Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Жарақат алу салдарынан болған тірек-қозғалыс жүйесі бойынша мүгедектерді оңалту және медициналық-әлеуметтік сараптаманың сүрақтары

ТҮЙІН

Осы жүмыста Созақ ауданы мысалында әртүрлі жастағы және әлеуметтік топтардың тірек- қимыл жүйесі зақымданған кейін мүгедектерді алдын алу және оңалту түрғысынан олардың жүмысының тиімділігін талдау сүрақтары қарастырылады. Мүгедектіктің алдын алу және оңалту шаралары қызметінің тиімділігі мен негізгі бағыттары анықталды.

Кілт сөздер: уақытша еңбекке жарамсыздық сараптамасы, мүгедектік, оңалту, Созақ ауданы.

Өзектілігі: Мүгедектік және оның барлық сипаттамалары, кез келген әкімшілік және географиялық облыс халқының және түтастай алғанда елдің денсаулық сақтау және өнімділік әлеуетінің ірі демографиялық көрсеткіштері арасында алдыңғы қатардағы анықтаушы фактор болып табылады. Осындай жағдайда тек мүгедектік мәселелері емес оңалту көрсеткіштері үлкен мәнге ие [1.2].

Ресейлік еңбекке қабылеттілік және мүгедектерді жүмыспен қамту ғылыми-зерттеу институты деректері бойынша медициналық оңалтуға 97.7%, кәсіби оңталуды - 62.6%, ал әлеуметтік бейімделу шараларын 78.3% мүгедек қажет етеді [2].

Жарақат және олардың салдарынан пайда болған мүгедектік Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитеті деректеріне сәйкес, біздің еліміз бойынша үшінші орын алса (бірінші жүрек- қантамыр аурулары, екінші онкологиялық аурулар), жүмысқа қабілетті ер адамдар арасында бірінші орынды алып отыр [3].

Зерттеу мақсаты болып, жарақат және олардың салдарынан пайда болған мүгедектікті оңалту шараларын бағалау.

Зерттеу деректері мен әдістері: ОҚО бойынша еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитеті деректері, Созақ аудандық емханасының дерек қоры.Зерттеуге ретроспективті және математикалық үлгілеу әдістері қолданылды.

Зерттеу нәтижесі мен талдау. Соңғы бес жылда Созақ ауданы бойынша алғашқы мүгедектікке шығу көрсеткіші 1000 ересек түрғынға шаққанда 5,1-6 жағдайлардан тіркелуде. Жарақат және оның салдарынан пайда болған бастапқы мүгедектік басқа да себептерға қарағанда 57,3% қүрап, жарақат 2,9 жағдайға тең болып отып. Осы жарақат және оның салдарынан пайда болған бастапқы мүгедектікке шалдыққандардың 85% еңбекке қабілеттілік жастағы түлғалар болып табылды.

Жарақат салдарынан біріншілік мүгедектікке шалдығуы бойынша ер адамдардың үлесі 1000 түрғынға шаққанда 77,5% қүраса, әйел адамдар 22,5% тең болып отыр.

Ер адамдар арасындағы ең үлкен мүгедектік көрсеткішіне ие жас 40-49 аралығы екендігі анықталды (Р<0,05).

Барлық жастағы ер адамдар, әйел адамдарға қарағанда 3,7 есе жиі мүгедектікке шалдыққан (сәйкесінше 1000 түрғынға шаққанда ер адамдар 4.7, әйел адамдар - 1.2).

Жергілікті медициналық мекемелердің деректеріне сай жарақат салдарынан пайда болған мүгедектікті оңалту жүмыстары жүргізілуде. Соңғы жылда (2015ж) 14 адам емдік-оңалту орталықтарына жіберілсе, 4 адам толықтай сауыққан. Сауықтыру шараларын және төсек-орын айналымын зерттей келе толықтай травматологиялық бөлімнің жоқтығы, білікті травматолог- ортопедтердің жеткіліксіздігі, сонымен қатар травматологиялық бөлімнің толық көлемде жабдықталмауы (дәрі-дәрмектер, эндопротездер, сүйекке және сүйек ішілік остеосинтез металқүрылымдары, Илизаров аппараты және т.с.с) мүгедектерді оңалту шараларына біршама тосқауыл болып отыр.

Қорыта келе жарақат және оның салдарынан пайда болған бастапқы мүгедектік Созақ ауданы бойынша жалпы мүгедектік көрсеткіштерінің арасында үшінші орында түрса, еңбекке қабілетті ер адамдар мүгедектігінде бірінші орында. Сауықтыру шаралары жүргізілуіне қарамастан, ауданның ірі мегаполистен шалғай орналасуына байланысты науқастарға көп жағдайда білікті мамандандырылған кеңес пен оңалту жүмыстары колжетімсіз екендігі анықталды.

Әдебиеттер

  1. .Андреева, О. С. Потребность инвалидов Москвы в медико-социальной реабилитации/О.С. Андреева // Медико-соц.экспертиза и реабилитация. - 2001. - № 1. - С. 6-11.
  2. .Гесува, Н. К. Организационно-методические подходы к формированию территориальной модели реабилитации инвалидов/Н.К. Гесува, И.А. Соколова // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. - 2000. - № 1. - С. 21-24.
  3. .ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің статистикалық жинағы (2013-2015 жж). Астана қ.
  • Жыл: 2016
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.