Мемлекеттік билік орган дарында кадрларды басқару технологиясының тиімділігін анықтау

Персоналды басқаруды бағалау Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігімен жүзеге асырылады.

Агенттікке қатысты персоналды басқаруды бағалау Қазақстан Республикасы Президент Әкімшілігімен іске асырылады.

Персоналды басқаруды бағалау үшін Агенттікте орталық мемлекеттік және облыстардың, республикалық маңыздағы қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдарының қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау жөніндегі Сараптамалық комиссияның топ бөлігі болып табылатын жұмыс тобы құрылады. жұмыс тобының құрамы Агенттіктің бұйрығымен бекітіледі.

Мемлекеттік органдар берген мәліметтер және мемлекеттік органдар жүргізген тексерулер нәтижесімен алынған мәліметтерді салыстыру арқылы Жұмыс тобы әртүрлі көздерден алынған мәліметтердің шынайылығына талдау жасай алады.

Мемлекеттік қызмет персоналын басқаруды бағалау үшін дереккөздері болып мемлекеттік органдардың есептері, статистикалық деректер, мемлекеттік органдармен жүргізілген тексерістердің барысында алынған мәліметтер табылады [1].

Персоналды басқаруды бағалау мемлекеттік органдармен Агенттікке осы Әдістемеге сәйкес жолданатын ақпаратты талдау, мемлекеттік қызметшілердің арасында сауалнама жүргізу арқылы жүргізіледі. Мемлекеттік қызмет персоналын басқаруды бағалау үшін дереккөздері болып келесілер табылады:

 1. мемлекеттік органдардың статистикалық деректері;
 2. мемлекеттік органдармен жүргізілген тексерістердің нәтижелері;
 3. мемлекеттік қызметшілерге жүргізілген сауалнамалардың нәтижелері.

Мемлекеттік органдармен ұсынылатын ақпараттың дұрыстығы Агенттікпен қайта тексерілуі мүмкін.

Персоналды басқаруды бағалау келесі өлшемдер бойынша іске асырылады:

 1. штат жасақталуы;
 2. біліктілік талаптарының сапа деңгейі (білімі бойынша);
 3. кадр ауысуы;
 4. «орталық-өңір», «өңір-орталық» кадр ротациясы;
 5. персоналды оқыту және дамыту;
 6. сыбайлас жемқорлық деңгейі;
 7. мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік органдағы жұмысымен қанағаттануы;
 8. мемлекеттік органда персоналды басқару жүйесінің даму деңгейі.

Әрбір өлшем бойынша көрсеткіштер белгіленіп, оған баллдар қойылады [2].

Өлшемдер мен көрсеткіштердің қоса беріліп отырған 1 Кестеге сәйкес салмақтық мәндері бар.

Кесте 1 - Мемлекеттік органдарда персоналды басқару бағалау үшін өлшемдер мен көрсеткіштер

№ п\п

Өлшемнің/ көрсеткіштің атауы

Салмақтық мәні

1

Мемлекеттік орган штатының жасаңталуы

10

1.1

Бос лауазым есебінен пайда болған адамға арналған күндердің үлесі

5

1.2

Мемлекеттік қызметшілердің науқастануына және басқа себептерге байланысты бос тұрған лауазымдар болған кездегі (қызметкердің жыл сайынғы еңбек демалысында болуын есептемегенде) адамға арналған күндердің ара салмағы

5

2

Біліктілік талаптарының сапа деңгейі (білімі бойынша)

10

2.1

Біліктілік талаптарында нақты мамандықтар (білімі бойынша) көрсетілмеген штатық лауазымдардың үлесі

5

2.2.

Білімі бойынша біліктілік талаптары өзгертілген штатық лауазымдардың үлесі

5

3

Кадр ауысуы

25

 

Басшылық құрам кадрларының ауысу деңгейі

10

 

Басшылық құрамға жатпайтын кадрлардың ауысу деңгейі

10

 

Барлық қызметкерлердің орташа жұмыс өтілі (осы мемлекеттік органдағы)

5

 

Бірінші басшы ауысқаннан кейін қызметінен босатылған басшы қызметкерлердің үлесі

(0-ден б-ға дейін)

 

Бірінші басшы ауысқаннан кейін қызметінен босатылған басшылыққа жатпайтын қызметкерлердің үлесі

(0-ден 4-ке дейін)

4

«Орталық-өңір», «өңір-орталың» кадр ротациясы

5

4.1.

