ҚазҰТУ хабаршысы

Нарықтық экономика жағдайында тəуекел – бұл кəсіпкерліктің маңызды элементі. Тəуекел адамдардың кабылдайтын шешімдерінің дұрыс нəтижелілігіне əсер ететін көптеген шарттар жəне факторлармен байланысты қызметтердің кез келген түрлеріне тəн
2011

Қоғам өміріндегі қазіргі өзгерістер, экономиканың, саясаттың, əлеуметтік-саяси саланың дамуы қоғамдағы негізгі фактор болып табылатын жеке тұлғаның жалпы даму деңгейіне байланысты болмақ
2011

Қазақстан Республикасы Білім беру саясатының бағдарлы қағидаларын қалыптастырудың басымды бағыттары ретінде көптеген мəселелерді атқару көзделген. 
2011

Қазіргі таңда əр түрлі таратылған есептеу жүйелері бар. Бұл мақалада жүйелердің классификациясы, сондай-ақ «таратылған есептеу жүйелері» мен «параллельді есептеу жүйелерінің» арасындағы айырмашылық көрсетіледі.
2011

Бұл мақалада таратылған деректер қорын басқарудың басты мəселелері қарастырылады. Басты мəселе желі арқылы берілетін деректерді тиімді жолмен жіберу. Жалпы таратылған деректер қорын құрудың басты тапсырмасы желіні пайдалануды минимизациялау, желі арқылы берілетін хабарлама көлемі мен санын азайту.
2011

Дамыған елдердің интенсивті инновациялық қызметі экономикасының дамуына тәуелді болып келеді. Қазақстанның экономикасының технологиясы көбінесе импортты техника мен технологияға тәуелді болып барады.
2011

Ғұлама ғалым, әлемдік ұстаз Әбунасыр әл-Фарабиді жерлесіміз және бабамыз деп мақтана бастағанымызға да жарты ғасырдан асып кеткен екен. Ұлы мақтанышымыздың 160-тан аса трактаттарымен танысып, сол кездегі ғылымның барлық саласын терең меңгеріп қана қоймай, бүгінгі күнге дейін маңызын жоймаған жаңалықтар ашып кеткеніне таң қалмау қиын
2011
Әл-Фараби және Геометрия

Қарбызды механикалық өңдеу, қабығынан кесу тәсілімен тазалау машиналары мен жабдықтарын жетілдіру және есептеулер жүргізу үшін, машинадағы өңдеу немесе кесу құралымен қатынасқа түсетін өнімнің физика-механикалық және реологиялық қасиетінің мінездемелерін білу қажет.
2011
Қарбыздың беріктік қасиетінің шектеуін анықтау

Стратегия Қазақстанның 2015 жылға дейiнгi кезеңге арналған мемлекеттiк экономикалық саясатын қалыптастырады және экономика салаларын әртараптандыру арқылы дамудың шикiзаттық бағытынан қол үзу арқылы елдiң тұрақты дамуына қол жеткiзуге бағытталған.
2011

Қазақстан білім беру жүйесінің өзекті мәселелерінің бірі – осы заманғы экономика пәнінен сапалы маман болу. Білім жүйесін ақпараттандыру мақсатында өз бетінше алу дағдыларын қалыптастыратын, жинақтаған ақпараттарды жүйелеп және тұжырымдар жасап, шешім қабылдай алатын деңгейге жеткізетін әдістерді қолдану. Жаңа ақпараттық технологияны оқу үрдісінде қолдану арқылы оқушылардың тақырыпты түсіну қабілетін дамыту.
2011