Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Оқмфа-да білім алатын студенттердің тамақтану ерекшеліктерін зерттеу және талдау

Бүл ғылыми мақалада ОҚМФА-да білім алатын 1-3 курс студенттерін 3-5 курс студенттерімен салыстыру көрсеткіші жазылған. Сауалнаманың нәтижесі бойынша: ОҚМФА студенттерінің арасында тамақтану тәртібін сақтамайтындар саны былтырғы жылмен салыстырғанда 2 есе төмендеді. Ал, тамақтану тәртібін сақтайтындар саны, керісінше 46,3%-ға жақсарғанын байқаймыз.

Кілт сөздер: студенттердің тамақтануы, тамақтану тәртібі, дүрыс тамақтану.

Тамақтану-ағзаның маңызды физиологиялық сүранысы, ол негізгі функцияларды, өсу- жетілу және қамтамасыз етуге бағытталады. Тиімді тамақтану деп ағзаның энергетикалық, пластикалық және басқада сүраныстарын қанағатттандыратын, зат алмасудың қажет деңгейін қамтамасыз ететін тамақтануды айтамыз. Салауатты өмір салтының басты қүрастырушысының бірі дүрыс тамақтану болып табылады[1,2].

Студенттердің арасында кең тараған, әрі тез дайын болатын, әртүрлі химиялық қоспаларға толы тағамдарды пайдаланатыны алаңдатады. Сондықтан, дүрыс тамақтанудың заңдылықтарын сақтамау көптеген қауіпті аурулар дамуының факторы болады. Өкінішке орай, соңғы жылдардың статистикасы бойынша жастар арасында артық салмақтан, жүрек-қантамырларының ауруларынан, қант диабетінен және т.б. азап шегетіндер саны артып келеді. Аталған аурулардың алдын алуға болады, ол үшін салауатты өмір салтын үстану қажет және ең бастысы дүрыс тамақтануды қолға алған жөн[3,4,5].

Зерттеудің мақсаты: ОҚМФА студенттерінің тамақтану жағдайына гигиеналық түрғыдан баға беру. Студенттердің тамақтану жағдайын өткен жылғы көрсеткіштермен салыстыру.

Зерттеу нысандары мен әдістері: Біздің жүргізген ғылыми зерттеуде ОҚМФА 3-4-5 курстардағы 150 студент алынды. 25 сүрақтан түратын сауалнама қүрастырылып, жүргізілді. Сауалнамаға қатысқандардың 45 үл бала, 105 қыз бала.

Нәтижесі және талдау:Сауалнаманың нәтижесі бойынша студенттер арасында тамақтану тәртібін сақтамайтындар саны былтырғы жылмен салыстырғанда 2 есе төмендеді, яғни 53,7% қүрап отыр. Ал, тамақтану тәртібін сақтайтындар саны, керісінше 46,3%-ға жақсарғанын байқаймыз. Демек, сауалнама қорытындысы бойынша студенттердің тамақтану тәртібінің өзгергендігін, бүрынғы көрсеткіштердің жақсы жаққа бет бүрғанын аңғарамыз.

Студенттер арасында тез дайындалатын тағамдарды жиі пайдаланатындар саны - 69,7% қүраса, ал өткен жылы 88,6% көрсеткен болатын. Сонымен қатар, қандай азықты жиі пайдаланасыз деген сүраққа жауап бергендер: фаст-фуд өнімдерін пайдаланатындар - 25,8%-дан 20,4%-ға, тәтті тағамдар - 15,2%-дан 12,1%-ға, нан - 29,1%-дан 25,2%-ға төмендегенін, ал, сүт өнімдері - 2,5%-дан 6,1%-ға, ет өнімдері - 10,8%-дан 14,8%-ға, жеміс-жидектер -16,6%-дан 21,4%-ға айтарлықтай жоғарылағанын көреміз.

Дүрыс тамақтануға кедергі жасайтын факторлар ретінде сауалнама қорытындысы бойынша әлеуметтік жағдайы (17,6%) мен уақыт жетіспеушілігіне (37,6%) қарағанда, қымбатшылық көрсеткіші (44,8%) едәуір жоғары пайызды қүрап отыр. Сусындарды түтыну түрлеріне қарай шайды пайдаланатындар саны өткен жылы 60,8% қүраса, ал биылғы жылы 49,5%-ға дейін төмендеген, алайда, газдалған сусындарды (8,1%) тұгыну көрсеткіші еш өзгеріссіз қалғанына көз жеткіземіз.

ОҚМФА-ның студенттеріне таратылған сауалнаманы талдау барысында студенттердің тәуліктік тағам рационы қүрамында маңызды тағамдық заттарға деген (ақуыз, май, көмірсу, дәрумендер мен минералды заттардың) физиологиялық қажеттілігі өсіп келе жатқан ағза үшін алдыңғы жылмен салыстырғанда айтарлықтай жоғарылады деп айтуымызға мүмкіндік берді.

Қорытынды:

Сауалнаманың нәтижесінде студенттер арасында дүрыс тамақтанбау статусының, фаст-фут өнімдерін және газдалған сусындарды пайдалану айтарлықтай дәрежеде төмендегенін көреміз, ал бүдан студенттердің өз денсаулығына немқүрайлы қарамайтындығын және олардың дүрыс тамақтануға деген көзқарастарының өзгергендігін байқауға болады.

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Тағам гигиенасы. Сералиева М.Ш., Илақбаева Ү.С. // Ш.: Кітап. - 2009 -. 54 б.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.