Ауысу тәртібімен орталықтен өңірге, өңірден орталыққа тағайындалған мемлекеттік қызметшілердің үлесі

5

5

Персоналды оқыту және дамыту

15

5.1

Біліктілігін арттыру курстарынан өткен мемлекеттік қызметшілердің үлесі

6

5.2

Қайта дайындау курстарынан өткен мемлекеттік қызметшілердің үлесі

6

5.3

Біліктілікті арттыру курстарының мемлекеттік органның стратегиялық даму жоспарының мақсаттары мен міндеттеріне сәйкестігі

3

6.

Сыбайлас жемңорлың деңгейі

15

6.1

Сыбайлас жемқорлық үшін сотталған мемлекеттік қызметшілердің үлесі

6

6.2

Сыбайлас жемқорлық үшін әкімшілік жауаптылыққа тартылған мемлекеттік қызметшілердің үлесі

5

6.3

Сыбайлас жемқорлық үшін тәртіптік жауаптылыққа тартылған мемлекеттік қызметшілердің үлесі

4

7.

Мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік

органдағы жұмысымен қанағаттануы

15

7.1

Мансаптық өсуге қанағаттандырылмаған мемлекеттік қызметшілердің үлесі

5

7.2.

Марапаттау және көтермелеу жүйесімен

қанағаттандырылмаған мемлекеттік қызметшілердің үлесі

5

7.3

Еңбек жағдайына қанағаттандырылмаған мемлекеттік қызметшілердің үлесі

5

8.

Мемлекеттік органда персоналды басқару жүйесінің даму деңгейі

5

8.1.

Кадрларды басқарудың жаңа технологиялары енгізілуі

5

 

Барлығы

100

«Мемлекетгік органның штатының жасақталуы» өлшемі бойынша
бағалау

Бағалау келесі көрсеткіштер бойынша жүргізіледі:

 • «бос лауазым есебінен пайда болған адамға арналған күндердің үлесі»;
 • «мемлекеттік қызметшілердің науқастануына және басқа себептерге байланысты бос тұрған лауазымдар болған кездегі адамға арналған күндердің ара салмағы».

Бағалау орталық мемлекеттік органдармен осы Әдістеме № 2 Қосымшаға сәйкес ұсынылатын талдамалық ақпараттарға сәйкес жүргізіледі.

Бағалау жүргізу барысында Агенттік Төрағасының 2010 жылғы 9 қыркүйектегі № 02-01-02/174 бұйрығына сәйкес мемлекеттік органдар ұсынатын кадрлар жағдайының мониторинг! бойынша: мемлекеттік қызметшілердің саны туралы есептің деректері ескеріледі [3].

Баға келесі формула мен есептеледі:

Kl = Pl + Р2

Kl - мемлекеттік органның осы өлшем бойынша бағасы;

Pl - «бос лауазым есебінен пайда болған адамға арналған күндердің үлесі» көрсеткіші бойынша бағалау;

Р2 - «мемлекеттік қызметшілердің науқастануына және басқа себептерге байланысты бос тұрған лауазымдар болған кездегі (қызметкердің жыл сайынғы еңбек демалысында болуын есептемегенде) адамға арналған күндердің ара салмағы» көрсеткіші бойынша бағалау.

Pl = к*(1 - 10*а / Ь)

к-алынған нәтижелерді арасалмақ мәніне келтіруге арналған коэффициент (аталған көрсеткіш бойынша коэффициент 5-ке тең);

а - бос лауазым есебінен пайда болған адамға арналған күндердің үлесі;

b-адамға арналған күндердің жалпы саны;

10-бағалау қатаңдығының көрсеткіші.

