Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Тірек-қимыл ауруларының медициналық-әлеуметтік мәселелері

Осы зерттеу жұмысында Қазақстан Республикасының тұрғындары арасында сүйек-қимыл аппараты жүйесінің аурулары және оның клиникалық түрлерінің таралуы анықталды.

Кілт сөздер: ревматоидты артрит, остеопороз, тірек-қимыл жүйесі аурулары, таралуы.

Өзектілігі: Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мәліметтері бойынша мәліметтері бойынша, тірек- қимыл аурулары әлемде инфекциялық емес аурулардың ішінде төртінші орында тұр [Г2].Ревматоидты

артрит бірлескен аурудың ең көп таралған түрі болып, барлық ревматикалық аурулардың 60-70% құрайды. Бұл ауру көптеген елдер үшін елеулі клиникалық проблема болып табылып, елдің экономикалық даму сатысына мүгедектіктің көбеюіне байланысты шектеу болып отыр. Тірек-қимыл ауруларының таралуы әлемдік халқының 20% құрайды[3].

Тірек-қимыл ауруларының таралу деңгейін анықтауға арналған ең үлкен зерттеу 1978-1984 жылдар аралығында кеңестік республикалар аймағында профессор Л.И.Беневоленский жетекшілігімен жүргізілді. Зерттеу қорытындысына сай тірек-қимыл аурулары кездесу жиілігі 6,43% екендігі анықталды. Әйел адамдар арасында ер адамдарға қарағанда екі есе көп табылған (әйел адамдарда - 6,53%, ал ер адамдарда - 3,42% кездескен). Ревматоидты артрит кезінде екі жынысты да алып зерттегенде үлкен буындар, соның ішінде тізе буындары көп зақымданатыны анықталды (әйел адамдарда - 68%, ер адамдарда - 76,8% ) [4].

Зерттеу мақсаты: Қазақстан Республикасы (ҚР) бойынша тірек-қимыл аппараты ауруларының эпидемиологиясы мен ревматоидты артрит кезіндегі остепорозды клиникалық сипаттау.

Зерттеу материалы және әдістері: Осы еңбекте «Денсаулық сақтауды дамыту орталығы» 2012-2013 жылдардағы мәліметтері мен ревматоидты артрит диагнозы қойылған сәттен бастап 2 ай аралығында периартрикулярлы остеопороз (ОП) диагнозы қойылған 3 науқас алынды. Зерттеу клиникалық хаттамалар мен ретроспективті талдауды қолдану арқылы жүргізілді.

Зерттеу нәтижелері мен талдау: ҚР «Денсаулық сақтауды дамыту орталығының» ресми деректеріне сәйкес елімізде жалпы тірек-қимыл жүйесі аурулары дәнекер тіні ауруларымен қоса есептегенде төмендеуге бет алған. 2012 жыл мен 2013 жылды салыстырғанда 3,7% төмендеу байқалағанымен, жасөспірімдер арасындағы аурушаңдық өте жоғары деңгейін сақтап отыр. 2012 жылы 100000 жасөсіпірімге есептегенде 2893,1 болса, 2013 жылы 1,7% төмендеп 2882,1 құрады. (1 диаграмма).

Біз алған 3 науқаста ревматоидты артрит диагнозы қойылған сәттен бастап 2 ай аралығында периартрикулярлы остеопороз (ОП) диагнозы қойылған. Осы үш науқастың жынысы әйел адам, сонымен қатар постменопауза кезіндегі науқастар, орташа жасы - 58 жас. Науқастарда физикалық белсенділік өте төмен, төсектік режимде ем қабылдауда.

Жалпы зерттеуге алынған 20 науқастардың 80% (16 науқас) әйел жынысты адамдар, ал 20% ер адамдар құрады. Жас аралығы 54 пен 72 жас. Орташа жас - 64-ке тең. Ең төменгі салмақ 69 кг, ең жоғары салмақ - 107 кг. Барлық әйел науқастардың ауру тарихында ерте менопауза, отбасылық бейімділік,

гипогонадизм, кальций мен Д дәруменін аз мөлшерде қабылдау кездескен. Ал ер адамдарда физикалық дене еңбегінің төмендегені, отбасылық бейімділік пен алкоголизм (қауіп факторы ретінде) тіркелген. 12 науқаста қабыну процесінің белсенділігі байқалды. 1 науқаста ОП ауруының ремиссия кезеңі тіркеліп, басты себеп ретінде РА емдік глюкокортикоидтар танылды. Науқастардың 67% остеопениялық синдром анықталды.

Науқастарды омыртқаның бел аймағын остеопениялық жиілік пен остеопаорозға тексергенде 12 және 26% болып, ал проксимальды бөлімнің сан сүйектерін зерттегенде 11және 32% құрады.

Қорытынды: Қорыта келе ревматологиялық аурулармен әйел адамдар көп зардап шегетінін анықтап отырмыз. Зерттеу объектісі бойынша 10 жылдан асқан ревматоидты артрит бар науқас міндетті түрде остеопарозға әкелетіні көрсетілді. Бұл мемлекет экономикасын дамуын шектейтін бірден-бір фактор. Алдын алу мақсатына ревматикалық ауруларды скринингтық бағдарламаға қосу мен халық арасында медициналық сауаттылықты арттыру жатады.

 

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Алексеева Л.И. Ревматология: национальное руководство / Под ред. Е.Л. Насонова, В.А Насоновой. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2008. - С.573-588.
  2. Зукова Н.В. Суставной синдром в популяции сельских жителей Красноярского края: клиникоэпидемиологическая характеристика: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Красноярск, 2008. - 19 с.
  3. Калягин А.Н., Казанцева Н.Ю., Горяев Ю.А. Динамика заболеваемости остеоартрозом в Иркутске // Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН. - 2005. - №7. - С.187-190.
  4. Бееволенская, М.М. Бржезовский Л.И. Эпидемиология ревматических болезней. - М.: Медицина, 1988. - 115 с.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.