Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Оңтүстік Қазақстан флорасындағы leonurus turkestanicus өсімдігінің жер үсті бөлігін тауарлық талдау

ТҮЙІН

Ғылыми мақалада Түркістан сасықшөбіне тауарлық талдау жүргізілді. Зерттеу барысында ылғалдылығы мен жалпы күлін анықтадық.

Кілт сөздер: Leonurus Turkestanicus, эксикатор, муфель пеш, ылғалдылық, жалпы күл.

Қазіргі уақытта дәрілік өсімдіктер үлкен сұранысқа ие. Сол себепті медицина және фармацевтика өндірісі үшін өсімдіктегі ғылыми-зерттеу жұмыстарын алға тарту өзекті болып отыр. Әдебиеттердегі мәліметтерге сүйенер болсақ, сасықшөп өсімдіктерінің кейбір түрлері медицинада түрлі ауруларды емдеуде қолданылады. Қазақстанда, соның ішінде Оңтүстік Қазақстан флорасында өсетін түркістан сасықшөбіне тауарлық талдау жүргізілмеген.

Ғылыми жұмыстың мақсаты: Оңтүстік Қазақстан өңірінде өсетін Түркістан сасықшөбін (Leonurus turkestanicus) тауарлық талдау.

Ылғалдылығын анықтау

Ылғалдылықты анықтау дайын шикізаттың кептіргеннен кейінгі алынған тұрақты массасы. Кептіруді арнайы кептіргіш шкафта 100-105 °C температурада кептіреді.

Әдістеменің орындалу реті:

 1. Екі бос бюксті алып, қақпағымен бірге кептіргіш шкафта 100-105 °C температурада 10 минут кептіреміз. Содан соң бюксті эксикаторда салқындатамыз. Салқындаған бюксті қақпағымен бірге өлшейміз. Бұл процесті тұрақты масса алынғанша 3 рет өлшейміз.
 2. Дайын шикізатты І және ІІ-ші бюксқа 3,0 г өлшеп саламыз. Шикізаттың ұсақталған бөлшектерінің өлшемі 1-3 мм болуы тиіс.
 3. Бюксті кептіргіш шкафта 100-105 °C температура аралығында 2 сағатқа қалдырамыз. Осы уақыт аралығында кептіргіш шкафты ашпау керек.
 4. 2 сағаттан соң бюксті шикізатпен бірге эксикаторда 20 минут салқындатамыз. Сосын өлшейміз. 5) Бұл процесті 30 минуттан соң қайта өлшейміз, тұрақты масса алынғанша.

6) Алынған нәтижелерді формула бойынша есептеп шығарамыз.

Жалпы күл

Кварц немесе платина тиглді алып, 30 мин бойы қызарғанша қыздырады, эксикаторда салқындатады және өлшейді. Жеке бапта басқа нұсқаулар болмаса, 1,00 г зерттелетін затты немесе майда етіп ұнтақталған дәрілік өсімдік шикізатын тиглге салады және тиглдің түбіне біркелкі етіп жаяды. 100 °C- ден 105 °С-ге дейінгі температурада 1сағ бойы кептіреді және содан кейін 600 ±25 °C температурада муфель пеште тұрақты массаға дейін жағады, әрбір жағудан кейін эксикаторда тиглді салқындатады. Барлық процедура барысында тиглде жалын пайда болуы тиіс. Егер күлді ұзақ жаққаннан кейін әлі де қара бөлшектер болатын болса, тиглдегіні ыстық сумен толығымен күлсіз сүзгіге ауыстырады және сүзгідегі қалдықты сүзгі қағазымен бірге жағады. Сүзгіні күлмен біріктіреді, құрғақ қалдық қалғанша буландырады және тұрақты массаға дейін жағады.

10 % хлорсутек қышқылында ерімейтін күл

Тиглде қалған қалдыққа немесе дәрілік өсімдік шикізатынна 15 мл 10% HCI ерітіндісін құйып тиглдің бетін шынымен жауып 10 минут су моншасында қайнатамыз. Шыны бөлігін бөлек алып, тиглге 5 мл ыстық су қосып жуамыз. Сұйықтықты күлсіз фильтрмен филтрлейміз. Қалған фильтратты хлоридтерге теріс реакция бергенше ыстық сумен шаямыз. Сол тиглге аударамыз, жоғарыда көрсетілген әдістемедегідей кептіреміз, жағамыз және өлшейміз.

Қорытынды. Түркістан сасықшөбіне сандық анықтау барысында ылғалдылығы мен жалпы күлдің нәтижесін алдық. Біз анықтаған нәтиже бойынша ылғалдылығы 7,3%-дан артық емес, жалпы күлі 10,7 %- дан артық емес, 10 % хлорсутек қышқылында ерімейтін күл 3,8% -дан артық емес.

 

ӘДЕБИЕТТЕР

 1. Губанов И.А., Новиков В.С., Тихомиров В.Н. Опредитель высших растений средней полосы европиской части СССР. - 1981.-С.206-211
 2. Махатов Б.К., Патсаев А.К., Орынбасарова., Кадишаева Ж.А. Фармакогнозия. -2011.-2196
 3. Самылина И.А., Сорокиной А.А. Руководство к практическим заниятиям по фармакогнозий. - 2007.-С.672
 • Тег: Талдау
 • Жыл: 2015
 • Қала: Шымкент
 • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.