Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Жүрек-қантамыр жүйесі ауруларымен қатар келген өкпенің созылмалы обструктивті ауруы бар науқастарды субъективті зерттеудің ерекшеліктері

АННОТАЦИЯ

Жүрек-қантамыр жүйесі патологияларымен, соның ішінде артериалды гипертензиямен және жүректің ишемиялық ауруымен қатар келген ӨСОА бар 60 жастан асқан әйелдерде физикалық жүктемеге төменгі толеранттылығын көрсетті. Сонымен, жүрек-қантамыр жүйесінің патологияларымен, соның ішінде артериалды гипертензия мен жүректің ишемиялық ауруымен қатар келген өкпенің созылмалы обструктивті ауруының ағымын қиындатуы және аурудың болжамын нашарлататындығын болжауымызға болады.

Кілт сөздер: ӨСОА, ЖИА, жөтел, ентігу.

Кіріспе. Өкпенің созылмалы обструкциялық ауруы (ӨСОА) - қазіргі таңда кең таралған аурулардың бірі болғандықтан, өмір сапасын төмендету және үзақгығының қысқаруына

әкелетіндіктен, денсаулық сақтау саласындағы өзекті мәселелердің бірі болып отыр. БДҮ мәліметінен, әлемде ӨСОА 600 млн. жуық адам ауырады және 2020 ж. дейін бүл сан екі еселенуі мүмкін деген қауіп бар. Бүл аурудан өлім-жітім саны күн санап артуда, әсіресе, ХХ-ғасырдың 70-ші жылдарынан бері ӨСОА-нан еңбекке жарамды жастағы науқастар арасында өлім саны көбеюде [1]. ӨСОА - бронх өткізгіштігінің жартылай қайтымды бүзылысымен сипатталатын ауру. Вентиляцияның бүзылысы әдетте үдемелі сипатқа ие және өкпенің патогенді газдар мен оның майда бөлшектеріне ерекше қабынулық жауабымен сипатталады. Ауруға бейім түлғаларда ингаляциялық ирританттардың (темекі түтінінің, азоттың, озонның, шаң-тозаңның компоненттері) үзақ мерзімді экспозициясы нәтижесінде ӨСОА негізгі қүрам бөліктері: созылмалы бронхиттің, өкпе эмфиземасының дамуына алып келетін бронхтар қабырғасында және өкпе тінінде (эластолизистік деструкция) бір-бірімен тығыз байланысты патологиялық процестер (кілегей бөлуші элементтердің гиперплазиясы, бронхтық секреттің реологиялық қасиетінің бүзылуы) дамиды [2]. ӨСОА a1- антитрипсиннің детерминантты түқымқуалайтын жетіспеушілігі нәтижесінде де дамиды, дегенмен көпшілік жағдайда белсенді немесе пассивті темекі тарту, ауаның ластануы, кәсіби факторлардың (шаң, булар, химиялық тітіркендіргіштер), түрмыстық атмосфераның қолайсыздығының (түрмыстық химия т.б.) үзақ мерзімдік әсерлерінен де дамуы мүмкін [3].

Өкпенің вентиляциялық қызметін зерттеу барысында анықталатын жартылай қайтымды бронхтық обструкция - ӨСОА диагноздық стандарты болып табылады.

Айта кететін тағы бір мәселе ӨСОА тыныс жолдарының әртүрлі зақымдаушы бөлшектердің және газдардың әсерінен тоқтаусыз үдемелі обструкциясын тудырады. Өкінішке орай, қазіргі кездегі ғылыми деректер осы патологиямен аурушаңдықты төмендетпей отыр. Бүл мәселенің ерекше өзектілігі жер шарындағы экологиялық жағдайдың нашарлауымен, темекі тартатындар қатарының көбеюімен, кәсіби зияндықтардың әсерінің артуына, обструкциялық аурудың кеш

диагностикалануымен байланысты. Бүнда Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау үйымының мәліметі бойынша темекіге тәуелділік 17,1% еңбекке қабілетті түрғындардың өкпенің обструкциялық ауруларынан өлім себебін қүрайды [4].

Зерттеудің мақсаты: 60 жастан асқан әйелдерде өкпенің созылмалы обструктивті ауруына жүрек-қантамыр жүйесі патологияларының әсерін бағалау.

Материалдар мен әдістер: егде жастағы әйелдердің өкпенің созылмалы обструктивті ауруына жүрек- қантамыр жүйесі патологияларының әсерін бағалау үшін біз 3 топ әйелдерді салыстырдық. Бірінші топқа өкпенің созылмалы обструктивті ауруымен ауыратын 19 әйел, екінші топқа артериалды гипертензиямен қатар келген ӨСОА бар 25 әйел, үшінші топқа артериалды гипертензиямен және жүректің ишемиялық ауруымен қатар келген ӨСОА бар 22 әйел қарастырылды. Салыстыру топтарында өкпенің созылмалы обструктивті ауруы ағымының бірқатар ерекшеліктері анықталды. Зерттеу нәтижелері: ӨСОА-ның жеңіл ағымы ӨСОА-мен ауыратын әйелдер тобындағы жағдайы (18,5%) сияқты, жүрек-қантамыр жүйесі патологиясымен қатар келген ӨСОА тобындағыларда да бірдей (17,84% және 17,76%) пайыздық қатынаста кездеседі. ӨСОА ауыратын әйелдер тобында орта ауырлықтағы ағымдағы науқастар (69,48%) басым келеді, ауыр ағымды ауруы бар науқастар төменгі пайыздық қатынаста (10,91%) кездеседі. Артериалды гипертензиямен қатар келген ӨСОА бар әйелдер тобында аурудың орта ауырлық формалары саны төмендейді және 56,49% қүрайды, ауыр ағымды ауруы бар науқастар саны 23,36% дейін артады. Артериалды гипертензиямен және жүректің ишемиялық ауруымен қатар келген ӨСОА бар әйелдер арасында аурудың ауыр ағымы 38,22% дейін артады.

