Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Медициналық көмек сапасын және медициналық қызметті көрсету жағдайын бақылау жүйесін ендіру қортындысын социологиялық бағалау (шымкент қаласы мысалында)

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Денсаулық сақтау саласын басқару органдарына өздерінің жүзеге асырып жатқан шараларының әлеуметтік тиімділігі жөніндегі ғылыми негізделген және жалпыға бірдей қолдануға болатын деректер легін тоқтаусыз алып отыру ауадай қажет. Нарықтық жағдайда, социологиялық зерттеу нәтижелері денсаулық сақтау жүйесінің медициналық көмек сапасын насихаттайтын тиімді қүралы болып отыр. Сондықтан медициналық көмек сапасын бағалауда социологиялық әдістерді қолдануды одан ары жетілдіру денсаулық сақтау жүйесін басқарудың ең өзекті мәселелерінің бірі бола бастады.

Зерттеудің мақсаты. Түрғындардың денсаулығын және денсаулық сақтау қызметін кешенді медициналық- әлеуметтік түрғыда зерттеу негізінде денсаулық сақтау жүйесінің жүмысын жоспарлауды және басқаруды жетілдіру.

Зерттеу нысандары мен, әдістері. Базалық аймақтың әлеуметтік-экономикалық, санитарлық-гигиеналық және экологиялық жағдайына сипаттама және баға беру үшін біз өзіміздің зерттеуімізде ресми материалдар мен статистикалық дереккөздерді (қүжаттарды) пайдаландық. Сонымен қатар, арнайы әзірленген картаға зерттеліп отырған объектілерді6 санитарлық-эпидемиологиялық тексерудің қорытындылары жөніндегі мәліметтер жинақталған болатын.

Зерттеу жүмысының негізгі нәтижелері. Оңтүстік Қазақстан облысы түрғындарының соңғы 8 жылдағы денсаулық жағдайын динамикалық түрғыда жақсару үстінде деп бағалауға толық негіз бар. Осы жылдары халықтың алғашқы кеселділілігі түрақтанып, демографиялық көрсеткіштер жақсарды. Туылу көрсеткішң 26,08- ден 30,72 %0 дейін өсті, өлім көрсеткіші 7,12 ден 6,47 %0 дейін төмендеді, табиғи өсім 18,96-дан 24,01 %0 артты, ана өлімінің деңгейі 36,1 %000-ден 21,0 %000-дейін азайды.

Денсаулық сақтау жүйесі көрсететін қызмет сапасына әсерін тигізетін әлеуметтік маңызы үлкен патологиялардың оның ішінде туберкулез ауруының деңгейі 303,81 %000 ден (2005 ж) 192,5%000 дейін төмендеп, өлім оқиғаларының саны 18,7 %000 ден 8,1%000 азайды, анкологиялық патологиялар 295 %000 ден 262 %000 дейін төмендеді.

Медициналық мекемелердің қызмет сапасын одан ары арттырудың тиімді жолының бірі болып социологиялық мониторинг әдісі саналады. Осы әдісті қолдана отырып жүргізген зерттеу жүмысы амбулаторлық-емханалық жүйе қызметінің сапасын төмендететін себептерге үйымдастырушылық шаралардың (қабылдау, тіркеу, диагностика, емдеу, стационармен қатынас орнастыру, ауруханаға пациенттерді жатқызу), әлеуметтік шаралардың (дәрігерлердің еңбек ақысын реттеу, олардың ынтасын арттыру), медициналық- реабилитациялық шаралардың (диспансеризация, емдеу, реаблитация) шараларының сүранысқа аса сай еместігі жатқызылды.

Социологиялық зерттеу нәтижелері медициналық қызмет сапасын арттыруға бағытталған төмендегідей үсыныстарды қүрастыруға негіз болды.

Денсаулық сақтау жүйесінің қызметтік сапасын одан ары арттыру үшін социологиялық мониторингті үдайы қолдану және оны сапа менеджментінің негізгі қүралына айналдыру қажет деп есептейміз.

Социологиялық зерттеу жүмысын амбулаторлық-емханалық және стационарлық мекемелердің ерекшеліктерін есепке ала отырып жүргізуді үсынады.

Амбулаторлық-емханалық мекемелерде пациенттерді қабылдау, емдік-профилактикалық шараларды тағайындау, стационарға ауруларды даярлау және жатқызу жүмыстарын барынша жетілдіру қажет. Оны жақсартудың бір тетігі ретінде дәрігерлердің өз жүмысына ынтасын, медициналық біліктілігімен жауапкершілігін арттыруға бағытталған шара ретінде еңбекақының дүрыс қалыптастырылуына және оның дәрігердің атқарған еңбегі мен қызмет сапасына тікелей байланысты болуын қамтамасыз ету қажет.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.