Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Медициналық үйымдарда инфекциялық бақылауды оңтайлы үйымдастырудың санитарлық-эпидемиологиялық маңызы

ТҮЙІН

Медициналық үйымдар арасында ауруханаішілік инфекцияның алдын алу мақсатында инфекциялық бақылауды оңтайлы үйымдастырудың маңызы өзекті болып отыр.

Кілт сөздер: инфекциялық бақылауды дүрыс үйымдастыру, түрғындар саулығы

Жаңа Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2013 жылғы 15 қаңтардағы № 19 бүйрығымен бекітілген «медициналық үйымдарда инфекциялық бақылауды жүргізу қағидалары» бүйрыққа сәйкес медициналық үйымдарда инфекциялық бақылау үйымдастырылады.

Медициналық үйымдарда ауруханаішілік инфекциялық ауруларды бақылауды үйымдастыру және жүргізу тәсілі:

Инфекциялық бақылау жүйесі қызметін үйлестіруді медициналық үйымның бірінші басшысы қамтамасыз етеді. Инфекциялық бақылау жүйесін тиімді үйымдастыру үшін әрбір медициналық үйымда инфекциялық бақылау комиссиясы қүрылады.

Осы комиссияның қүрамына жатады: төраға - медициналық үйымның басшысы немесе оның орынбасары, осы медициналық үйымның қызметкерлерінен түрақты мүшелері: (госпитальдық эпидемиолог, инфекциялық бақылау мейірбикесі, дәрігер-хирург, дәрігер-инфекционист, дәрігер- терапевт, дәрігер-анестезиолог-реаниматолог, дәрігер-бактериолог, дәріхана меңгерушісі, бас мейірбеке) кіреді. Медициналық үйымдардың бейініне байланысты басшының шешімі бойынша басқа бейіндегі мамандар: дәрігер-паталогоанатом (АІИ-дан өлім-жітім жағдайы тіркелген жағдайда, инженерлік бейіндегі маман (ғимараттарды пайдалану мәселелерін талқылау кезінде), экономист (АІИ жағдайларынан болған экономикалық залалды есептеу үшін), басқа мамандар тартылады.

№1 кесте - Оңтүстік Қазақстан бойынша мемлекеттік медициналық үйымның орта есеппен саны

Аурухана

Ауылдық аурухана

Емхана

Дәрігерлік амбулатория

23

45

42

143

Ауруханаішілік инфекциялардың алдын алу мақсатында бактериологиялық зертханасында (№87, қосымша №450 қаулысы бойынша) кокктар мен ішек таяқшасына сүртінді алу жүргізіледі. Оған: сүртінді, стерилділік, ауа, жалпы микроб саны, стафилакокк, саңырауқүлаққа, медициналық қызметкерлерден стафилакокқа және санитариялық-гигиеналық зертханада № 364 қаулысы бойынша залалсыздандыру заттарынан сынама алу жатады.

№2 кесте - Арыс аудандық емхана 2014 жылға ауруханаішілік инфекциялардың алдын алу
мақсатында бактериологиялық зертханасында кокктар мен ішек таяқшасына сүртінді алу
жұмыс жоспары

Сүртінді

Жоспарланғаны

Орындалғаны

427

373

Стерилділік

Жоспарланғаны

Орындалғаны

199

183

Ауа, жалпы микроб саны, стафилакокк,

саңылауқүлаққа

Жоспарланғаны

Орындалғаны

225

174

Медициналық қызметкерлерден стафилакокқа

Жоспарланғаны

Орындалғаны

58

58

Санитарлық гигиеналық зертханада № 364

қаулысы бойынша залалсыздандыру заттарына

Жоспарланғаны

Орындалғаны

32

24

Қазіргі таңда ауруішілік инфекция түрлері:вирусты гепатиттер А, В, С, операциядан кейін асқынулар (перетонит, ішек жабысу, ірінді асқынулар) және т.б аурулар жатады.Мысалы: Арыс аудандық емхана алынды.

Қорытынды:

ҚР ДСМ №19 15.01.2013. буйрық бойынша медициналық уйымдарда инфекциялық бақылауды дурыс уйымдастырылып,уақытылы жумыс атқарылса да ауруханаішілік инфекцияның таралуы бүгінгі күннің өзекті мәселе болып қалуда.

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Мазаев В.Т. Коммуналды гигиена. В 2 ч. Ч. 2 [Электронды ресурс]: учебник для вузов. - электрон. Текстовые данные (36,6 МБ). - М.: Издательская группа «ГЭОТАР - Медиа», 2009336 с.эл.опт. диск (CD ROM).
  2. Шардарбаева М.С., Коммуналды гигиена І-бөлім: оқулық-Алматы: ЖШС «Эверо», -2011-264 бет.
  3. Шардарбаева М.С., Коммуналды гигиена ІІ-бөлім: оқулық-Алматы: ЖШС «Эверо»,- 2011264 бет.
  4. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2013 жылғы 15 қаңтардағы № 19 буйрығымен бекітілген «медициналық уйымдарда инфекциялық бақылауды жүргізу қағидалары»
  5. www. prokuror. gov.kz

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.