Erep алынған нәтиже - белгісімен болса, мемлекеттік органға сол көрсеткіш бойынша 0 бағасы қойылады.

Адамға арналған күндердің жалпы саны келесі формула арқылы анықталады:

b=c*d

с - мемлекеттік органның орташа штат саны;

d - жылдағы адамға арналған күндердің орташа саны.

Орташа штат саны мемлекеттік органның бірінші тоқсаннан бастап төртінші тоқсанға дейінгі қоса есептелетін штат саны сомасының орташа мәні бойынша анықталады (әрі қарай мәтін бойынша орташа штат саны)

P2 = k*(l-10*a/b)

k-алынған нәтижелерді арасалмақ мәніне келтіруге арналған коэффициент (аталған көрсеткіш бойынша коэффициент 5-ке тең);

а-мемлекеттік қызметшілердің науқастануына және басқа себептерге байланысты бос тұрған лауазымдар болған кездегі адамға арналған күндердің саны. Бұл санға қызметкердің жыл сайынғы еңбек демалысында болуы, ҚР Еңбек кодексімен бекітілген мерзімде жүкті болу және босану бойынша еңбек демалысында, іссапарда болу жағдайлары кірмейді.

b - адамға арналған күндердің жалпы саны;

10 - бағалау қатаңдығының көрсеткіші.

Erep алынған нәтиже - белгісімен болса, мемлекеттік органға сол көрсеткіш бойынша 0 бағасы қойылады [4].

«Біліктілік талаптарының сапа деңгейі (білімі бойынша)» өлшемі бойынша бағалау Бағалау келесі көрсеткіштер бойынша жүргізіледі:

«Біліктілік талаптарында (білімі бойынша) нақты мамандықтар көрсетілмеген штаттық лауазымдардың үлесі»;

«Білімі бойынша біліктілік талаптары өзгертілген штаттық лауазымдардың үлесі». Бағалау орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдармен осы Әдістемеге №3 Қосымшаға сәйкес нысанда ұсынылған ақпараттың, сондай-ақ, мемлекеттік органдардың біліктілік талаптарын талдау негізінде жүргізіледі.

Баға келесі формула мен өлшенеді:

К2 = Pl + Р2

К2 - мемлекеттік органның осы өлшем бойынша бағасы;

Pl-жалпы штат санынан «Біліктілік талаптарында (білімі бойынша) нақты мамандықтар көрсетілмеген штаттық лауазымдардың үлесі» көрсекіші бойынша баға;

Р2-жалпы штат санынан «Білімі бойынша біліктілік талаптары өзгертілгенштаттық лауазымдардың үлесі»көрсекіші бойынша баға.

Pl = k*(l-5*a/b)

k-алынған нәтижелерді арасалмақ мәніне келтіруге арналған коэффициент (аталған көрсеткіш бойынша коэффициент 5-ке тең);

а-мемлекеттік органның біліктілік талаптарында (білімі бойынша) нақты мамандықтар көрсетілмеген штаттық лауазымдардың саны;

b-мемлекеттік органның орташа штат саны

5-бағалау қатаңдығының көрсеткіші.

Р2 = k*(l-50*a/b)

k -алынған нәтижелерді арасалмақ мәніне келтіруге арналған коэффициент (аталған көрсеткіш бойынша коэффициент 5-ке тең);

а-мемлекеттік органның білімі бойынша біліктілік талаптары өзгертілген штаттық лауазымдарының саны;

b - мемлекеттік органның орташа штат саны

50 - бағалаудың қатаңдығының көрсеткіші [5].

«Кадр ауысуы» өлшемі бойынша бағалау

Бағалау келесі көрсеткіштермен жүргізіледі:

«басшылық құрам кадрларының ауысу деңгейі»;

«басшылық құрамға жатпайтын кадрлардың ауысу деңгейі»;

«барлық қызметкерлердің орташа жұмыс өтілі (осы мемлекеттік органдағы);

«бірінші басшы ауысқаннан кейін қызметінен босатылған басшы қызметкерлердің үлесі»;

«бірінші басшы ауысқаннан кейін қызметінен босатылған басшылыққа жатпайтын қызметкерлердің үлесі».

