Халықаралық-құқықтық нормалар

Мақалада халықаралық қылмыстық юстиция жүйесі қалыптасуының кейбір тарихи-құқықтық қырлары қарастырылған. Халықаралық қылмыстық сот органдарының маңыздылығы – олардың халықаралық құқық нормалар мен қағидаларды бұзатын, халықаралық қауіпсіздікке, бейбітшілікке, адамның басты құқықтарына, халықаралық қауымдастықтың өмірлік  маңызы  бар  мүдделеріне  қарсы  жасалатын  әрекеттердің  алдын  алу, күресу және жазалаудан тұратын қызметті жүзеге асыратындығында. Алайда бұл органдар жүйесінің қалыптасуы бір неше кезеңнен өтті және көптеген кедергілерді өткерді. Дегенмен халықаралық қылмыстық сот органдары жүйесі қалыптасуының жалпы заңдылықтары мен негізгі себептері бар. Осы заңдылықтарды тарихи-құқықтық қырларын көрсету арқылы қазіргі кездегі халықаралық қылмыстық сот органдары қызметінің ерекшеліктерін дұрыс түсінуге мүмкіндік береді.
2014

Мақалада автор Қазақстандағы мемлекеттік қызметшілердің саяси құқықтарының шектелуіне байланысты мәселелерді қарастырады. Ол Мемлекеттік қызмет туралы Қазақстан Республикасы-  ның 1999 жылғы 23 шілдедегі заңында және Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2005 жылғы 3 мамырдағы №1567 жарлығымен бекiтілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Ар-намыс кодексінде көзделген мемлекеттік қызметшілерге қатысты шектеулерге талдау жасап, ондағы нормалардың кейбірінің дұрыс еместігін алға тартады. Сонымен қатар, Қазақстан  Республикасының Инвестициялар және даму министрі міндетін атқарушы Ж. Қасымбек 17 қазан 2014 жылы қол қойған «Интернет желісінде, оның ішінде әлеуметтік желілерде және блог-платформаларда жұмыс істейтін мемлекеттік органдардың және мемлекеттік қатысуы бар мекемелердің қызметкерлері үшін жадынаманың» кейбір талаптарының Конституцияға және еліміз ратификациялаған Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіге қайшы екендігін атап өтеді. Автор аталған жадынаманың кейбір нормаларын олардың мемлекеттік қызметшілердің саяси құқықтарын орынсыз шектейтіндігін ескеріп оларды алып тастауды ұсынады.
2015

«Құқықтың қайнар көзі» ұғымы тек мемлекет және құқық теориясымен ғана зерттеліп қоймай, сонымен қатар құқық шығармашылық, құқықты қолдану, құқықты жүзеге асыру сияқты мемлекеттің тәжірибелік қызметіне қатысты болғандықтан, құқықтың қайнар көзі мәселелері құқықтық ғылымда едәуір қызығушылық тудырады. Сондықтан құқықтың қайнар көздерін жете қарастырып зерттеу, оларға ғылыми талдау жасау қазіргі құқықтық мемлекет қалыптастыру кезеңіндегі қажеттілік.
2009

Жұмыста жұмыс уақытының Қазақстан Республикасындағы кейбір мәселелері қарастырылады. Бүгінгі таңда еңбек – адамдардың өмір сүруінің маңызды шарты болып отыр. Жұмыста еңбек құқығындағы жұмыс уақытының халықаралық құқықтық реттелеуінің кейбір мәселелері туралы айтылған. Жұмыс уақытын пайдаланудың, құқықтық қатынастарды реттеудің ыңғайлы әрі жаңа түрлері көрсетілген. Сонымен қатар жұмыс уақытын белгілеу ерекшеліктеріне тоқталып, жұмыс уақытын реттейтін бірқатар аса маңызды құқықтық актілерді атап көрсеттік.
2014

