Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Медициналық және фармацевтикалық білім берудің гуманитарлық аспектілері

Аннотация: Мақалада жоғары медициналық және фармацевтикалық білім беру жүйесіне арнайы пәндермен қатар гуманитарлық пәндерді енгізуге ерекше назар аудару ұсынылады. «Жалпы тәжірибелік дәрігерлерді даярлау» жоғары медициналық және фармацевтикалық білім берудің медицинаны дамытудың инновациялық стратегиясы дәрігердің функцияларын айтарлықтай кеңейтеді, оларды тар мамандық шеңберінен шығып, кең гуманистік және әлеуметтік-бағдарланған медициналық парадигма деңгейіне дейін жеткізеді. Осыған байланысты дәрігерді және фармацевтті дайындауда гуманитарлық пәндерді енгізу қажет.

Кілт сөздер: гуманизация, этика, генетика, мәдениет, техника, отбасылық дәрігер.

Қазақстанның білім сапасын қамтамасыз етудегі еуропалық ынтымақтастық кеңістігіне және Болон үдерісіне енуі «гуманизациялау-гуманитарландыру», «үздіксіздік», «инновация» және «білім сапасы» ұғымдарында айқындалған заманауи білім беру кеңістігін жүзеге асыру жолдарын табуға мүмкіндік береді. Бұл төрт тұжырымдама әлемдік еңбек нарығында бәсекеге қабілетті білім алу үшін идеалды құрылымды жасайды.[1] Әлемнің көптеген елдерінде білім беруді ізгілендіру қазірдің өзінде жоғары білімнің маңызды міндеттерінің біріне айналды. Ал қазіргі кезеңде жаратылыстану мен гуманитарлық білім салалары бір-бірімен тығыз байланысып, пәндердің интеграциясы жүріп жатқанын ерекше атап өткен жөн.

Бүгінгі стандарттар бойынша дәрігерлер 18 ғасырға дейін аурулардың себептері немесе патогенезі туралы ештеңе білмеді, бірақ олардың қорытындыларын диагноз деп атағаны символдық, яғни, білім арқылы тану (диагностика). Медициналық білім өз тәжірибемізбен толықтыра отырып, ғасырлар бойы жинақталған тәжірибе негізінде ауруларды тануға мүмкіндік берді. Бұл кезеңде медицина және фармацевтика жоғары өнерге айналады. Оның ең дарынды өкілдері науқастарға сәтті көмектескені сонша, олар өз замандастарын қуантып, өздері туралы ризашылықпен естелік қалдырды – Ибн Сина (Авиценна), «Ұлы дәрігер» (Лаеннек), М.Мудров, т.б. [1,2] Барлық уақытта медицина қате түсініктерге жат емес еді. Тамаша жетістіктер мен қателіктер өткенге қарағанда анық көрінеді. Болашақ ұрпақтың дәрігерлері де біздің бүгінгі жетістіктерімізді ғана емес, қате есептерімізді, шектеулі көзқарастарымызды да көреді.

ХХ ғасырдың соңындағы ғылыми медицинаның қарқынды дамуы және қазіргі заманғы күрделі технологиялардың практикалық денсаулық сақтау саласына кеңінен енгізілуі дәрігер жұмысының медициналық этикасының маңызды бөлігі ретінде ізгілендіру міндетін қойып отыр. Биомедициналық ғылымдардағы мұндай жетістіктердің моральдық және гуманистік аспектілеріне ерекше назар аудару керек, мысалы: тіндер мен мүшелерді трансплантациялау, жасанды мүшелерді жұмыс жасау, мидың құрылымы мен функцияларын зерттеу және оған әсер ету әдістерін жасау, «гендік инженерия» мәселелері, ДНҚ және РНҚ молекулаларын манипуляциялау арқылы адамның ұрпақты болу процесіне (баланың жынысын таңдау, әйелдерді жасанды ұрықтандыру, эмбриондарды өсіру) араласу әдістерін әзірлеу. Қазіргі ғылым өзін қоршаған тірі дүниенің – өсімдіктердің, бактериялардың, жануарлардың және адамның өзінің тұқым қуалаушылығын ерікті түрде және бағытты түрде өзгерте алады. Бұл технологиялық процеске (биотехнология және биоинженерия) бұрын-соңды болмаған мүмкіндіктерді, медицинадағы революциялық серпілістерді (гендік терапия) және т.б. [3,4,6]

Жақында биомедицинаның біршама қызықты саласы - жасушалық технологияға ерекше назар аударылды. Жасушалық технологияларды емдік мақсатта қолданудың үлкен мүмкіндіктерін ескере отырып, бүгінгі күні тірі жасуша, жасушалық технологиялар 21 ғасырдағы медицинаның болашағына айтарлықтай дәрежеде айналуы мүмкін деген нақты түсінік бар. Біз дің жасушаларын медицинаның әртүрлі салаларында кеңінен қолдану қарсаңында тұрмыз. [5,6]

Ал жаңа іргелі ғылым протеомика биологияның дамуындағы геномикадан кейінгі келесі қадам болды. Протеомиканың міндеті – адам ағзасындағы белоктарды түгендеу және талдау. Әртүрлі аурулардың пайда болуының нақты механизмдерін түсіну ғалымдардың осы мәселелерді шешуде қаншалықты прогреске жеткеніне байланысты болады. Науқастарды ақуызды талдау арқылы бағалау ауруларды ерте диагностикалауға және нақты мақсатқа бағытталған емдеуге қандай маркер сәйкес келетінін анықтауға көмектеседі. [5]

