Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Artemisia marschalliana құрамындағы аскорбин қышқылына сапалық және сандық талдау

Түйін

Аскорбин қышқылы (С витамині) - адам мен жануарлар организмдеріндегі тотығу-тотықсыздану процестерін реттеп, организмнің түрлі ауруларға қарсы тұру қабілетін күшейтетін, суда еритін витамин. Аскорбин қышқылы өсімдіктер мен кейбір жануарлар организмдерінде түзіледі. С витаминінің адам организмінде жетіспеуі құрқұлақ ауруына шалдықтырады [5-6].

Кілтті сөздер. Artemisia Marschalliana, көкшағыр жусан шөбі, сапалық анықтау, сандық талдау, аскорбин қышқылы.

Тақырыптың өзектілігі. Оңтүстік Қазақстанның өсімдік ресурстарын фармацевтика және медицина саласында оңтайлы дамыту үшін көптеген дәрілік өсімдік түрлері зерттелген. Сондықтан көкшағыр жусан шөбінің өсімдігін толығымен зерттеу, одан биологиялық белсенді заттарды бөліп алу, олардың негізінде жаңа дәрілік препараттарды жасау өзекті болып табылады және фармацевтикалық ғылымның заманауи міндеттеріне сәйкес келеді.

Зерттеу мақсаты. Көкшағыр жусан шөбіне сапалық және сандық талдау жүргізу.

Материалдар мен әдістер. Зерттеу жүргізуге Artemisia шикізатының жер үсті бөлігі алынды [1-4]. Шикізат Оңтүстік Қазақстан облысында толығымен гулдеу фазасында жиналған. Кептіру ҚР МФ «Дәрілік өсімдік шикізатын кептіру» басылымы бойынша кептірілді.

Нәтижелер мен талқылау. Сапалық анықтау 10% фосфорлымолибден натрий қышқылы 10% сулы хлор қышқылындағы ерітіндісін қосу арқылы жүргізілді [7]. Нәтижесінде көк түс пайда болу арқылы аскорбин қышқылының сапасын анықтадық.

Сандық талдау 0,001н натрий 2,6-дихлорфенолиндофенолят ертінідісі арқылы титриметрия әдісі қолданылды.

1 мл зерттелетін ерітіндіге 0,001н натрий 2,6-дихлорфенолиндофенолят ерітінідісін кызғылт түс пайда болғанға дейін титрледік [8].

Көкшағыр жусан шөбіне жүргізілген сандық талдау бойынша аскорбин қышқылының сандық көрсеткіші 5,67 % құрады.

Қорытынды. Сапалық анықтау бойынша көкшағыр жусан шөбінде аскорбин қышқылы бар. Көкшағыр жусан шөбіне сандық талдау жүргізу барысында аскорбин қышқылының сандық көрсеткіші 5,67% екендігі анықталды.

 

Әдебиеттер

 1. Доля В.С., Мозуль В.И., Вертий М.Н. «Изучение химического состава Artemisia marschalliana Spreng.».
 2. Алиханова Х.Б., Патсаев А.К., Бухарбаева А.Е., Арзыкулова А.Н., «Обзор представителей семейства астровых, морфолого – анатомическое исследование и фитохимический анализ Полыни Маршалла».
 3. Алиханова Х.Б., Патсаев А.К., «Полынь Маршалла – перспективное лекарственное растение».
 4. Алиханова Х.Б., Патсаев А.К., Бухарбаева А.Е., Елтузарбекова Ш., Аминжанова Д. «Исследование сапонинов растения Полыни Маршалла, призрастающего в Южном Казахстане».
 5. Nahrevanian H., Milan B.S., Kazemi M., Hajhosseini R., Mashhadi S.S., Nahrevanian S. «Antimalarial effects of Iranian flora Artemisia sieberi on Plasmodium berghei in vivo in mice and phytochemistry analysis of its herbal extracts.» Malar Res Treat. (2012)
 6. Soheil S., Seyed A.S.Sh., Farinaz G., Mohammad R.D., Mehdi Sh.A., Amir M., Mohsen J. «Photosynthesis of silver nanoparticles using Artemisia Marschalliana Sprengel aerial part extract and assessment of their antioxidant, anticancer and antibacterial properties» (2016)
 7. Музычкина Р.А., Корулькин Д.Ю., Абилов Ж.А. «Качественный и количественный анализ основных групп БАВ в лекарственном растительном сырье и фитопрепаратах» 219 (2004)
 8. Музычкина Р.А., Корулькин Д.Ю., Абилов Ж.А. «Качественный и количественный анализ основных групп БАВ в лекарственном растительном сырье и фитопрепаратах» 221 (2004).
 • Жыл: 2018
 • Қала: Шымкент
 • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.