Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010
Тег: Анализ

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010
Тег: ХОБЛ

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010

C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

«Ұлттық медицина университеті» ақ студенттері арасында артық дене салмағы және семіздік

Өзектілігі: Семіздік – бұл организмде майдың шамадан артық жинақталуымен сипатталатын, денсаулықтың бұзылысына апаратын жағдай. Бұл жағдай ауру алды немесе ауру ретінде саналады. Дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ) артық дене салмағы мен семіздікті бағалауда қарапайым сандық критерий – дене

салмағы индексі (ДСИ), Кетле индексін тиімді санайды. Қалыптыда = (18,5-24,9)

I=m/h²

Мақсаты: Студенттер арасында артық дене салмағы мен семіздік жайлы ақпарат беру және алдын алу шаралары.

Тыңдаушыларды салуатты тамақтану негізімен таныстыру және тамақ рационын бағалау.

Зерттеу материалының әдістері. Анкеталық сұрақ және антропометриялық аспаптарды қолдану арқылы студенттердің бой өлшемін және салмағын анықтау.

Анықталған бой өлшемі мен салмағын пайдалана отырып ДСИ- ін есептеп шығару

Нәтижелерді талқылау. Анкеталық сұрақ ҚазҰМУ-де жалпы медицина факультетінің 2 курс студенттері арасында жүргізілді. Сауалнама 10 сұрақтан құралды. 100 студент қатысты (50-қыз, 50-ұл)

Энергетикалық тепе-теңдік. Тағаммен түсетін күнделікті калория ағзаның тәуліктік жұмсалынатын энергиясының орнын толтыруы тиіс

Есептеу ережесі (әйелдер үшін ДДҰ ұсынуы бойынша. 18-30 жас

(0,0621 х масса кг + 2,0357) х 240

Төмен физикалық жаттығуларда нәтиже өзгеріссіз қалады.

Орташа физикалық жаттығуларда нәтижені 1,3 көбейтеміз.

Жоғарғы физикалық жаттығуларда нәтижені 1,5 көбейтеміз.

Студент- жасы 22, бойы 152, салмағы 74, орташа физикалық жаттығумен айналысады

(0,0621 х 74 кг + 2,0357) х 240=1591

1591 х 1,3=2068,3

2068,3ккал-тәуліктік тұтыну керек калориясы қалыпты жағдайда.

4000ккал жуық тұтынады тәулігіне.

Алғашқы 20-30 минутта бірінші көмірсу ыдырайды, екінші кезекте май ыдырайды. Сондықтан жаттығу 20минуттан кем болмау керек.

Физикалық жаттығу төмен калориялы ас қолданумен қатар жүретін болса дене салмағының төмендеуі тез жүреді

Қортынды: -Семіздіктің таралуы эпидемия деңгейіне жетіп, соңғы екі онжылдықта үш есе көбейген.

 • Семіздік, әсіресе, балалар үшін қауіпті саналады. Семіздік – балалық шақтағы аса таралған дерттердің бірі.
 • Семіздік энергияның оң балансымен байланысты.
 • Қоғам семіздікке байланысты орасан шығындарға батады. Денсаулық сақтау саласының семіздікке байланысты тікелей шығындары 6% құрайды.
 • Семіздік халықтың әлеуметтік жағынан жеткіліксіз қамтылған топтары арасында кең таралған

Әдебиеттер

 1. . [Тәжібаев Ш.С., Балғынбеков Ш.А., Қайнарбаев М.С.Артық дене салмағы мен семіздіктің алдын алу– Алматы, 2012].
 2. . [Вирт А. Ожирение и метаболический синдром // Обзоры клинической кардиологии, 2006; 5: 2 – 10].
 3. . [Ожирение / Под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. Руководство для врачей. М.: Медицинское информационное агентство, 2006].
 4. .[ Передерий В.Г., Ткач С.М., Кутовой В.М., Роттер М.Н. Избыточный вес и ожирение: монография. – К: Старт-98, 2013. – С. 240].
 • Жыл: 2018
 • Қала: Шымкент
 • Категория: Медицина