Медицина

Қазақсатан Республикасы Алматы облысы Қарасай ауданындағыауыл тұрғындарының денсаулық жағдайы мен тамақтануын озіндік бағалауын зерттеу болып табылды. 
, 2014

Жұмыстың мақсаты-Қазақстан Республикасы Алматы облысы Қарасай ауДанДық ауыл тұрғынДарының гигиеналық тұрғыДа ақпараттану Дәрежесін анықтау. 
, 2014

Жұмыстың максаты Казаксатан Республикасы Алматы облысы Қарасай ауДанДық ауыл тұрғынДары арасынДағы темекі шегу мен ішімДік ішуДің таралуын бағалау. 
, 2014

Мақалада қалалық автотранспорт жүргізушілеріне әсер ететін токсикалық заттар – көміртек оксидінен, көмірсутектен, құрымдардан, азот оксидінен, қорғасыннан және т.б заттардан тұратын қозғалтқыштан өңделген газдар
, 2014

Қазақстан қалаларының ішінде ең экологиялық лас қалалардың қатарына Алматы жатады.
, 2014

Алматы облысының екі ауданындағы ауыл тұрғындарының ішетін және шарушылыққа пайдаланатын судың орталықтандырылуы, адам денсаулығына зиян тудырмайтыны
, 2014

Алматы обылысы аудандардағы ауыл тұрғындарына жасаған, сол ортадағы әлеуметтік, гигиеналық, экологиялық зерттеулері, жұмыскерлердің еңбек етулерінің хабарламалық сипаттамалары беріледі.
, 2014
Зат алмасуының кейбір көрсеткіштеріне кадмидің және оның басқа металдармен біріккен әсері және сульфат-ионның протективтік рөлі

Мақалада заттар алмасуының кейбір көрсеткіштеріне түрлі дозалардағы кадмидің оқшауланған және басқа металдармен біріккен әсерін зерттеп, осы жағдайдарда улануға тосқауыл болатын сульфат-ионның ерекшеліктерін
, 2014

Медицина қызметкерлерінің еңбек гигиенасын зерттеу мәселесі өткен ғасырдың отызыншы жылдарынан бері кең ауқым алып келе жатыр
, 2014

Қазақстанның медициналық құрал-жабдықтар нарығындағы ерекшеліктер кәсіпорындар мен фирмалардың, компаниялардың арасында бәсекелестік күшейіп тұрған кезеңде өндірістердің ықпалдасу, мамандану және шоғырлану үдерісінің дамып жатқандығын айғақтайды.
, 2014

Денсаулық сақтауды басқару әдістерін дамыту, медициналық қызметті жоспарлау, лицензиялау және сертификаттаудың бірыңғай жолымен саланың тұтастығын қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасы денсаулық сақтауында стандарттау жүйесін құру қажет
, 2014