Баға келесі формула мен өлшенеді:

КЗ = Pl + Р2 + РЗ - Р4 - Р5

КЗ - мемлекеттік органның осы өлшем бойынша бағасы;

Pl - «басшылық құрам кадрларының ауысу деңгейі» көрсекіші бойынша баға;

Р2-«басшылық құрамға жатпайтын кадрлардың ауысу деңгейі» көрсеткіші бойынша баға;

Р3-«барлық қызметкерлердің орташа жұмыс өтілі (осы мемлекеттік органдағы) көрсеткіші бойынша баға;

Р4-«бірінші басшы ауысқаннан кейін қызметінен босатылған басшы қызметкерлердің үлесі» көрсеткіші бойынша баға;

Р5—«бірінші басшы ауысқаннан кейін қызметінен босатылған басшылыққа жатпайтын қызметкерлердің үлесі» көрсеткіші бойынша баға.

Pl = к*(1-5*(а / Ь))

к-алынған нәтижелерді арасалмақ мәніне келтіруге арналған коэффициент (аталған көрсеткіш бойынша коэффициент 10-ке тең);

а-мемлекеттік органның басшылық құрамының қатарынан есепті кезеңде қызметінен босатылған мемлекеттік қызметшілердің саны;

b -басшымемлекеттік лауазымдардың саны;

5-бағалау қатаңдығының көрсеткіші.

Erep алынған нәтиже - белгісімен болса, мемлекеттік органға сол көрсеткіш бойынша 0 бағасы қойылады.

Р2 = к*(1-4*(а/ Ь))

к-алынған нәтижелерді арасалмақ мәніне келтіруге арналған коэффициент (аталған көрсеткіш бойынша коэффициент 10-ға тең);

а-мемлекеттік органның басшылыққа жатпайтын құрамының қатарынан есепті кезеңде қызметінен босатылған мемлекеттік қызметшілердің саны;

b-басшылыққа жатпайтын мемлекеттік лауазымдардың саны;

4-бағалау қатаңдығының көрсеткіші.

Erep алынған нәтиже - белгісімен болса, мемлекеттік органға сол көрсеткіш бойынша 0 бағасы қойылады.

РЗ= к*(а - с) / (Ь-с)

к-алынған нәтижелерді арасалмақ мәніне келтіруге арналған коэффициент (аталған көрсеткіш бойынша коэффициент 5-ке тең);

а-мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік органдағы орташа жұмыс өтілі;

10-шекті мән.

Р4 = а

a = b / с

а-бірінші басшы ауысқаннан кейін мемлекеттік органның басшылық құрамының қатарынан есепті кезеңнің соңына дейін қызметінен босатылған мемлекеттік қызметшілердің үлесі (ара қатынасы);

b-бірінші басшы ауысқаннан кейін мемлекеттік органның басшылық құрамының қатарынан есепті кезеңнің соңына дейін қызметінен босатылған мемлекеттік қызметшілердің саны;

с-басшы мемлекеттік лауазымдардың саны.

Erep мән (а) 0-ден 5% дейін құрайтын болса, (0) балл деген баға қойылады.

Erep мән (а) 6-дан 10% дейін құрайтын болса, (-2) деген баға қойылады (осы өлшем бойынша жалпы сомадан алынып тасталады).

Erep мән (а) 11-ден 15% дейін құрайтын болса, (-4) деген баға қойылады (осы өлшем бойынша жалпы сомадан алынып тасталады).

Erep мэн (а) 15%-дан асып түссе, (-6) деген баға қойылады (осы өлшем бойынша жалпы сомадан алынып тасталады) [7].

Р5 = а

а = b / с

 • —бірінші басшы ауысқаннан кейін мемлекеттік органның басшылыққа жатпайтын құрамының қатарынан есепті кезеңнің соңына дейін қызметінен босатылған мемлекеттік қызметшілердің үлесі;
 • -бірінші басшы ауысқаннан кейін мемлекеттік органның басшылыққа жатпайтын құрамының қатарынан есепті кезеңнің соңына дейін қызметінен босатылған мемлекеттік қызметшілердің саны;

с-басшылыққа жатпайтын мемлекеттік лауазымдардың саны.