Бүл мәліметтерді алу үшін біз шағымдар, анамнез және зертханалық-аспаптық мәліметтерді қамтитын кешенді клиникалық және аспаптық тексерулан жүргіздік.

Егде жастағы әйелдерде жүрек-қантамыр жүйесі патологияларымен қатар келген ӨСОА-ның жөтел сияқты белгісінің сипаттамасы өзгереді. Бірінші топтағы науқастың басым бөлігінде (53,62%) таңғы уақыттағы сирек жөтел анықталды. Жүрек-қантамыр жүйесі патологияларымен қатар келген науқастардың жартысынан көбінде күні бойы жөтелдің болуы анықталды. Соның ішінде ӨСОА мен артериалды гипертензия қатар келген топта бүл көрсеткіш 68,12%, ал артериалды гипертензиямен және жүректің ишемиялық ауруымен қатар келген ӨСОА бар науқастар тобында бүл көрсеткіш 79,84% қүрады. Барлық үш топтағы науқастар арасында ауру ағымы артқан сайын, күні бойы мазалайтын түрақты жөтелге шағымданатын науқастар саны арта бастады, және тек таңғы уақыттағы жөтелге шағымданатын науқастар үлесі төмендейтіні анықталды.

Науқастардың екінші шағымы болып ентігу анықталды. ӨСОА бар науқастардың көпшілігі ентігуді күштемелі тыныс және ауаның жетіспеуі сезімі ретінде бағалады. Ентігудің айқындылығы және оның физикалық жүктемеге тәуелділігі MRC шкаласы бойынша анықталды. Ентігудің науқас белсенділігінің төмендеуі дәрежесіне әсер етуінің пайыздық қатынасы, жүрек-қантамыр жүйесі патологияларымен қатар келген науқастардың физикалық жүктемеге анағүрлым төменгі толеранттылығын көрсетеді. Физикалық жүктемеге аурудың барлық сатыларындағы ағымына толеранттылығын салыстырғанда топтардағы ерекшеліктер анықталды (1-кесте).

Жүрек-қантамыр жүйесі патологиялары жоқ ӨСОА жеңіл ағымындағы барлық әйелдерде айтарлықтай айқын физикалық жүктеме кезінде ентігудің болуы анықталды. Артериалды гипертензиямен қатар келген ӨСОА науқастар тобы мен артериалды гипертензиямен және жүректің ишемиялық ауруымен қатар келген ӨСОА науқастар тобы аурудың жеңіл ағымында тура жолмен жылдам жүргенде және немесе аздап жоғарыға көтерілгендегі ентігуге шағымданды (40% екінші топта және 75% үшінші топта).

Орта ауырлықтағы және ауыр ағымдағы ӨСОА ентігу деңгейі мен артериалды гипертензиямен және жүректің ишемиялық ауруымен қатар келген ӨСОА науқастардағы ентігу деңгейімен сай келеді. Тек қана ӨСОА бар әйелдердегі ентігу науқастардың белсенділігін аса шектеген жоқ және 3 балл көрсеткішінен артқан жоқ.

Қорытынды. Сонымен, жүрек-қантамыр жүйесі патологияларымен, соның ішінде артериалды гипертензиямен және жүректің ишемиялық ауруымен қатар келген ӨСОА бар 60 жастан асқан әйелдерде физикалық жүктемеге төменгі толеранттылығын көрсетті. Сонымен қатар, жүрек- қантамыр жүйесі патологияларымен ассоциацияланған ӨСОА науқастанған әйелдерді жүрек- қантамыр жүйесі патологиялары жоқ ӨСОА бар әйелдер тобымен салыстырғанда, ауру ағымының жеңіл түрінің өзінде MRC шкаласы бойынша ентігудің балл бойынша жоғары градациялары анықталды. Дәл осындай көрсеткіш ӨСОА орта ағымы және ауыр ағымында да сақталды.

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Айсанов З.Р., Калманова Е.Н., Чучалин А.Г. Хроническая обструктивная болезнь легких в сочетании с сердечно-сосудистыми заболеваниями: лечение ингаляционными холинолитическими препаратами. - Терапевтический архив. 2004. №12. С.81-82.
  2. Глобальная стратегия диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной болезни легких (пересмотр 2011 г.) / Пер. с англ. под ред. А.С. Белевского. - М.: Российское респираторное общество, 2012. - 80 с., ил.
  3. Козлова Л.И. Хронические обструктивные заболевания легких и ишемическая болезнь сердца: некоторые аспекты функциональной диагностики. - Пульмонология. 2001. №2. С.913.
  4. Хроническая обструктивная болезнь легких. Федеральная программа/ Под ред. акад. РАМН, профессора А. Г. Чучалина.-2-е изд., перераб. и доп.-М., 2004.- 61 с.
  • Жыл: 2014
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.