Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Шымкент жедел жәрдем ауруханасының жарақат бөлімшщ деректері бойынша егде жастағы науқастар арасындағы травматизм

Қазіргі уақытта «2011 - 2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік дамыту бағдарламасына» деректеріне сай, Қазақстанда егде жастағы адамдар халықтың жалпы санының 7,7%-данастамын қүрайды. Біріккен Ұлттар Ұйымы мамандарының болжамына сәйкес, Қазақстанда алдағы жылдары егде адамдардың саны 11% -ға санын артуы жоспарланып отыр.

Егде жастағы түрғындар арасында жарақаттыңелеулі түрде өсіп, өлім себептері арасында алға шығуы, қоғамдық денсаулық сақтаудыңкүрделі проблемасы болып табылады.

Жыл сайын, халықтың 65 жастан асқан бөлігініңшамамен үштен бірі әртүрлі ауа-райы қүбылыстарына мен сезім мүшелерінің қабылдауының төмендеуі арқасында қүлап жатады және бүл көрсеткіш 80 жас және одан жоғары түрғындар арасында 50% -ға дейін артады [4,7]. Сонымен қатар, қарт және егде халықтың тез өсуіне байланысты жедел жәрдем ауруханасына ем алу қүбылысыда күрт артуда. Индукцияланған қулау себептерінен қайтыс қарқыны мен өлім абсолюттік саны тез өсуде.

Жарақатың ауыр түрінің бірі болып табылатын, сан сүйегі сынуының 90 % себебі қулау [9].

Қарт және егде жастағы адамдар арасындағы жарақаттану қаупі индивидуальді факторлармен (мысалы, булшық ет күшінің төмендеуі, тепе - теңдік сақтау бузылысы, соматикалық және психикалық функция бүзылысы, әр түрлі сезімдердің бүзылысы, дәрілік препараттарды қабылдау) және қоршаған ортаның жағымсыз жағдайларымен (тротуарлар бузылуы, тайғақ едендер, жарықтандырудың жеткіліксіздігі, жайсыз еден төсемелері, сатылар және т.б.) негізделеді [10].

Қарт және егде жастағы адамдар арасындағы қүлау қаупі факторларын үш категорияға бөлуге болады: ішкі факторлар, сыртқы факторлар және кауіпке шалдығу дәрежесі. Қүлау бірнеше қауіп факторларының динамикалық қарым қатынасының нәтижесінен болатынын ескеріп, көрсетілген үш факторларды индивидуальды қарастыруға болмайды [11].

Зерттеу мақсаты: жарақатты емдеу үшін ауруханаға жатқызылған қарт науқастарды жарақат ауырлығына талдау жүргізу.

Зерттеу деректері мен материалдар: Шымкент қ. жедел жәрдем көрсету ауруханасының 20142015 жж статистикалық дерекқорлары пайдаланылып, ретроспективті талдау жүргізілді.

Көрсеткіштер

2014

2015

науқастар саны (n)

46 (24,9%)

39 (22,5%)

Жасы

70,5 ± 7,3

73,1 ± 6,9

жынысы

әйел адамдар

72,3%

71,9%

ер адамдар

27,7%

28,1%

жарақат себептері

көшеде

11 (23,9%)

9 (23%)

Тұрмыстық

28 (60,8%)

22 (56,4%)

ЖКО

5 (8,6%)

7 (17,9%)

кәсіптік және ауылшаруашылық

2 (4,3%)

1 (2,5%)

Зерттеу нәтижесі және талдау:Жедел жәрдем көрсету ауруханасына жарақат алу салдарымен түскен қарт және егде жастағы адамдардың 2014-2015 жж сипаттамасы 1-кестеде көрсетілді.

Жарақат алған науқастардың жылдық көрсеткіші 2014 жылы 46 (24,9%) тең болса, 2015 жылы жарақат саны айтарлықтай төмендеп 39 (22,5%) жғдайды қурады.

Науқастардың орташа жасы: 2014 жылы 70,5 ± 7,3жасты қүраса, 2015 жылы 73,1 ± 6,9 тең болды.

Жалпы екі жылдық көрсеткіш бойынша әйел жыныстылардың үлесі - 69% болып, ер адамдарға қарағанда екі есеге жуық көп жарақат алатыны анықталды. 2014 жылы 72,3% әйел адамдар қураса, 2015 жылы бул көрсеткіш 68,1% алды.

Көріп отырғаныздай, егде және қарт науқастар арасында қүлау себептерінің бірінші орынға тұрмыстық және көшеде қулау жағдайлары алып отыр (41%). Екінші орын 13,2% болған жол- көлік оқиғалары (ЖКО) алса, үшінші орында 6% кәсіптік және ауылшаруашылық жарақаттары қамтыды.

Қорытынды: қорыта келе, қарт және егде жастағы адамдарға көмек көрсететін медициналық қызметкерлердің көп фунциаларын анықтап алған жөн. Индивидуальды профилактикалық шаралардың нәтижелі болуы гериатрлар, физиотерапевттер және егде жастағы адамдардың қулау мәселесімен айналысатын адамдардың көмегінсіз өткізу мүмкін емес. Екі жылдық көрсеткіштер бойынша түрмыстық жарақат пен көшеде қулаудың алдын алу жолдарын халық арасына үгіт-насихат жумыстарын жүргізген жөн.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.