Erep мән (а) 0-ден 3% дейін құрайтын болса, (0) балл деген баға қойылады.

Erep мән (а) 4-тен 5% дейін құрайтын болса, (-1) деген баға қойылады (осы өлшем бойынша жалпы сомадан алынып тасталады).

Erep мэн (а) 6-дан 10% дейін құрайтын болса, (-2) деген баға қойылады (осы өлшем бойынша жалпы сомадан алынып тасталады).

Erep мэн (а) 11-ден 15% дейін құрайтын болса, (-3) деген баға қойылады (осы өлшем бойынша жалпы сомадан алынып тасталады).

Erep мэн (а) 15%-дан асып түссе, (-4) деген баға қойылады (осы өлшем бойынша жалпы сомадан алынып тасталады).

Erep бұл критерий бойынша бағалардың жалпы соммасы минус мағнасын білдіретін болса, мемлекеттік органға Обағасы қойылады.

Ауысу бойынша бағалауды есептеген кезде:

 • «орталық-өңір», «өңір-орталық» ротациялау жүйесі бойынша басқа мемлекеттік органға ауысуына байланысты;
 • зейнетке шығуына байланысты;
 • денсаулық жағдайына байланысты;
 • саяси қызметке тағайындалуына байланысты жұмыстан шығарылған мемлекеттік қызметшілер есептелмейді.

«Персоналды оқыту және дамыту» өлшемі бойынша бағалау

Бағалау келесі көрсеткіштер бойынша анықталады:

 • «біліктілігін арттыру курстарынан өткен мемлекеттік қызметшілердің үлесі»;
 • «қайта даярлау курсынан өткен мемлекеттік қызметшілердің үлесі»;

- «мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру курстарының тематикасының мемлекеттік органның стратегиялық даму жоспарының мақсаттарына сәйкес келуі».

Бағалау орталық мемлекеттік органдардың осы Әдістеменің № 7 Қосымшасындағы үлгісіне сәйкес берген ақпараттарының негізінде және жергілікті атқарушы органдардың осы Әдістеменің № 8 Қосымшасындағы үлгісіне сәйкес берген ақпараттарының негізінде жүргізіледі.

«Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру курстарының; тематикасының мемлекеттік органның стратегиялық даму жоспарының мақсаттарына сәйкес келуі» көрсеткіші бойынша бағалау мемлекеттік органның осы Әдістеменің №9 Қосымшасына сәйкес ақпарат беруінің негізінде жүргізіледі [8].

Бағалау келесі формула бойынша есептеледі:

К5 = Pl + Р2 + РЗ

К5 - аталған өлшем бойынша мемлекеттік органның бағасы;

Pl - «біліктілігін арттыру курстарынан өткен мемлекеттік қызметшілердің үлесі» көрсеткіші бойынша бағалау;

Р2-«қайта даярлау курсынан өткен мемлекеттік қызметшілердің үлесі» көрсеткіші бойынша бағалау;

Р3-«мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру курстарының тематикасының мемлекеттік органның стратегиялық даму жоспарының мақсаттарына сәйкес келуі»

Pl = к*(а / Ь)

к-алынған нәтижелерді салмақтық мәнге келтіруге арналған коэффицент (аталған көрсеткіш бойынша коэффицент 6 тең);

а-есептік кезеңде қайта даярлау курстарынан өткен мемлекеттік қызметшілердің саны;

b-есептік кезеңде біліктілігін арттыруға тиісті мемлекеттік қызметшілердің саны

Р2 = к*(а / Ь)

к - алынған нәтижелерді салмақтық мәнге келтіруге арналған коэффицент (аталған көрсеткіш бойынша коэффицент 6 тең);

а-есептік кезеңде біліктілігін арттыру курстарынан өткен мемлекеттік қызметшілердің саны;

b-есептік кезеңде біліктілігін арттыруға тиісті мемлекеттік қызметшілердің саны.

