Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Салауатты өмір салтын қалыптастырудағы өзекті мәселелері

Түйін

Салауатты өмір салтын қалыптастырудағы басым бағыт адам феноменін және оны ұйымдастыру қағидаларын түсіну болып табылады. Біз студенттерді анкеталау жолымен құндылықтар басымдылығын, жиынтықтарды түсіну себептері мен өзін-өзі жетілдіру жолдарын зерттедік.

Салауатты өмір салтын қалыптастырудағы перспективті бағыт денсаулықты ұйымдастырудың иерархиялығын түсіну болып табылады. Денсаулықты зерттеу үшін адам феноменін және ұйымдастыру принциптерін түсіну қажет, бірақ, соңғы уақытқа дейін бұл түсінікті физикалық денені зерттеуге бағытталған медициналық ғылым бере алмады. Ертеде адам әлеммен байланысқан толық құрылым деген терең ұғымдар болған. Қазіргі уақытта ғылым бұл ұғымды кванттық физикадағы, нейрофизиология және психологиядағы жетістіктерді игере ала отырып, өз тілдеріне аударып алды.

Адам – бұл пирамидалық принциппен құрылған жүйе (Maclow пирамидасы). Гректер бұл жүйені үш деңгейге бөлген: төменгі-дене(сома-дене), ортаңғы-психикалық және жоғарғы-жандық элемент. Жоғарғы сана деп аталып кеткен жоғарғы иррациональды шығармашылық сфераға енуге мүмкіндік берген терең және трансперсоналды психология жетістіктерінен соң ғана жандық элементті білуге мүмкіндік туды.

Әрбір адам әр бөлігі «чакра» деп аталатын энергетикалық инфрақұрылым болып табылады. Әрбір чакра адамның белгілі физикалық мүшелері қызметі мен тұлғаның нақты жандық қасиеттерін басқарады. [1]

Заманауи медицина және физиология позициясынан зерттеулер нәтижесінде, медитация бас миы қыртысының жасушаларының электрлік белсенділігін ұйымдастыруға және оның қызметін күшейтуге септігін тиізеді, маңдай бөлігіне және лимбикалық аймаққа әсер етіп эмоциональды сфераға жағымды әсер етеді.[2]

Европалық медицинасы бойынша бұл симпатикалық және парасимпатикалық жүйке жүйесінің дисгормониясы.

Барлық ежелгі шығыстық білімдердің нігізгісі адамның көп өлшемділігінің энергетикалық концепциясы болып табылады, яғни адамның физикалық денесінен бөлек жұқа денелері бар. Авторлардың айтуы бойынша: «Бүкіл жерде Метағылымды білу және жаңа әлемдік көзқарасты тану мен таратудың уақыты келді». Адами тұлғаны тануда Шығыс философтарының ілімдері жетекші рөл алатынын авторлар атап өтті. Ресейде жұқа денені және биоэнергия топтарын зерттеуді белгілі ғалым нейрофизиолог Бехтеров бастап, академик В.М. Разумов жалғастырған.

Біз анкета жүргізу арқылы жоғарғы курс студенттері арасындағы құндылық басымдықтарын зерттедік. Адамның құндылықтар жүйесі оның жеке тұлғалық негізі екендігі белгілі. Адамның жетістігі, сонымен қатар өмір, денсаулық сапасы оның құндылық бағыттары қоғамда мойындалған ең маңызды бағыттармен сәйкес келуіне тікелей тәуелді.

Бәрінен бұрын, бұлар этиклық, діндік құндылықтар, патриотизм, альтуризм, таңдау еркіндігі және басқалар. Олар қоғамдық құндылықтар шкаласының жоғарғы бөлігін алады. Анкета-интервьюда біз сүю, жек көру, көре алмау, қоғамға, саясатқа қатынасы, т.б. сияқты барлығы 30 параметр индивидуалды жеке қажеттіліктерді сипаттайтын құндылық басымдықтарын қостық. Барлығы 130 адамға сұрақ қойылды. Саясатқа, әлеуметтік мәселелер, қоғамдық өзара қатынастарға байланысты мотивациялық принциптерге қатысты көп сұрақтарға: «ол жайлы ойланбадым», «ештене өзгертуге болмайды» және т.б. жауаптар анық емес болды. Сұралғандардың абсолютты көп бөлігі-74% отбасыны басты рөлге қояды, екінші орында әлемге, өмірге, жақындарына сүйіспеншілік -64%.

Сұралғандардың үшінші бөлігі ішкі тұлғалық конфликттер, араласудағы қиындықтар, өзін бағалаудың төмендігі және басқалардың болуына назар аударады. Әдетте қажеттілік организм толықтыруға тырысып жатқан тапшылық ретінде анықталады. Қажеттілікті қанағаттандыру - организмды тепе-теңдік күйіне қайтару, күштемені алу процессі. Дәл сипаттық және тұлғалық ерекшеліктер сирек жүйкелік және психосоматикалық бұзылыстар болуына негіз болып қызмет етеді. Адамға психикалық жарақат әсер еткенде альтернатива пайда болады: не стресске тұрақтылығымен және психологиялық қорғаныс әдісі әсерімен адам психикалық және соматикалық сау болып қалады, не неврозбен немесе психосоматикалық аурумен ауырады. Кейбір ғалымдардың пікірінше, альтернатива бар және «психосоматикалық аурулар тұлғалық ерекшеліктер күшінен жауаптың невротикалық типі, қорқыныш және дабылды көрсету, өзінің сезімдерін фиксациялауға жол бермейтін адамдарда туындайды».

Г.С.Шаталованың ойынша денсаулық үшін ақыл және ерік керек, сондай-ақ жан саулығына өте қатты мән беріледі: «Егер маған жаны сау емес адам қаралатын болса, мен оны емдеуден бас тартамын, себебі ашу-ыза, қызғаныш, көре алмаушылық оны ішінен қышқыл сияқты жейді және адам жазылмайды». [3]

Айтылып өткендей, салауатты өмір салтын қалыптастыру ғылымдар интергациясын қажет етеді. Психологтардың генетикаға қызығушылығы индивидуалды профилактикалық бағдарламалар құру үшін генетикалық тәсілдер қолдану тақырыптары белсенді талқыланатын халықаралық конференцияларда (Швецария, 2007) расталады. Генетикалық экспертиза терапия үшін орын қалдырмайтын жоғары технологиялық әдістерге медицинаны жаппайды. Ол емдеу әдістерінің барлық арсеналын толық және саналы қолдануға мүмкіндік ашады. Психологиялық аспектілерге ерекше көңіл бөлінеді. Миды зерттеуші акдемик Н. Бехтеровтың ойынша ой физикалық және психикалық қасиеттерге ие және оны психофизикалық энергия деп атауға болады.

Академиктер А. Акимова және Г.Шикова жұмыстары, адам – энергия өткізгіш жүйе, ал денсаулық осы жүйенің жағдайын көрсететінін дәлелдейді. [4]

 

Әдебиеттер

  1. Нирмала Матаджи. Шривастава “Нирмала Антал ”, 1999г.
  2. Барабара Энн Бреннан. “Свет исцеляющий”, Нью- Йорк – Москва – Лондон. 1997г.
  3. Г.С. Шаталова. “Естественная система оздоровления’’. Москва, 2006г.
  4. А.Е. Акимов, А.Шипов. Доклад на ХI научно – практической конференции « Путь к здоровому обществу ». Новосибирск 2005 г.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.