Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Тамақтану тәртібі медицина қызметкерлерінің өмір сапасын қалыптастырушы фактор ретінде

Кіріспе. Медицина қызметкерлерінің денсаулық жағдайының өзектілігі олардың қызметінің сапасы мен тиімділігі тек біліктілік пен материалдық-техникалық жабдықталуға ғана емес, сонымен қатар денсаулық жағдайына байланыстылығымен сипатталады[1].Заманауи жағдайларда өндірістік ортаның қолайсыз әсерлерінен бөлек медицина қызметкерлерінің тамақтану тәртібі, тамақтану ерекшеліктері, жеке өнімдер мен тағамдарды қабылдау жиілігі аса маңызды болып табылады.

Дүрыс тамақтану денсаулықты сақтаушы және адамның еңбекке қабілеттілігін жоғары деңгейде үстап түрушы факторлардың бірі екендігі жалпыға мәлім. Ол үшін тамақтану түрақты түрде тамақтық рационға биологиялық қүнды өнімдерді қосу арқылы қамтамасыз етілетін калориялылығы жағынан адекватты және дәрумендер, макро- және микроэлементтердің қүрамы бойынша балансталған болуы қажет. Медицина қызметкерлерінің тамақтануда биологиялық қүнды өнімдер мен тағамдарды төменгі жиілікте қолдануы аталған қызметкерлер тобының тамақтық статусының жеткіліксіздігіне дәлел бола алады[2]. Жүмыс орнының зиянды өндірістік факторлары тамақтану қүрылымы мен тәртібінің бүзылыстарына әкеліп соқтыруы мүмкін.

Зерттеу мақсаты. Оңтүстік Қазақстан облысы, Отырар аудандық емханасы медицина қызметкерлерінің тамақтану сипатын олардың денсаулық жағдайын қалыптастырушы фактор ретінде зерттеу.

Материалдар және әдістер. Медицина қызметкерлерінің тамақтану тәртібін бағалау ОҚО, Отырар аудандық емханасында жүргізілді. Мәліметтерді жинау үшін тамақтану туралы сүрақтарды қамтитын арнайы сауалнама қүрастырылды.

Нәтижелер және талқылау. Сауалнамаға жасы 25-56 аралығындағы 100 адам қатысты. Оның ішінде 46-әйелдер, 54-ерлер.

Дене салмағының индексіне байланысты сауалнама жүргізілгендердің тамақтану жағдайы төмендегідей қатынаста көрініс тапты: 40.9 %-ы қалыпты тамақтанады, 16,8 %-ы төменгі салмаққа ие, 15,2 %-ы бірінші дәрежелі семіздікке, 27,1-ы екінші дәрежелі семіздікке

шалдыққан. Сауалнама барысында медицина қызметкерлерінің көпшілігі (76%) дүрыс тамақтану мен тамақтану тәртібі жайлы білмейтіндігі анықталды. Тамақтану тәртібі жүйелі болу үшін үйде ғана емес, жүмыс орнында да қажетті жағдайлар жасалуы қажет. Іс жүзінде, барлығы жүмыс барысында ұгымды тамақтану үшін қажетті жағдай жасалмағандығын, ал шектен тыс еңбек жүктемесі тамақтануға қажетті уақытты бөлуге мүмкіндік бермейтіндігін белгілеген. Дәрігерлердің 76 %-ы жүмыс орнында, ал 23%-ы жақын орналасқан асханаларда түстенеді. Түскі асқа арналған уақыт белгіленуі бойынша жүмсалмайды. Оған себеп:қаралуға келген және ем қабылдап жатқан науқастардың көптігі, Көпшілігі тамақтану тәртібін ауыстыруды қажет етеді, тез жасалатын өнімдерді түрақты қолданады, үнемі тез тамақтануға мәжбүр, 48 %-ы дүрыс тамақтанудың маңыздылығын түсінбеген.

Сауалнамаға сәйкес медицина қызметкерлерінің тәулігіне үш реттен кем тамақтанатындығы анықталды. Бүл ретте медицина қызметкерлерінің көпшілігі (68%) үнемі тамақтану арасында 58 сағаттан көп емес үзіліс жасайды, бүл ас қорыту жүйесінің қызметіне зиянды әсер етуі мүмкін. 64,8 %-ы таңғы ас ішпейді, ал ішетіндер саны 36,2 % . 79,6 %-ы түскі үзілісті жібереді, тек 21,4 %-ы түскі үзіліс кезінде тамақ қабылдау тәртібін сақтайды. 52,4 %-ы ыстық

тағамдарды фастфуд өнімдерімен алмастырады.

«Тамақтану сапасын жақсартуға не кедергі жасайды ?» деген сүраққа медицина қызметкерлерінің 30,4 %-ы жақсы тамақ қымбат түрады, 22 %-ы уақыт жеткіліксіз, 34,5 %-ы өмір салтын өзгерту қиын, ал 15,1 %-ы қолайсыз жүмыс кестесі мен жүмыс көлемінің көптігін белгілеген.

Қорытынды. Медицина қызметкерлерінің өмір салты ағзаның функционалдық жағдайының қалыпқа келуін толығымен қамтамасыз ете алмайды. Аталған топ қызметкерлері арасында зиянды факторлар анықталды: Медицина қызметкерлерінің үштен бір бөлігінің тамақтануы ұгымсыз, жүйесіз болып табылады. Үнемі таңғы және түскі асты жіберіп алады, сонымен қатар жартысынан астамы қүрғақ өнімдерді қабылдайды. Бүл ретте сауалнама жүргізілген қызметкерлердің көпшілігі тамақтануды дүрыс үйымдастыруға, өз денсаулығын сақтау мен нығайтуға атсалыспайды. Анықталған факторлар елеулі түрде медицина қызметкерлерінің жүқпалы ауруларға қарсы түру қабілетін төмендетуі мүмкін, этиологиясы әр түрлі патологиялардың пайда болу қаупін жоғарылатады және түрақты еңбекке қабілеттілікке кедергі жасайды. Медицина қызметкерлерінің гигиеналық сауаттылығын көтеру өз уақытында тамақтану тәртібі мен дағдыларын түзетуге, салауатты өмір салтына ынталандыруды қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Әдебиеттер

П.А.Бакумов, Е.А.Зернюкова, Е.Р.Гречкина. Возможности оптимизации качества жизни медицинских работников,- Вестник ВолгГМУ.- Москва,2012 ,76 бет.

Н.Ю. Шибанова, Гигиеническая оценка фактического питания шахтеров Кузбасса: автореф. диссертация доктора мед. наук / Кемерово, 2008, 46 бет.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.