Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Пенитенциарлық мекемелерде үсталып отырған сотталған азаматтардың арасында аитв-инфекциясының таралу деңгейін бағалау

ТҮЙІН

Эпидемиологиялық тексеру нэтижесінде олардың есірткіні бір шприцпен немесе ортақ ыдыстан қолданғаны анықталған. Облысымыздың жалпы республикамыздың пенитенциарлық мекемелерінде АИТВ- инфекциясы бойынша эпидемиологиялық жавдай АИТВ инфекциясы анықталған және басқа мекемелерден келген АИТВ-жүқтырван сотталвандар есебінен күрделене түскен.

Оңтүстік Қазақстан облысында 01.05.2012ж. барлығы өсімімен 2082 жавдай тіркелген, оның ішінде пенитенциарлық мекемелерде анықталваны-452. ОҚО алғашқы жағдайлар тергеуге қамалвандар арасында Шымкент қаласының тергеу изоляторына түскен кезде анықталған, олардың бірнеше жылдық есірткі тұтыну тәжірибесі болван. Эпидемиологиялық тексеру нәтижесінде олардың есірткіні бір шприцпен немесе ортақ ыдыстан қолданғаны анықталған[1]. Облысымыздың жалпы республикамыздың пенитенциарлық мекемелерінде АИТВ-инфекциясы бойынша эпидемиологиялық жағдай АИТВ инфекциясы анықталған және басқа мекемелерден келген АИТВ-жүқтырван сотталвандар есебінен күрделене түскен. Алвашқы жылдары изоляциялық-оқшаулау шаралары қолданылып келген, яғни АИТВ-инфекциясы анықталван сотталвандар Қарағанды облысысндағы АИТВ-жұқтырған сотталвандарва арналван арнайы мекемеде ұсталып келген. Кейіннен АИТВ-жүқтырған сотталвандар түзеу мекемесінде ұсталуы жазасын өтеу режиміне сәйкес етіліп өзгертілді. Басқа сотталвандармен АИТВ-жұқтырған сотталвандар бірге ұсталвандықтан сотталғандар арасында стигма шеттету немесе дискриминациялау жавдайларын болдырмау мақсатында сотталвандар мен тергеудегілер арасында түсіндіру-аварту жұмыстарын жүргізу шаралары қолға алынды[2].

Әр жыл сайын Облыстық СПИД орталығы, мемлекеттік емес ұйымдар мен ОҚО бойынша ҚАЖ Департаментінің (Қылмыстық-атқару жүйесі) бірлескен іс-жоспары құрылып облыстағы АИТВ-инфекциясына қарсы шаралар жоспарланады. 2005 жылдан бастап қазіргі кезде жазасын өтеу орындарында ұсталып отырғандар арасында түсіндіру-аварту бағдарламасы бойынша «тең-теңімен» принципі негізінде жұмыстар атқарылуда. ҚР ДСМ-нің 2011 жылвы «2011-2015жылдарва арналған Саламатты Казахстан бавдарламасынын 64 пунктінде көрсетілгеніндей «Жазасын өтеу орындарында ұсталып отырғандар және ол жерлерден босанып шығатын тұлғалар арасында АИТВ-инфекциясының профилактикасы мен әлеуметтік қолдау көрсету бағдарламасы негізінде Үкіметтік емес ұйымдар потенциалын күшейту шараларын жүргізу үшін Республикалық б+джеттен қаржы бөлінген. Профилактикалық бавдарламардын басты мақсаты туберкулез бен АИТВ/ЖИТС-ы бойынша ауырушандық пен өлім жавдайларынын деңгейін төмендету жэне жазасын өтеушілер арасында ақпараттын таралуын жоварылату болып табылады.

Егер эр адам АИТВ-инфекциясынын таралу жолын біліп, алдын-алу шараларын орындайтын болса, онда пенитенциарлық мекемелерде АИТВ-инфекциясынын таралу қарқыны мен аурушаңдық денгейі біртіндеп төмендеуі қажет. Облыстық СПИД орталығы, мемлекеттік емес ұйымдар мен ОҚО бойынша ҚАЖ Департаментінін бірлесіп жүргізіп отырған іс-шараларынын нэтижесінде 2010 жылдан бастап АИТВ- инфекциясы бойынша эпидемиологиялық жағдай біртіндеп жақсаруда. Егер 2009 жылы облысысмыздын пенитенциарлық мекемелерінде 153 АИТВ-жұқтырғандар болса, 2012 жылдын басында бар болваны 95, ал 01.04.2012ж. барлывы 79 АИТВ-жұқтырван ұсталып отыр. АИТВ-инфекциясынын, мерез жэне С жүқпалы гепатитінін таралу динамикасына мониторинг жасау мақсатында ҚР ДСМ-нін «Қазақстан Республикасы аймавында АИТВ-инфекциясына шолвыншы эпидемиологиялық қадавалау жүргізу туралы» 23.01.2005 жылвы № 634 бұйрывына сэйкес жыл сайын шолвыншы эпидемиологиялық қадавалау шарасы жүргізіледі.

Ол шаранын мақсаты шолвыншы топтар, онын ішінде сотталвандар арасында АИТВ-инфекциясын серологиялық бацылау болып табылады. Шолвыншы эпидемиологиялық қадавалаудын негізгі құрамдас бөлігі - бұл инфекциянын таралуы жайындавы объективті мэлімет алува мүмкіндік беретін зертханалық сатысы. Шолвыншы эпидемиологиялық қадавалау нэтижелері де облысымыздын пенитенциарлық мекемелерінде АИТВ-инфекциясынын таралу көрсеткіштерінін төмендегенін көрсетіп отыр.

Қорытынды: Сотталвандар қылмыс жасаван азаматтар болвандықтан АИТВ-инфекциясы бойынша алдын-алу шараларын жүргізілуіне қарамастан таралуы болып тұруы ықтимал, себебі АИТВ-инфекциясын алдын-алу шараларынын бірі саламатты өмір салтын қалыптастыру, ал бұл контингент ұсынымдардын барлывын орындаува құлқылы емес.

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Филиппов, Ю. Н. Отдалённые результаты медико-социальной помощи больным деструктивным туберкулёзом лёгких, освободившихся из пенитенциарных учреждений / Ю. Н. Филиппов [и др.] // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2011. - № 2. - С. 16-18.
  2. Золотарева, Л. В. Структура первичной лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза, выделенных от больных туберкулезом легких лиц гражданского населения и лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях / Л. В. Золотарева, Б. Я. Казенный, Ю. В. Золотарев // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2007. - № 6. - С. 19-23.
  • Жыл: 2012
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.