Экономика

 Мақалада елдер брендингі тəсілін қолдану — айтарлықтай жаңа құбылыс. Қазақстан Республикасы үшін ел брендингі мəселесі үлкен мəнге ие. Брендті дұрыс позициялау мемлекетке басқа елдер алдында бəсекелестік үстемдік береді. Брендинг тəсілін қолдана отырып, ел үшін мəнді дифференциация құру брендинг үшін қосымша уəждеме болмақ. Авторлар ел брендингінің ерекшелігін қарастырған, əлемдік нарықта мемлекетті жылжыту мəселесін де жете көрсеткен. Бренд- менеджмент шараларын өткізу бағасын берген. Ел брендін қалыптастыруда шет елдік тəжірибені қолдану оңтайлы стратегияны қабылдауға мүмкіндік беретіндігі жайлы қорытынды жасалған.
2016

 Мақалада ғылыми-зерттеу жұмыстарының нəтижелерін коммерцияландыру үдерісін табысты жүзеге асыру үшін жалпы инновациялық инфрақұрылымды тиімді дамыту маңыздылығы көрсетілген. Инновациялық инфрақұрылым ұғымы мен оның құрамындағы объектілерге түсінік берілген. Дамыған елдердің тəжірибесіндегі инновациялық қызметті жүргізу мысалдары келтірілген. Қазақстан Республикасындағы инновациялық инфрақұрылымның ағымдағы жағдайына жан-жақты талдау жасалып, ұлттық инновациялық инфрақұрылымды дамытудың моделі ұсынылған. Нəтижесінде автор Қазақстан үшін инновациялық саясатты жүргізудің басым бағыттары, сатылы қадамдары мен аталған модельдің ерекшеліктерін негіздеген.
2016

Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың мемлекеттік бағдарламасы Қазақстанның өндірістік саясатының бір бөлігі болып есептеледі. Ол өнеркəсіпті тиімді реттеуді пайдалана отырып, саны шектеулі секторлар мен ресурстардың концентрациясы бар өңдеуші өнеркəсіптің дамуына бағытталған. Мақалада үдемелі индустриялық-инновациялық даму бойынша мемлекеттік бағдарламасының жүзеге асуының нəтижелері жəне оның ел экономикасына ықпалы талқыланған. Мемлекеттік жобаны іске асыру кезіндегі экономиканың дамуының негізгі бөлшектері қарастырылған. Елдің экономикасын дамытудың жаңа айналысына шығара алатын басты салалардың орны мен рөлі қарастырылған.
2016

  Мақалада мемлекеттік-жекеменшік əріптестік механизмі арқылы нарықтық экономика жағдайындағы қоғамдық жəне жеке мүдделерді іске асырудың бағыттары зерттелген. Мемлекеттік-жекеменшік əріптестік Қазақстанның ұлттық жобаларын дамытуға септігін тигізетін əдіс ретінде анықталған. Еліміздің инновациялық қызметін белсендіруде мемлекеттік-жекеменшік əріптестігінің ерекшеліктері қарастырылған. Ұлттық жобаларды стратегиялық басқарудағы мемлекеттік-жекеменшік əріптестікті дамытудың жетілдіру жолдары ұсынылған.
2016

 Мақалада Қазақстан Республикасының экономикасына шет елдерден тартылатын инвестицияның жағдайы талданған. Инвестиция тартудың жəне оның қолдануын мемлекеттік реттеудің негізгі бағыттары айқындалған. Экономикалық əлеуетті жоғарлату үшін Қазақстанда жағымды инвестициялық ахуалды қалыптастыру қажет болып отыр. Мемлекеттің экономикасының дамуына əсер ететін маңызды факторлардың бірі инвестициялық саясатты қалыптастыру болып табылады. Ел экономикасына шет ел инвестициясын тартудың жəне жағымды инвестициялық климатты орнатуда мемлекеттің негізгі мақсаты болып отырған көрсетілген əлеуметтік, саяси, экономикалық жаһандану жəне дағдарыс жағдайында мемлекет алдында тұрған маңызды мəселе айқындалды. Инвестициялық жобалардың дамуында қолданылатын стратегиялық мақсат белгіленді. Шетел инвестициясын тартуда мемлекеттің белсенді болуына қажетті модельдің қажеттілігі қарастырылуда. Жылдар бойы тартылған шетел инвестицияларының жалпы пайдасының құрылымы мен көлемі толық талданғаны көрсетілген. Соңғы он екі жылда ел экономикасына тартылған инвестиция бойынша іс- шаралардың бағдарламалары көрсетілген.
2016

Мақалада Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейлі банктердің пассивтік операцияларындағы депозит нарығына зерттеу жүргізілген. Сондай-ақ еліміздің депозит нарығы қатысушыларына талдау жасалған. Депозит нарығына халықтың қаржы ресурстарын көптеп тарту үшін салымдарға кепілдік беру қоры тарапынан өтелетін өтемақы да қарастырылған. Соның барысында екінші деңгейлі банктердің депозиттік базасындағы заңды жəне жеке тұлғалардың салымдарының үлесі зерттелген. Бүгінде еліміздегі депозиттер мөлшерлемесінің өсуіне валюталық депозиттердің қайта бағалануы мен мемлекеттің қаржы нарығына араласуы оңтайлы əсер етуде.
2016

Мақаланың басты мақсаты — Қазақстанда туризмнің заманауи жағдайын зерттеу жəне осы саланы дамыту бойынша ұсыныстар беру. Авторлар Қазақстанның туризм секторының заманауи жағдайы мен даму болашағына аналитикалық шолу жүргізді. Əлемдік туристік нарықтағы Қазақстанның ролі көрсетілді. Қазақстан Республикасының туристік саласы талданды. Халықаралық туризмнің ел экономикасын дамытудағы шешуші сала екендігі айтылды. Қазақстандағы туризмнің дамуын тежейтін негізгі мəселелер анықталды. Соның ішінде туристік инфрақұрылымның дамымауы, қызмет көрсету сервис сапасының төмендігі, азаматтардың материалдық мүмкіндіктерінің шектеулігі, мемлекет пен жеке сектор мүдделерінің келіспеушілігі, тағы басқа туризм саласының дамуын тежейтін бірқатар факторлар. Осы айтылғандар негізінде қорытынды жасалды.
2016

Авторлар ауылдық аймақтардың əлеуметтік-экономикалық дамуына қатысты ортақ белгілерді қарастырды. Қазақстан Республикасының аймақтардың кең байтақ ресурстық əлеуеті бар, сондықтан оларды неғұрлым тиімді жəне ұтымды пайдалана отырып, олардың тұрақты дамуын, толық жұмыспен қамту, сондай-ақ ауыл тұрғындарының жоғары өмір сапасы мен деңгейіне қолжеткізуге болады. Ауылдық аймақтардың дамуына əсер ететін əр түрлі факторлар арасындағы себеп-салдарлық байланыстар зерттелген. Қазақстан Республикасынның агроөнеркəсіптік кешенін мемлекеттік реттеудің басты мақсаттары тұрғысынан ауылдық аймақтардың дамуына əсер ететін факторлар анықталған. Авторлардың ойынша, аумақтардың ғылыми-техникалық жəне инновациялық əлеуеті, тиісті инновациялық инфрақұрылымы, инновациялық мəдениетін құру маңызды орынға ие. Мақалада инновациялық жəне экологиялық, экономикалық, демографиялық, əлеуметтік факторларды есепке ала отырып, ауылдық аймақтардың одан əрі қарай дамуының шаралары белгіленген.
2016

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.