Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Амбулаторлық емханалық көмек» жағдайында акушер-гинеколог дәрігерлерінің жұмыс уақытын және жүктемелерін оңтайландыру

Тақырыбтың өзектілігі:

Түрғындарға медициналық көмек көрсетудің жақсаруы тек материалдық және денсаулық сақтаудың кадрлық негізінің өсуін ғана емес, сонымен қатар, өткізіліп отырған іс-шаралардың экономикалық тиімділігін ескере отырып үйымдастырушылық іс-әрекеттің барлық деңгейінде жүмыс әдістерінің және стильдерінің жақсаруын талап етеді. Амбулаторлық-емханалық мекемелердің қызметін бағалауда қызметкерлердің жүмыс жүктемелерінің статистикалық көрсеткіштер анализі және есебі маңызды орын алады. Бір жағынан, амбулаторлық-емханалық қабылдаудағы дәрігер жүктемесі медициналық көмек алуға келген түрғындардың жастық-жыныстық қүрылымына, аурашаңдықтың деңгейі мен қүрылымына, түрғындардың медико-санитарлық белсенділігіне байланысты. Басқа жағынан қарасақ, дәрігердің (орта медициналық қызметкер) жеке жүктемесі медициналық қызмет нарығының сигменттелу деңгейіне, медициналық қызметкердің кәсіби имиджінің қалыптасуына байланысты. Қызметкерлердің жүктемесін үнемі зерттеу атқарылған жүмыстың көлемі мен сапасын ескере отырып, дифференцирленген еңбек ақысының прогрессивті түрін әзірлеуде өте маңызды.

Зерттеу мақсаты: Акушер-гинеколог дәрігерлердің жүмыс уақыты жүктемелерінің нормативтерін ғылыми жүзінде негіздеу.

Зерттеу әдістері: Хронометраж әдісі, статистикалық өндеу әдісі. Осы жылдың 4 қазанынан бастап ДСДРО (РЦРЗ) тапсырысы бойынша акушер-гинеколог дәрігерлерінің жүмыс уақытын хронометражды зерттеу әдісін жүргіздім. Зерттеу мерзімі - 3 апта. Зерттеуді Семей қаласы, Консультативті-диагностикалық орталық және Семей қаласы, аралас титі №1-ші емханасында өткіздім. Осы зерттеу жүргізу кезінде келесідей мәліметтер алынды: Консультативті-диагностикалық орталықта: - Акушер-гинеколог күніне кем дегенде 23 науқас қабылдайды; -Дәрігердің науқастарды орташа қабылдау уақыты - 10-25 минут; -Дәрігердің

науқастың картасын толтыруға кететін уақыты - орташа есеппен 5-10 мин; -Дәрігер жүмысының ең үзақ уақыт алатын манипуляциялары : Биопсия, жатырішілік қүрылғыны орнату және алып тастау - орташа есеппен 15-20 минут.

№1-ші емханасында:- Акушер-гинеколог күніне кем дегенде 25 науқас қабылдайды; - Дәрігердің науқастарды орташа қабылдау уақыты - 15-30 минут; -Дәрігердің науқастың

картасын толтыруға кететін уақыты - орташа есеппен 10-15 мин; -Тіркеуге түруға келген жүкті әйелдерді қабылдау уақыты - 40-50 минутты қүрайды. -Дәрігер жүмысының ең үзақ уақыт алатын манипуляциялары: Биопсия, жатырішілік қүрылғыны орнату және алып тастау - орташа есеппен 10-15 минут.

Нәтижесі: Нормативтік бүйрық бойынша акушер -гинекологтың үсынылған орташа сағаттық қабылдау жүктемесі - 4 науқасты қабылдауға тең, ал мен өткізген зерттеуде клиникалық- диагностикалық қызмет көрсетуі орташа есеппен Консультативті-диагностикалық орталықта 20 минутқа тең болды,бүл дегеніміз 1 сағат ішінде дәрігер үш науқасты қабылдап үлгереді. Ал, №1-ші емханада 30 минутқа тең болды, бүл дегеніміз 1 сағат ішінде дәрігер екі науқасты ғана қабылдап үлгереді.

Қорытынды: Жүктеме нормативімен салыстырғанда, №1-ші емханада дәрігердің науқастарды қабылдауы 2 есеге төмен екені анықталды. Себебі, №1-ші емханада тек әйел адамдарды ғана емес, сонымен қатар жүкті әйелдерді қабылдайды және көптеген манипуляциялар жасалады.

Әдебиетттер

Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 20162020 годы;

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министірлігінің 2010 жылғы 15 сәуірдегі №238 Бүйрығы; Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министірлігінің 2012 жылғы 3 шілдедегі №452 Бүйрығы;

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.