ҚазҰТУ хабаршысы

Натрий үшполифосфатын экстракциялық фосфор қышқылынан алу.Химия өнеркәсібінің әртүрлі саласында қолданылатын және көп таралған фосфор қышқыл тұздардың бірі – натрий үшполифосфаты болып табылады. Қазіргі кезде натрий үшполифосфатын алу (НҮПФ) әдістеріне арналған көп жұмыстар бар
2011
Төменгі сапалы фосфориттерден натрий үшполифосфатын алу

Қазақстанның оңтүстік – шығысында жүзім дақылын зиянды организмдерден қорғау үшін қазіргі кезде қолданылатын пестицидтердің ыдырау динамикасы мен қалдық мөлшерін зерттей отырып, оларға экологиялық сипаттама беру мақсатымен жасалған жұмыс.
2011

Кадрларды жобалауды өңдеу мен зерттеу кезінде кіріс дестелерінің генераторларын құру және DL мен UL бағыттарына мәліметтерді таратуға арналаған сұраныстар сияқты мәселелерді шешуге тура келеді. Бұл мәселе имитациялық модельдеу көмегімен шешіледі.
2011
Кадрларды жобалауды өңдеу мен зерттеу кезінде кіріс дестелерінің генераторларын құруға арналған имитациялық модельдеу

Бизнес-жоспарды жүзеге асыру барысында негізгі кезеңдік жұмыстарды орындаудың жоспар-графигі әзірленеді және шығындардың нақтыланған сметасы құрастырылады.
2011

Жер үсті су көздерінің ерекшелігі, су құрамы жыл мезгіліне байланысты өзгеріп тұрады, осыған байланысты микроорганизмдердің саны мен түрлері де өзгеріп тұрады.
2011
Қапшағай су қоймасындағы табиғи суды озон технологиясы арқылы залалсыздандыру

Жерасты ғимараттарын бекітуге бүрікпебетонды қолданудың эксплуатациялық қасиеттері мен экономикалық тиімділігі тау-кен-геологиялық және тау-кен-техникалық себептерге ғана тәуелді болып қоймай, сонымен қатар, бетон құрамына қосылатын қоспалардың физика- механикалық және физика-химиялық қасиеттеріне де байланысты болады.
2011
Жерасты ғимараттарын бекітуге полимерцементті-фибро негізіндегі бүрікпебетон қоспаларын қолданудың теориялық принциптері

Біздің отандық нарықта жүк көтергіш механизмдерді шығаратын өз өндірушілеріміз жоқ, ал қолданылатын «Нюрнберг қайшылары» типті (Nurnberg scissor) көтергіштер шетелде шығарылады.
2011
Жүк көтергіш механизмнің моделін autodesk inventor программасымен жасау және кернеулік-деформациялық күйін зерттеу

Мұнай өндіру көлемінің жылдан-жылға артуы, қоршаған табиғи ортаның компоненттеріне техногендік әсірін тигізуде. Мұнай-газ өнеркәсібнің барлық өндірістік обектілері қоршаған ортаны зиянды заттектермен ластайды. Мұнай құрамындағы заттектерден басқа, ластаушы заттектердің құрамында көптеген химиялық реагенттер, катализаторлар, БАЗ, реагенттер, сілтілер, қышқылдар, т.б. көптеген улы заттектер кездеседі.
2011
Мұнай-газ өнеркәсібінің литосфераға тигізетін кері әсерін зерттеу

Жер әлемдегі әр түрлі мемлекеттердің үлкен құндылығы – негізгі жетістігі болып табылады. Жерді тиімді пайдалануды реттеу әр түрлі заңдар негізінде ( ҚР Жер кодексі, ҚР Үкіметінің қаулысы, т.б.) жүзеге асырылады. Жерді салық салу мақсатында аймаққа бөлу жер кадастрының бір бөлігі болып, ҚР Жер кодексінің 11-бабы мен ҚР Салық кодексінің 338-баптары негізінде жүзеге асырылады.
2011
Жерді салық салу мақсатында аймақтаудың, квалиметриялық негізі