс- шараларды және халықтың арасында санитариялық ағарту жүмыстарын жүргізуді жетілдіруді айқындайды.

Әдебиеттер

  1. Крымская гемморагическая лихорадка [Текст] / А.Е. Бейсетаева, Ш.Ж. Курманбекова, Г.С. Омарова // Вестник ЮКГФА. - 2012. - №4 . - С. 16-18.
  2. О лечении Конго-Крымской гемморагической лихорадки на современном этапе / Абуова Г.Н., Шшеничная Н.Ю., Нурмашева А.А. и др. // Вестник ЮКГФА. - 2013. - №2 (63). - С. 10-11.
  3. Конго-Қырым қанды қызбасын эпидемиологиялық қадағалау жүйесін жетілдіру / Есенбаева А.Н., Алиев Д.С., Акимханов Б.С. Медетов Ж.Б., Абуова Г.Н. / ОҚМФА хабаршысы. - 2013. - № 4(65). - Б. 200- 201.
  4. Оңтүстік қазақстан облысы халықтарының 2011-2015 жылдарда конго-қырым геморагиялық қызбасымен ауруы жағдайын эпидемиологиялық түрғыда бағалау нүрмаханбетова а.е. Ғылыми жетекші: м.ғ.к. Утепов п.д. Мүхтарқызы ф.м оңтүстік қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы хабаршы № 4(73)-2015ж. Тезисы, том 3 63-64бет
Тег: Талдау
Жыл: 2016
Қала: Шымкент
Категория: Медицина