Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Шымкент қаласы топырағының гельминт жүмыртқаларымен паразитарлық ластануының экологиялық проблемалары

Сонғы он жылдағы өркениеттің терең дамуы биосфераға антропогенді әсердің жоғарылауын тудырып, экологиялық жағдайды күрделендіре түсті. Адамның қоршаған ортаға әсері әртүрлі деңгейдегі экожүйенің эволюциялық тұрғыда түзілген тепе-теңдігін күрт бұзуға әкеп соқтырады. Оған, әрине, паразитарлық деңгей де кіреді. [1]. Паразитарлық жүйенің дестабилизация салдары ортаның паразитарлық ластануы болып табылады да, онда жетекші рольді гельминттер атқарады. Паразитарлық ластану адамдар мен жануарлардың залалдану параметрлерінің ұлғаюымен, олардың бұрындары тәнгі болмаған гельминт түрлерімен инвазиялануымен, қоршаған орта объектілерінің интенсивті залалдануымен айқындалады. [2]. Гельминтоздар медициналық, ветеринарлық және биологиялық кәсіптегі ғылыми және практикалық мамандардың көңілін өзіне аударатын күрделі әрі көп жоспарлы проблема болып қала беруін жалғастыруда. Бұл топ ауруларының жоғары маңыздылығы ең алдымен олардың кеңінен таралуы мен халықты залалдауының жоғары деңгейімен анықталады. [3]. Гельминттердің бәрімізге белгілі қожайын организіміне патогенді эсер ету механизімінен бөлек, соцгы жылдары оның егуден кейінгі иммунитетке айқын тежеуші эсері жэне де аскарида, власоглав, трихинелез антигендерінің сүйек кемігі мен қанның соматикалық жасушараларына мутагенді эсері де анықталуда.

ҚР ДСМ-нің кезеңімен бекітілген «Халықтың декреттелген топтарына аттестатция жүргізу ережесін бекіту туралы» бұйрықтарына сэйкес 2007-2011 жылдар аралығында Шымкент қаласы бойынша декреттелген топтарға энтеробиозға, геминолепидозға, тениаринхоз, власоглав, описторхоз, қарапайымдылар жэне басқа да гельминттерге жүргізілген тексерулер қорытындысына көңіл бөлсек, сол кезеңдері тексерілген 73481 адамның 514-ті оң нэтиже берген. Оның 465 энтеробиоздың еншісіне тисе, 9 геминолепидоз, 10 аскарида, 13 тениаринхоз, 17 қарапайымдылар боп шығып отыр. Гельминтоздар ошағының түзілуінде жетекші рольді топырақ атқарады. Топырақтың типі мен құрылымына жэне басқа да көптеген факторлардың эсеріне байланысты бір патогенді бактериялар тез жойылады да, енді біреулері үшін топырақ аралық орта болып табылады, яғни, сол арқылы ауру қоздырғышы суға, ауаға, тағам өнімдеріне жэне қоршаған ортаның басқа да объектілеріне түседі де қандайда бір жолмен адам организіміне еніп, өзінің табиғаттағы үздіксіз циркуляциясын қамтамасыз етеді.

Біздің жұмысымыздың мақсаты да Шымкент қаласы топырағының гельминт жүмыртқаларымен паразитарлық ластануын зерттеу болып табылды. Ол үшін «Оңтүстік Қазақстан облыстық санитарлық-эпидемиологиялық сараптама орталығының 2007-2011 жылдар аралығында жүргізілген топырақтың паразитарлық зерттеулері мен мемлекеттік тапсырыс жоспарына сэйкес орындалған есептік материалдары алынып, балабақша, мектеп, саябақ, аскаридоз ошағы, геминолепидоз, эхинококк жэне энтеробиоз ошақтарына жүргізілген зерттеулерге талдама жасалынды. ҚР ДСМ-нің бас мемлекеттік санитарлық дэрігерінің 12.11.2010 жылғы №313 бұйрығымен бекітілген «Паразитарлық ауруларға эпидемиялық қадағалау жүйесіндегі санитарлық-эпидемиологиялық мониторинг» атты эдістемелік ұсыныстамасына сэйкес нысандар мен ошақтарда жүргізілген паразитологиялық зерттеулердің қорытындысы көрсеткендей, 2007-2011 жылдар аралығында тексерілген 1528 аскаридоз ошағының 61-інде, 161 геминолепидоз ошағының 1-інде, 1124 эхинококкоз ошағының 42-інде, 98 энтеробиоз ошағының 1-інде ғана «оң» нэтиже тіркеліп отыр. Кесте №1.

№1 суретте келтірілгендей, 2007 жылы энтеробиоз ошағынан тексеруге алынған топырақ сынамалардың 25%-ы, 2008 жылы геминолепидоз ошағынан тексеруге алынған топырақ сынамалардың 16,6%- ы «оң» нәтиже берген. «Оң» нәтижемен анықталу жиілігі басқа ошақтарға қарағанда жоғары көрсеткіштерге ие болып отырған аскаридоз бен эхинококкоз ошақтарына келетін болсақ, 5 жылдық орташа үлес салмағымен салыстырғанда анықталған ошақгардың топырағынан аскаридоздың анықталуы 4 есеге, энтеробиоздың анықталуы 2 есеге азайғаны байқалады. Мелмекеттік жоспар бойынша тексерілген бала бацшалардың, мектептердің жэне рекреация аймақтарының топырақтарынан орта есеппен жыл сайын 679 сынама гельминттерге тексеріліп 2007 жылы 1 мектептен, 2009 жыылы 2 бала-бақшадан, 2010 жылы 1 саябақтанаскарида қоздырғышы анықталды. Б>л 5 жылдағы мемлекеттік тапсырыс бойынша тексерілген топырақгардың 0,1%-ын қүраады.

Қорытынды: Зертханалық зерттеу нэтижелеріне сүйенсек, тексерілген сынамалар бойынша барлық гельминттік ауру қоздырғыштарының анықталу жиілігіне қарай Шымкент қаласында инфекциялық ауру қоздырғыштарына қарсы жүргізіліп жатқан эпидемиологиялық шаралардың деңгейі жоғары деп түжырымдауға болады. Сонымен қатар, өскелең үрпақтың өз денсаулығына жауапкершілікпен қарауына қол жеткізу үшін халық арасындағы санитарлық ағарту жүмыстарының қарқынын басеңдетпеу, гельминтоздық аурулардың сирек тіркелуіне жол ашары анық.

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. АСТАНА, 14 апр - ИА Новости-Казахстан. С.А.Амреев, Т.А.Муминов, В.П.Сергиев, К.С.Оспанов // Стандарты и алгоритмы мероприятии при инфекционых и паразитарных болезнях// Алматы 2008, 2 том..539-55.
  2. Гельминтозы человека под редакцией проф.В.И.Лучшева, д.м.н. В.В.Лебедева; пособие для врачей. Краснодар. Советская Кубань, 1998; 124.
  3. Абуладзе К.И. Основы цестодологии. Тениаты ленточные гельминты животных и человека и вызываемые ими заболевания / К.И. Абуладзе. - Т. IV. -М.: Наука, 1964.-530 с.
  • Жыл: 2012
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.