РЗ = к*(а / Ь)

к - алынған нәтижелерді салмақтық мәнге келтіруге арналған коэффицент (аталған көрсеткіш бойынша коэффицент 3 тең);

а -тематикасы мемлекеттік органның стратегиялық даму жоспарының мақсаттарына мен міндеттеріне сәйкес келетін біліктілікті арттыру курстарынан өткен мемлекеттік қызметшілердің саны;

b - біліктілікті арттыру курстарынан өткен мемлекеттік қызметшілердің жалпы саны;

Осы өлшем бойынша ең жоғарғы баға 15 баллды құрайды [9].

«Мемлекеттік органда мемлекеттік қызметшілердің жұмыспен қанағаттану» өлшемі
бойынша бағалау

Бағалау келесі келесі көрсеткіштер бойынша анықталады:

- «мансаптық өсуге қанағаттандырылмаған мемлекеттік қызметшілердің үлесі»;

- «марапаттау және көтермелеу жүйесімен қанағаттандырылмаған мемлекеттік қызметшілердің үлесі»;

- «еңбек жағдайына қанағаттандырылмаған мемлекеттік қызметшілердің үлесі».

Мемлекеттік қызметшілерді анонимдік сауалнама жүргізу арқылы сауалнаманы орталық мемлекеттік органдардың, жергілікті атқарушы органдарда жүргізеді [10].

Сұрату анонимдік сауалнама ретінде жүргізіледі. Мемлекеттік қызметшілердің нысанды жазып толтырылады.

Мемлекеттік органдардың кадр қызметтері мемлекеттік қызметшілердің сауалнамаға қатысуын қамтамасыз етеді.

Бағалау келесі формула бойынша есептеледі:

К7 = Pl + Р2 + РЗ

К7 - мемлекеттік органның осы өлшемі бойынша бағасы;

Р1-«мансаптық өсуге қанағаттандырылмаған мемлекеттік қызметшілердің үлесі» көрсеткіш бойынша баға;

Р2-« марапаттау және көтермелеу жүйесімен қанағаттандырылмаған мемлекеттік қызметшілердің үлесі» көрсеткіш бойынша баға;

Р3-«еңбек жағдайына қанағаттандырылмаған мемлекеттік қызметшілердің үлесі» көрсеткіш бойынша баға.

Pl = к*(1-2*(а / Ь))

к - алынған нәтижелер таразылы мағынасына алып кету үшін коэффициент (осы көрсеткіш бойынша коэффициент 5 болады);

а-мемлекеттік қызметшілердің уәждеу және көтермелеу жүйесімен қанағаттандырылмаған саны;

b-сауалнама нысанының жауабын таңдаған мемлекеттік қызметшілердің саны;

2 - бағаның қатаңдық көрсеткіші.

Erep алынған нәтижесі минус белгісімен болса, мемлекеттік органға 0 бағасы қойылады.

Р2 = к*(1-2*(а / Ь))

к - алынған нәтижелер таразылы мағынасына алып кету үшін коэффициент (осы көрсеткіш бойынша коэффициент 5 болады);

а-мемлекеттік қызметшілердің мансаптық өсу мүмкіндіктерімен қанағаттандырылмаған саны;

b - сауалнама нысанының жауабын таңдаған мемлекеттік қызметшілердің саны;

2 - бағаның қатаңдық көрсеткіші.

Erep алынған нәтижесі минус белгісімен болса, мемлекеттік органға 0 бағасы қойылады.

РЗ = к*(1 - 2*(а / Ь))

к - алынған нәтижелер таразылы мағынасына алып кету үшін коэффициент (осы көрсеткіш бойынша коэффициент 5 болады);

а-мемлекеттік қызметшілердің еңбек жағдайлармен қанағаттандырылмаған саны;

b - сауалнама нысанының жауабын таңдаған мемлекеттік қызметшілердің саны;

2 - бағаның қатаңдық көрсеткіші.

