Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

«Жүрек-қантамыр жүйесі – адам жағдайының физиологиялық деңгейінің көрсеткіші»

Өзектілігі: Кәсіби денсаулық – кәсіби әрекетті жүзеге асыру кезінде оның жұмыс қабілетін қамтамасыз ететін адамның қорғаныш және компенсаторлық қасиетін сақтайтын қабілеті. Педагогоикалық процесте психикалық жағдай және денсаулық маңызды орын алады. Заманауи әлемге өзекті әртүрлі күрделі ауруларға, кедейлік, апаттар мен қайғылы жағдайларға қарамастан, жүрек-қантамыр жүйесі аурулары ең жиі кездеседі (30-35% өлімнің жалпы санынан). Осы күрделі эпидемиологиялық жағдайдан шығу үшін шұғыл шаралар керек. Жұмыс әртүрлі бағытта жүргізіледі – профилактика және ерте диагностика.

Зерттеу мақсаты: Марат Оспанов атындағы БҚММУ оқытушылардың гемодинамикалық көрсеткіштердің (aртериалды қысым, жүректің жиырылу жиілігі, қанның систолалық және минуттық көлемі) қалыптыдан ауытқуын анықтау Осы негізгі мәліметтерді есептеу:Нa oснoвaнии дaнных рaссчитaть:

  1. Робинсон Индексі, шыдамдылық коэффициенті, экономикалық қанайналым коэффициенті, Кремптом көрсеткіші
  2. Регрессия әдісі арқылы адамның физиологиялық жағдай дәрежесін зерттеу.
  3. Руфье-Диксон сынамасын қолдану арқылы жүрекке физикалық күш түсу жұмысын бағалау.
  4. Войтенко тесті көмегі арқылы мұғалімдердің биологиялық жасын анықтау.

Материалдар және әдістер. Ақтөбе қаласында Марат Оспанов атындағы БҚММУ мұғалімдері арасында анонимді түрде анкеталық сұрақтар жүргізілді. Анкетада және зерттеуде университетіміздің әр түрлі жастағы және әр түрлі кафедра мұғалімдері қатысты. Экспериментальды бөлігі (регрессия әдісі, Руфье-Диксон сынамасы, Войтенко тесті) жүрек-қанайналым жүйесінде бұзылыстар анықталды.

Нәтижелер және талқылаулар. Бұл дәлелдемелер мынаны куәландырады, 23-35 жастағы әйелдерде СҚ 109мм.рт.ст, ДҚ-71 мм.рт.ст және ПД-38мм.рт.ст, АҚҚ көрсеткіштері төмендеген, гипотония дәлелі. 23-35 жастағы әйелдерде, 25 адамдық санын құрайтын, 68% пайызында Робинсон индексінің төмендеуі, 4% пайызында Робинсон индексі жоғары. 23-35 жастағы ер адамдарда, адам саны-6, 67% пайзында жоғары. 23-35 жастағы әйелдерде, адам саны-25, 20% пайзында КВ төмендеуі, 52% -көрсеткіш қалыптыдан жоғары. 36-45 жастағы 18 әйел арасыында 11% көрсеткіштің төмендеуі анықталды, 78% КВ қалыптыдан жоғары. Бейнеге сәйкес, 23-35жастағы әйелдердің 56% Кремптом көрсеткіштері әлсіз. 23-35 жастағы ер адамдарда ПК қалыпты. 36-45 жастағылардада ПК қалыпты.

Қорытынды. Зерттеу жұмыстарында белгілейміз, барлық жастағы әйелдер тобында ИР қалыптыдан төмен, ер адамдарда қалыптыдан жоғары. КВ көрсеткіші ерлер мен әйелдерде қалыптыдан жоғары, яғни жүрек әлсіздігін көрсетеді. КЭК мәні әйелдер тәрізді ер адамдардада қалыптыдан жоғары. ПК мәні әр түрлі жастағы әйелдер тобында көрсеткіштер әлсіз, ер адамдарда ПК қалыпты.

Әдебиеттер

  1. 1.Заика, Э.М. Физиология сердечно-сосудистой системы / Э.М. Заика. - Гомель: Гомельский гос. мед.ун-т, 2012. - 53 с.
  2. 2.Меерсон, Ф.З. Приспособление к стрессорным обстановкам и стресс-лимитирующие системы организма / Ф.З. Меерсон // Физиология адаптационных процессов. - М.: Медицина, 2013. - С. 421-422.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.