Өндіріс

Статьяда мұнай терминалы нысанындарының тастамалары салдарынан болатын халық денсаулығына скринингтік қауіп-қатерді бағалау нәтижелері ұсынылады.
2015

Берілген мақалада Қазақстан Республикасының мунай-газ кен орны аймағында (ҚМГККО мысалында), өнеркәсіп орындарында атмосфералық ауаға шығарылған тастамаларды зерттеу мақсатында, жаңа әдіснамалық зерттеу тәсілін қолдану.
2013

Экологиялық қолайсыз қаланың автобус жүргізушілерінің еңбек жағдайын зерттеу бойынша (ыстық климат, жоғары газданушылық және ауаның шаңдануы), жүмысқо қабілеттілігі өндірістік ортаның (шу, діріл, ықшамклимат микроклимат, азот оксиді және көміртек оксиді) жағдайына байланысты
2013

Мұнай өндіру көлемінің жылдан-жылға артуы, қоршаған табиғи ортаның компоненттеріне техногендік әсірін тигізуде. Мұнай-газ өнеркәсібнің барлық өндірістік обектілері қоршаған ортаны зиянды заттектермен ластайды. Мұнай құрамындағы заттектерден басқа, ластаушы заттектердің құрамында көптеген химиялық реагенттер, катализаторлар, БАЗ, реагенттер, сілтілер, қышқылдар, т.б. көптеген улы заттектер кездеседі.
2011
Мұнай-газ өнеркәсібінің литосфераға тигізетін кері әсерін зерттеу

Отандық кəсіпорындардың өндіріс көлемінің динамикалық өсуі жəне тұтынылатын материалдық ресурстардың өсіп жатқан көлемі материалды-техникалық жабдықтауды басқаруға жəне материалдық ресурстарды кейінгі қолдануға жүйелік тəсілдемені қолдану қажеттілігін дəйектейді. Ол өзінің мəнін жабдықтау, өндіріс, бөлу жəне тұтыну үдерістерін біріктіретін логистикалық материалдық ағымдарды құруда табады. Мұнда басты роль осы үдерістердің ақпараттық қамтамасыз етуінде жатыр. Қолда бар жағдайдың талдауы көрсеткендей, Қазақстан экономикасының барлық салаларындағы кəсіпорындарында материалдық ресурстарды басқару жүйесі дамыған шет ел кəсіпорындарымен салыстырғанда дамудың төменгі деңгейінде жатыр.
2009
Өндірістік кəсіпорындарда материалды ресурстарды басқарудың ақпараттық жүйесін құру

Салықтар ұлттық табысты жəне жиынтық ішкі өнімді, өндірісті дамыту жəне мемлекет пен халықтың əр түрлі қажеттіліктерін қамтамасыз ету мақсатында бөлу жəне қайта бөлумен байланысты экономикалық қатынастарды көрсетеді. Яғни олар мемлекеттің шаруашылық субъектілерімен жəне халықпен қаржылық қатынастарын білдіретін экономикалық категория. Салықтың экономикалық мазмұны оның шаруашылық субъектілерімен азаматтар табысын құрайтын шаруашылық қатынастардың бөлігі болып табылады. Салық салу жүйесі қызметінің негізі осы уақыт кезеңіндегі мемлекеттің экономикалық саясатымен анықталады. Шаруашылықтың нарықтық жүйесінің қалыптасу кезеңінде салық салу жүйесін құру кезінде ерекше орынды оның құрылу принциптері алады.
2009
Өндірісті дамытудың салықтық ынталандыру механизмін құрудың тұжырымдамалық негіздері

Үстеме шығындарды өнімнің өзіндік құнына апару керек пе? Олай болса шығындар ретінде үстеме шығындар есебін қалай түсінеміз? Үстеме шығындардың ерекшелігі — оларды өнімнің əр бірлігінің өзіндік құнына жатқызбайды. Оған себеп — мұндай шығындар дайын өнімге (бұйымға) тікелей қатысы жоқ. Қалай болғанда да үстеме шығындар кəсіпорын өніміне байланысты шығындар санатында болатыны жəне өнімді сатуға байланысты үстеме шығындар өнімнің құнын арттыратыны — дау туғызбайтыны анық. Тақырыпты ашу мысалдары ретінде Қарағанды қаласында Резник көшесі, 24 мекенжайында орналасқан нақты темір-бетон бұйымдары зауыты (ЗЖБИ) — «Нұрхан» ЖШС алынды (бұдан əрі қарай мəтін бойынша атауы — «Зауыт» деп келтірілді).
2010
Өндіріс шығындары: үстеме шығындар есебінің ерекшеліктері

Мақала Қазақстандағы рекрутинг бизнесінің дамуына арналды, рекрутмент жүйесінің жіктелімі, ішкі жəне сыртқы рекрументтің еңбек нарығы жүйесіндегі орнына, рекрутингтік кластерді қалыптастыруға теориялық шолу жүргізілді. Қазақстандағы рекрутингке тоқталып, сондай-ақ салыстыру ретінде Ресейдің рекрутингтік нарығындағы жағдайы қарастырылды, қазіргі қазақстандық нарықта жоғары ақылы мамандарды іздестіру туралы айтылып, рекрутинг нарығының негізгі қиыншылығы талданды.
2015
Қазақстанның өндірістік саласындағы рекрутингтің даму жағдайы