Ғылымижұмыстыңмақсатынасәйкесхалықаралықұйымдардыңхалықаралыққұқықнормаларынқалыптастыру үрдісінің даму тенденциясының мәні қарастырылды. Халықаралық құқық нормаларын қалыптастырудағы халықаралық ұйымдардың рөлін толық зерттеу үшін, құқық шығармашылық және құқықты құру (құқықты қалыптастыру) терминнің мазмұны анықталды. Халықаралық ұйымдар халықаралық құқық шығармашылық үрдісінде өте маңызды рөл атқарады және өте ерек- ше орын алады. Халықаралық құқықтың басқа да субъектілері секілді халықаралық ұйымдар юрисдикциялық нормаларды қалыптастыру үрдісіне қатысады. Сонымен қатар халықаралық ұйымдар, формализацияның қажетті элементін енгізіп, қалыптасқан орталықтандырылмаған халықаралық құқық шығармашылық үрдісі үшін, процедуралық шектерді анықтай отырып өте маңызды қызметті атқарады.
2014

Бұл ғылыми мақалада интеллектуалдық меншіктің қазіргі халықаралық-құқықтық түсінігін қалыптастырудың тарихи аспектілері ашылған. Интеллектуалдық меншік құқығының әлемдік тарихи дамуының кезеңдерін бөлудің авторлық көзқарасы берілген. Отандық және шетелдік заңнамаға талдау жасалып, интеллектуалдық меншіктің тарихи кезеңдері негізделді.
2014

XX ғасырдың бастапқы кездері Орталық Азия мемлекеттері үшін қарбалас және шешуші кезеңге айналды. Аймақта Патшалық Ресейдің жаулап алу саясаты күшейе түсті, жергілікті халық ғасырлар бойы ата-баба құтты қонысына айналған шұрайлы жерлерден қуылып, оның орнына Ресей халықтарының қоныстануына алып келген аграрлық реформалар мен тағы басқа толып жатқан қысым көрсетушіліктің соңы халықтың патша билігіне, оның отаршылдық саясатына қарсы бас көтерулер жиілей түсті. Оған қосымша Ресейдің өзіндегі саяси тұрақсыздықтың соңы 1917 жылы Кеңестердің билік тұтқасын ұстауына алып келеді. 
2014

Бəрімізге белгілі Қазақстан Республикасы 2010 жылғы қаңтардың 1-нен бастап ресми түрде Еуропадағы қауіпсіздік жəне ынтымақтастық ұйымның (кейін ЕҚЫҰ) төрағалық қызметіне кірісті. Қазақстан мемлекеті ЕҚЫҰ қалыптастырған, халықаралық дəрежеге ие негізгі құндылықтарын бұлжытпай орындап келуде. Дəлірек айтқанда, Қазақстан Республикасы ұйымның қызметін басқарудағы жəне оны жүргізудегі негізгі қағидалары ретінде сенім, дəстүр, транспаренттік пен төзімділікті (ЕҚЫҰ-ның негізін қалаған құндылықтар мен қағидаларды құрметтеу пен сақтаудың нəтижесінде қалыптасқан) басшылыққа ала отырып, төрағалықтың басты ұстанымдарын айқындады. Қазақстанның бұрынғы Кеңес Одағы мемлекеттердің ішінен бірінші болып төрағалық етуі оның сыртқы саясатты дүниежүзілік стандарттарға сəйкес жүзеге асырудың кепілі болып саналады. Бұл — еліміздің сыртқы саясаты аясында жеткен басты басымдылық.
2010

Мақалада əйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау бойынша халықаралық-құқықтық нормалардың даму тарихы көрсетілген. Автор əйелдер мен қыздарға қарсы зорлық-зомбылық əрбір құрлықта, əрбір елде жəне мəдени ортада шешімін таба алмай отырған мəселе болып қала беретініне назар аударады. Таралу көлемінің артуына байланысты əйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау мəселесі бүгінгі күнде халықаралық деңгейде маңыздылыққа ие болып отырғанын атап өтеді. Зерттеудің мақсаты əйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғаудың халықаралық-құқықтық тəжірибесін зерттеу болып табылады. Бұл мақсатқа қолжеткізу үшін əйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау институтын халықаралық-құқық аясында қарастыра отырып, оның қызметін, мақсаттары мен əдістерін анықтау міндеттері қойылып отыр.
2016