Erep алынған нәтижесі минус белгісімен болса, мемлекеттік органға 0 бағасы қойылады [6].

«Персоналды басқару жүйесін даму деңгейі»

өлшемі бойынша бағалау

Бағасы «кадрларды басқару жаңа технологияларын енгізу» көрсеткіш бойынша анықталады.

Бағалау орталық мемлекеттік органдардың, жергілікті атқарушы органдармен ұсынылатын ақпарат және құжаттар негізінде қойылады.

Кадрларды басқару жаңа технологияларын енгізу бойынша іс-шараларға мемелкеттік қызметшілердің жұмысының тиімділігін арттыруға бағытталған басқарудың түрлі жүйелері [11].

Жаңа технологиялар түпкілікті нәтижелер және мемлекеттік қызметшілердің еңбек үлесін өлшеуге және кәсіби әлеуетін дамытуға бағытталуы тиіс.

Бағалауда мемелекеттік органдардың ақапараты ескеріледі.

Бағалау келесі формула бойынша есептеледі:

К8 = k* а

К8 - мемлекеттік органның осы өлшемі бойынша бағасы;

k-алынған нәтижелер таразылы мағынасына алып кету үшін коэффициент (осы көрсеткіш бойынша коэффициент 5 болады);

а-мемлекеттік қызметшілердің уәждеу және көтермелеу жүйесімен қанағаттандырылмаған саны;

Іс-шаралар болған жағыдацйда 100% көрсеткіш өлшемі қойылады, жоқ болғанда - 0%.

Мемлекеттік органдардың персоналды басқару бойынша қорытынды бағасы

Мемлекеттік органдардың қорытынды бағасы барлық өлшемдер бойынша алынған есептердің нәтижелерін қосу жолымен анықталады:

O = Kl + К2 + КЗ + К4 + К5 + Кб + К7 + К8

О-мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың персоналды басқару бойынша қорытынды бағасы.

Персоналды басқару бойынша бағалау нәтижелері туралы қорытынды:

бағаланатын мемлекеттік органның атауын;

барлық белгілер бойынша бағалау кестесін;

мемлекеттік органдардың бағалау белгілері бойынша қызметінің тиімділігін талдауды;

тұжырымдарды және ұсынымдарды қамтуы қажет [12].

 

Әдебиеттер тізімі:

 1. Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Жолдауы 14.12.2012 ж, 4-6 бб.
 2. Указ Президента Республики Казахстан "О мерах по реализации стратегии развития Казахстана до 2030 года" от 28 января 1998 г. № 3834 с изменениями и дополнениями от: 7 сентября 1999г. № 206, 17 февраля 2000г. №344.
 3. С.Мұсатаев "Қазақстандағы билік пен азаматтық қоғам институттарының өзара әрекеттесуінің кейбір мәселелері", Саясат 2007ж. 15 қазан, №8 15 бет.
 4. М.Б. Мухамедов "Азаматтық қоғамның Қазақстан жағдайында орнықтылығы"Аль-Пари №5 16 бет.
 5. Қазақстан Республикасының Президенті-Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы - http://www.akorda.kz
 6. Қазақстан Республикасының Президенті-Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы 29 қаңтар 2010 жыл. Жаңа он жылдық-жаңа экономикалық өсім-Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері.
 7. Послание Президента Республики Казахстан-Лидера Нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана» - Январь, 2O12./www. Shemonaiha. vko.gov.kz.
 8. «Инвестиция туралы Қазақстан Республикасының Заңы» «Әділет» АҚЖ adilet.zan.kz/kaz/docs/z030000373
 9. А.И.Лұқпанов "Власть и гражданское общество: культура взаимодействия" Транзитная экономика №9, 56-57 бет.
 10. Қазақстан Республикасының Заңы: Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы. Алматы: Юрист, 2006.286.
 11. Қазақстан Республикасының 2007-2024 жылдарға арналған орнықты дамуға көшу тұжырымдамасы туралы: 2006ж. 14қараша №216 // Егемен Қазақстан. -2006. 17 қараша.
Жыл: 2017
Қала: Атырау
Категория: Экономика