Covid-19 ауруын жұқтырған балаларды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді оңтайландыру (алматы және түркістан облысы мысалында)

Аннотация. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің деректері бойынша балалар арасында COVID-19 жұқтырғандар саны артып келеді. Мәселен, 1-қаңтардан бастап республика бойынша COVID-19 диагнозы расталған 42 167 бала тіркелді, оның ішінде 6 бала қайтыс болды [1]. Балалар жеңіл және асимптоматикалық түрде ауыруды жалғастыра берсе де, пациенттердің 16%-ы орташа ауырлықтағы патологияға ұшырайды [2].

Жоғарыда айтылғандардың бәрі COVID-19 жұқтырған балаларды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету саласындағы менеджменттің жаңа тәсілдерін негіздеуге бағытталған зерттеулердің ғылыми және практикалық маңыздылығын көрсетеді [3].

Кілт сөздер: COVID-19, педиатрия, оңтайландыру, фармакотерапия.

Бұл жұмыстың мақсаты педиатрияда COVID-19 жұқтырған балаларды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді жақсартудың ғылыми негізделген тәсілін әзірлеу болып табылады.

Қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай міндеттер айқындалды:

ұлттық және халықаралық деңгейлерде бекітілген клиникалық ұсынымдар шеңберінде фармакотерапия стратегияларын салыстыру;

стационарлық емдеуде, оның ішінде халықаралық классификацияға сәйкес дәрілік препараттарды тұтынуға талдау жүргізу және балалардағы COVID-19 терапиясы шеңберінде регламенттелмеген тағайындауларды анықтау;

ерте жастағы пациенттерде COVID-19 дәрілік қамтамасыз етуге арналған әртүрлі медициналық ұйымдардың шығындарын есептеу және талдау;

сараптамалық бағалауды ескере отырып, COVID-19 жұқтырған балалардағы фармакотерапия шеңберінде дәрілік препараттарды тұтынуға қолданбалы және қажетті талдаулар жүргізу;

COVID-19 жұқтырған ерте жастағы пациенттерді дәрілік қамтамасыз етуді жақсарту бойынша ұсынымдар әзірлеу.

Зерттеу нысандары Алматы және Түркістан облыстарының стационарлары болып табылады.

Зерттеу пәні - COVID-19 жұқтырған балаларды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету.

Жұмыста көрсетілген мәселелерді шешу үшін математикалық-статистикалық әдістер, сараптамалық бағалау, логикалық талдау әдістері, сондай-ақ динамикалық қатарлар, мазмұнды талдау, жүйелеу, топтау, салыстыру әдістері қолданылады.

Ақпаратты және зерттеу нәтижелерін өңдеу Microsoft Office (Word, Excel), IBM SPSS STATISTICS 24 стандартты қолданбалы бағдарламаларының көмегімен жүзеге асырылады.

Зерттеу нәтижесінде біз Қазақстан Республикасында COVID-19 жұқтырған балаларды емдеуге арналған дәрілік препараттардың оңтайлы ассортиментін ұсынамыз және оның құндық көрсеткіштерін анықтаймыз. Зерттеу нәтижелері COVID-19 жұқтырған балаларды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесін жетілдіруге бағытталған ұсынымдар түрінде ұсынылатын болады. Алынған нәтижелерді ғылыми журналдарда, ғылыми форумдар материалдарында және әдістемелік ұсынымдарда жариялау жоспарлануда.

Осылайша, жүргізілген зерттеу нәтижелері бірқатар ғылыми-зерттеу және білім беру ұйымдарының ғылыми қызметінде, сондай-ақ практикалық денсаулық сақтауда пайдаланылатын болады.

Әдебиеттер

  1. Статистика Министерства Здравоохранения РК https://www.coronavirus2020.kz
  2. Н.А.Беляков. Коронавирусная инфекция COVID-19.
  3. Yu P, Zhu J, Zhang Z, Han Y, Huang L. A familial cluster of infection associated with the 2019 novel coronavirus indicating potential person-to-person transmission during the incubation period. J Infect Dis. 2020 Feb 18.
Жыл: 2021
Қала: Шымкент
Категория: Медицина