Трансартикулярлы бекітуге арналған бізді тура өткізу әдісімен құрылғыны қолдану арқылы тобықтың жабық сынуы және табанның таюы кезіндегі науқастардағы өмір сапасы

Тақырыбтың өзектілігі: Сирақ табан буындарының жарақаттары кунделікті өмірде жиі кездеседі. Оның нәтіжелері дүрыс емес және мұгедіққе келтіреді. Емдеу нәтіжесін жақсарту ұшің жана әдісін қолданған.

Жұмыстың мақсаты: Тобық сыныктарының табан тайуымен жүретін жарақатын емдеу нәтижесін табанды асықты жілікке трансартикулярлы бекіту кезінде бізді құрылғының көмегімен тура дәл өткізу әдісін қолдану арқылы ем нәтижесін жаксарту.

Зерттеу әдістері мен материалдары: Сирақ табан буын зақымдануы кезіндегі тобық сынықтарының табан тайуымен жүретін науқастардың барлық саны 232.

Зерттеу әдістері: 1) Мұрағаттық зерттеу; 2) Жалпы клиникалық зерттеу; 3) Рентгенологиялық әдістер; 4) Экономикалық талдау; 5) Өмір сапасын талдау.

Қорытынды: 1) Табанның трансартикулярлы фиксациясына арналған құрылғыны қолдану кезінде, табанның шығуы және тобықтың күрделі сынығын басынан кешкен науқастардың өмір сүру сапасының орташа көрсеткіші 3 есеге жақсартылды. 2) Жалпы емнің ұзақ мерзімі кезінде функциональды нәтиженің жақсаруы (қанағаттаннарлызсыз жағдайдың жоқтығы, өте жақсы емнің 25,3% жоғарлағандығы артты). 3) Күрделі тобық сынығының табан тайуымен емделген науқастардың құрастырылған құрылғыны қолдану арқылы тарнсартикулярлы фиксация жасау кезінде науқастардың өмір сүру сапасының көрсеткіші статистика бойынша айқын жақсы нәтиже көрсетті.

Литература

  1. Котельников Г.П., Краснов А.В., Мирошниченко В.Ф. //Травматология и ортопедия. - 2009. -538 с.
  2. Травматология и ортопедия в 4 томах. Том 3. Травмы и заболевания нижней конечности. Издательство: Гиппократ, 2008. - 1056 с.
  3. Травматология и ортопедия /Руководство для врачей в 4 томах под общей ред. Н.В. Корнилова. - С-Пб., «Гиппократ», 2004. - 768 с.
  4. Шаповалов В.М., Хоминец В.В., Михайлов С.В. //Основы внутреннего остеосинтеза. -2009. - 240 с
  5. Лоренс Б. Харклесс, Ким Фелдер-Джонсон //Секреты голеностопного сустава и стопы. - 2007. - 320с.
Тег: Талдау
Жыл: 2018
Қала: Шымкент
Категория: Медицина