Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Қазақстан републикасындағы денсаулық сақтаудағы электрондық қызметтер

Еліміздегі IT саласы қарқынды даму үстінде. Бүл саланың дамуына өскелең жас үрпақтың үлесі зор болмақ. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев айтқандай қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет.[1] Мына мақалада қарастырылған мәселелердің барлығы ақпараттық технологияға байланысты болғандық- тан, жастарды осы салаға көптеп тартып, ақпараттық технология саласын тез меңгеру мақсатында ақпараттық технологиямен көп жүмыс жасау керек. Электронды үкіметті әлдеде жетілдіре түсу қажет.

Қазақстанды әлемдегі дамыған 30 мемлекеттің қатарына енгізудің негізгі тұжырымы ретінде ұсынылған «Қазақстан-2050» Стратегиясының бірінші кезектегі міндеттерінің бірі - қазір- гі заманғы және тиімділігі жоғары денсаулық сақтау жүйесін қалыптастыру болып табылады. [2]

Мұнда денсаулық сақтау саласында бәсекеге қабілеттілікке қол жеткізу үшін қоғамдық денсаулық сақтаудың барлық деңгейіне тиімді менеджмент енгізу, соның ішінде жаңа медициналық техноло-гияларды жасау мен практикаға ендіру талап етіледі. Бүкіләлемдік денсаулық сақтау ұйымының кепілдемесіне сәйкес, денсаулық сақтау саласына тап осындай жоғары сапалы ғылыми-зерттеулер мен инновацияларды енгізу түрғындардың үлттық деңгейдегі де, ғаламдық ауқымдағы да денсаулық жағдайларын жақсартуға бағытталуы тиіс.

Мемлекеттік денсаулық сақтау жүйесіне сондай-ақ мемлекет меншігіндегі және мемле- кеттік денсаулық сақтау жүйесінің басқару органдарына бағынышты амбулаториялық-емхана, аурухана ұйымдары, медициналық-санитариялық бөлімдер, ана мен баланы қорғау, медициналық жедел жәрдем, сот-медициналық сараптама ұйымдары, диспансерлер, оқу орындары, ғылыми- зерттеу, санитариялық-эпидемиологиялық, санаторий-курорттық, фармацевти-калық ұйымдар, материалдық-техникалық қамтамасыз ету қызметтері және өзге де үйымдар жатады.[3]

Электрондық қызметтер. 1.Дәрігердің қабылдауына жазылу. 2.Дәрігерді үйге шақыру. 3. Композиттік қызмет.4.Алғашқы медециналық санитариялық көмек көрсететін үйымдарға тіркелу. 5.Психонервологиялық ұйымнан анықтама беру. б.Мүгедектерге кресло-арбаларды беру үщін оларға қүжаттарды рәсімдеу. 7.Наркологиялық ұйымнан анықтама беру. 8.Қозғауға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының өызметтерін үсыну үшін мүгедектерге қүжаттарды рәсімдеу.9.Мүмкіндіктері шектеулі балаларды психологиялық-медециналық-педагогикалық тексеру және оларға консультацимялық көмек көрсету.10.Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек ұсыну үшін оларға қүжаттарды рәсімдеу.[3]

Елбасы Жолдауында мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру бойынша берілген тап- сырмаларды орындау мақсатында, бүгінгі таңда әділет органдарымен көрсетілетін қызметтердің басым бөлігі онлайндық жүйеге көшті. Онлайндық жүйе, яғни электронды тіркеудің тиімділігі- біріншіден ашықтық, қоғамдағы әкімшілік кедергілер, сөзбүйдалылық, сыбайлас жемқорлық сияқты келеңсіз жағдайларды болдырмау, (1 сурет) Халыққа қызмет көрсету орталықтарына барып кезек күтпей, еліміздің кез-келген аумағында интернетке қолжетімді жерден өтініш бере алуы және ең бастысы тіркеу мерзімінің қысқаруы.[1]

Кез-келген мемлекет үшін денсаулық сақтау мәселесі әрқашан өзекті болып табылады.[4] Электронды денсаулық сақтау аралас және денсаулық сақтау облыстарын дамыту, сондай-ақ мемлекет азаматтарының (пациент) қажеттіліктерін, денсаулық сақтау саласын және медициналық қызметкерлердің өздерін қанағаттандыру үшін заманауи ақпараттық және коммуникациялық технологияларды (АКТ) пайдалануды білдіреді. Электронды денсаулық сақтау деректерді беру кезінде азаматтар, пациенттер және медициналық мекемелер арасында өзара әрекетті қамтамасыз етеді.[5]

Қазіргі дамыған заманда АКТ-ны денсаулық сақтау саласына енгізу медициналық жәрдем көрсетудің сапасын жаңа бір деңгейге көтереуге мүмкіндік береді. АКТ дәрігерлік санитария көмек көрсетуіне қамтамасыз етуге маңызды рөлге ие болды. Электрондық денсаулық сақтау технологиялары емдеушілерді қашықтықтан мрниторингілеуді жүргізу,емдеушілер арасында ақпаратты жақсы тарату, әсіресе алыс жерлерде,мүгедектер мен егде тартқан адамдар үшін мүмкіндік береді.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.