Дамыған елдердің көпшілігінде науқастарды тексергенде «техникашылдық», «инструментализм» басым және клиникадан кету, «медицина» дәрігерлердің қызметіндегі гуманизмнің гипотрофиясымен тығыз байланысты: науқастар көптеген ақылы, күрделі аспаптық зерттеулерге жіберіледі, ол үшін көп ақша алынады. Соңғы жылдары, әсіресе, технологияға қол жеткізген дәрігерлердің біліксіздігі айқын байқалды, олар науқастарға күрделі зертханалық және аспаптық зерттеу әдістерінің қорытындысы арқылы қарайды, бұл дәрігер қызметіндегі шығармашылық клиникадан өте қауіпті теріс көзқарас, үзіліс. Медицинада, білімнің басқа салаларындағы сияқты, ең құндысы - белгілі бір мәселені шешуге теңдестірілген, объективті көзқарас. Ұсынылған алгоритм немесе емдеу стандарттары панацеяға айналады және әрқашан дұрыс диагнозға, барабар емдеуге және сәтті нәтижеге әкеледі деп үміттенетін терең теориялық білімі жоқ соқыр дәрігер үшін дәлелді медицина ешқашан шырақ бола алмайды.

[3]

Сондықтан медицина кадрларын, фармацевттерді даярлауда ізгілендіру мәселелері ерекше маңызға ие.

Медициналық университеттегі оқу процесі айтарлықтай стрессті, оқытудың негізгі қызметі арнайы пәндерге көбірек уақыт пен назар аударуды талап етеді. Дегенмен, «жақсы маман» ұғымы адамның жоғары адамгершілік және мәдени деңгейін болжайды.

Жалпы білім беретін пәндерді оқу белгілі бір дәрежеде бұл мәселені шешіп, өмірдің әлеуметтік және мәдени құбылыстарына қызығушылық пен көкжиектің қалыптасуына негіз жасайды.

Қазіргі таңда көрнекті медицина ғалымдарының медицинаны дамытудағы рөлі мен сіңірген еңбегі бейіндік оқу бағдарламаларында, сәйкесінше жаңадан шыққан оқулықтарда, этика, эстетика, логика, мәдениеттану, т.б. Медициналық және фармацевтикалық ғалымдардың медицина саласындағы сіңірген еңбегін білу маман дәрігер білімін алудың құрамдас бөлігі болып табылады.

Осылайша, медициналық және фармацевтикалық жоғары оқу орындарында гуманитарлық пәндерді оқудың барлық кезеңінде олардың мамандануын ескере отырып оқыту қажет болды.

Заманауи дәрігер немесе отбасылық дәрігер (жалпы практика дәрігері) жоғары кәсіби интернист: адамның профилактикасы мен емдеуіне терең генетикалық және иммунологиялық көзқарасы бар педиатр- гериатр; тар пәндер саласында білім мен дағдының қажетті көлемін білетін, меңгерген маман; жеке тұлға, мен отбасының әлеуметтік мәселелерін шеше аламын. Сондықтан олар этика және деонтология, жалпы және кәсіптік мәдениет, құқықтану және үй педагогикасы, психология, экономика және дене тәрбиесі негіздерін білуі керек. Гуманизация «денсаулық сақтау-халық», «медициналық мекеме-клиент», «дәрігер-пациент», «дәрігер-пациент жанұясы» жүйелерінде де қажет - бұл жалпы тәжірибелік дәрігердің кәсіби қызметінің маңызды бағыттары. Өкінішке орай, медициналық жоғары оқу орындарында аталған гуманитарлық пәндер бұрын зерттелмеген, қазіргі уақытта оларсыз отбасылық дәрігерді (жалпы практика дәрігерін) дайындау мүмкін емес. Қазіргі кезеңде жалпы тарих пен дүниежүзілік мәдениетке деген қызығушылық дүниежүзілік- тарихи сипатқа ие болып, өз халқының мәдениетінің түп тамырына, оның әр түрлі кейінгі көріністеріне деген көзқарас шиеленісе түсті.

Білім беруді ізгілендіру – әртүрлі елдердің өнер жауһарларымен танысу, оның өркениет дамуындағы рөлін түсіну, жалпы мәдени деңгейін арттыру, эрудицияны дамыту, адамдармен тіл табыса білу. Әдебиет пен өнер адамның эмоционалдық өмірін байытады, дүниені эстетикалық қабылдау оның адамгершілік бағдарларын анықтайды.

Сонымен бірге, гуманитарлық пәндерді оқытудағы сабақтастыққа, міндетті пәнаралық байланысқа, сыныптық және сыныптан тыс жұмыстарды ұштастыруға кешенді, жүйелі, интегративті көзқарас нәтижесінде ғана табысқа жетуге болатыны анық.

Бұрынғыдай дәрігерлік даналық, аурумен күресуде науқаспен психологиялық бірлік сауығу процесінде маңызды рөл атқарады. А.Сенте-Экзапери әдемі жазғанындай: «Әрине, мен ғылымға тәнтімін. Бірақ мен «даналыққа» тәнтімін.

Әдебиеттер

  1. Основы кредитной системы обучения в Казахстане/ С.П.Абдигаппарова, Г.А.Ахметова и др.; под общей редакций Ж.А.Кулекеева и др. – Алматы: «Қазақ университеті». - 2004. – 198 с.
  2. Кассирский И.А., «О врачевании». Издательство Медицина. - М.: 1970. – 270с.
  3. Лещинский Л.А. Деонтология в практике терапевта. - М.: 1989. – 220с.
  4. Арчаков А.И. Внедрение генетики в современную медицину. Труды VI Российского национального конгресса «Человек и лекарство». - М.: 1999. – С. 114-125.
  5. Зильбер А.П. «Второе дыхание генной терапии. Труды ХІХ Российского конгресса «Человек и лекарство». - М.: 2012. –С.54-63.
  6. «Геномная карта вместо амбулаторной». Медицинский вестник. – 2004. - №9. – С.10.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.