Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Қр ауыл тұрғындарын дәрілік заттармен қамтамасыз етуді жетілдірудің инновациялық тәсілдері

ТҮЙІН

Аудан орталықтарынан ұзақ жерде тұратын ауыл тұрғындарына дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етудін әлеуметтік бағытталған моделін жасау туралы.

Кілт сөздер: дәріханалық пункт, фельдшерлі-акушерлі пункт, әлеуметтік дәріхана, ауыл тұрғындары.

Денсаулық сақтау ұйымы азаматтарды медициналық және фармацевтикалық көмекпен қамтамасыз етудің мемлекеттің ерекше әлеуметтік саясатын ұсынды. Қазіргі уақытта халыққа ұсынылатын фармацевтикалық көмектің көлемі мен сапасы, көбінесе, оның орналасқан орнына байланысты өзгешеленеді. Аудандардан алыс ауыл тұрғындары үшін бұл келесі кешенді факторлардың әсер етуімен шарттастырылған: транспорттың қол жетімділігінің төменділігі; аудандық жерлерде тұрғындардың сирек орналасуы; әлеуметтік инфрақұрылыс көрсеткішінің азаюы; әлеуметтік -демографиялық жағдайдың қолайсыздығы; ауыл тұрғындары табысының деңгейі төмендігі; аурушаңдық және жарақаттанушылық көрсеткішінің жоғарлығы.[1.2]

Қазіргі уақытта шалғайдағы ауыл мекендер тұрғындары іс-жүзінде жергілікті дәрілік көмек алу мүмкіншілігінен айрылып отыр. Қайта құру кезеңінде фельдшер-акушерлі пунктінің маңындағы ауылдық дәріханаларды және дәріханалық пунктерді тарату, ауылдық жерлерде дәріханалық ұйымдардың ашылуының экономикалық қолайсыздығы елді мекендегі ауыл тұрғындарына дәрілік көмектің іс-жүзінде қол жетімсіздігіне алып келді. [3]

Статистикалық деректер бойынша ҚР тұрғындарының жартысы дерлік ауылдық жерлерде тұрады. Осылайша, республика бойынша 7660 ауылдық елді мекенде халық саны 7,4 млн. адам деп есептелінеді. Бұл елді мекендерде базада медициналық қызметті 1718 ауылдық дәрігерлі- амбулаториялық, 163 фельдшер-акушерлік пункттер және 3847 медициналық пункттер көрсетеді. [4]

Көбінесе, науқастанған адам ауылдан жақын орналасқан дәріханасы бар ірі елді мекенге дейін ұзақ жол жасайды. Бұл мәселенің себебі қарапайым және түсінікті: еш бір коммерциялық дәріханалық жүйе ауылда жұмыс істеуді қаламайды, себебі, бұл бизнестің рентабельділігі жиі жағдайда теріс болады.

Осы жағдайға байланысты шалғайдағы аудан тұрғындары іс-жүзінде тұрғылықты жерінен дәрілік көмек алу мүмкіндігінен айрылып отыр.

Денсаулық сақтау министрлігі жүргізген медициналық және фармацевтикалық көмек көрсету туралы бақылауға сараптама жүргізу арқылы, жетуге жолы қиын және шалғайда тұратын науқастар қала және елді мекен тұрғындарымен салыстырғанда өмір сүру сапасы төмен екенін белгілеуге болады. Бұл үйлеспеушілік бірінші кезекте экономикалық факторлармен және көптеген әлеуметтік-экономикалық шарттармен байланысты.

Ауыл тұрғындарына фармацевтикалық көмек көрсету жағдайын жақсарту үшін үкімет көптеген шаралар қолданып жатыр. Осыған орай ҚР ДСМ 9 қазан 2009ж №515 “Дәріханасы жоқ шалғайдағы ауылды жерлерде, дәріханалық пункттерде фармацевтикалық білімі бар мамандар болмаған жағдайда, дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы бұйымдарды өткізуді денсаулық сақтау ұйымының арнайы уәкілетті органмен аттестатталған медициналық білімі бар маман

жүзеге асыру қажет” ҚР ДСМ 22 қыркүйек 2011ж №642 бұйрығымен өзгерістер мен

толықтырулар енгізілді. [5]

Алайда, өткізілген шаралар жеткіліксіз: ауылды жерлерге дәрілік заттар жеткілікті болуына мемлекет пен бизнестің бірігуі арқылы жақсарту керек.

Жоғарыда аталғандардың барлығы осы зерттеудің маңыздылығына себепші болады.

Зерттеудің мақсаты:

Шалғайдағы аудандардағы ауылдық жерлердегі тұрғындарды дәрілік заттармен қамтамасыз етудің әлеуметтік моделін жасау.

Зерттеудің негізгі міндеттері:

  • алыс және жақын шет елдердің шалғайдағы аудандар тұрғындарын дәрілік заттармен қамтамасыз етуді ұйымдастырудың заңды және нормативті құқықты құжаттарын, ғылыми әдебиеттерін зерттеу;
  • ауыл тұрғындарын дәрілік заттармен қамтамасыз етуге сараптама жүргізу, елді мекендердегі ауыл тұрғындарына медико-демографиялық мінездеме беру;
  • дәріханалық пункттердегі ДЗ ассортиментіне талдау жасау, елді мекендердегі ауыл тұрғындарының тұрақты сұранысын қолданатын ДЗ тізімін айқындау;
  • ауылдық дәріханалар қызметінің экономикалық көрсеткішін зерттеу;
  • шалғайдағы аудан тұрғындарына қызмет ететін мемлекеттік дәріханалардың әлеуметтік моделін ұсыну;
  • қазіргі нормативті-құқықты алаң шеңберінде халықты дәрілік заттармен қамтамасыз ету ұйымы оңтайландыруды ұсыну және әдістемелік тәсілдерді жасау.

Материалдар және зерттеу әдістері:

Зерттеу объектілері ретінде Оңтүстік-Қазақстан облысы, ОҚО дәріханалық ұйымдардың фармацевтикалық мамандары болып табылады.

Зерттеу процессі кезінде мына әдістер қолданылады: аймақтық, системалық талдау, статистикалық, әлеуметтік, нормативтік, функциональдық талдау, логикалық модельдеу.

Зерттеудің ғылыми жаңалығы:

Зерттеудің ғылыми жаңалығы болып, ауыл тұрғындарын дәрімен қамтамасыз ету ОҚО-да жүргізіледі.

Шалғайға стандарттарды енгізу жолы арқылы ауыл тұрғындарын дәрімен қамтамасыз етуді оңтайландыру бойынша ұсыныс бірінші болып өңделеді.

Шалғайдағы аудандардағы ауылдық жерлердегі тұрғындарды дәрімен қамсыздандырудың әлеуметтік-бағдарлық моделін өңдеу бірінші болып ұсынылады.

Сөйтіп, шалғайдағы аудандардағы ауылды жерлердегі тұрғындарды дәрілік заттармен қамтамасыз етудің дәріханалық орындалған моделі фармацевтикалық көмектің қол жетімділігін жоғарлауына мүмкіндік береді.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.