Оңтүстік қазақстан медицина академиясының хабаршысы

В результате изучения частоты и характера сопутствующей патологии у больных с ограниченным и распространенным течением впервые выявленного туберкулеза легких выявлено:
2011

Жатыр денесі рагы соңғы 25 жылда 55% артып, қазіргі танда әйелдердің жыныс органдарында пайда болған қатерлі ісіктерден бірінші орынды иеленіп отыр.
2011

Есірткі бағзы замандардан қолданылып келе жатқан дерт екені тарихтан белгілі. Біздің заманымызға дейінгі 2700 жылдары Қытайда анаша пайдаланылды деген дерек бар
2011

Адам организмі үшін макро- жэне микроэлементердің маңызы өте зор. Адам организмінде метаболикалық процесстердің қалыпты жүруі үшін сырттан шамамен 80 элемент алу керек
2011

Тізе буыны - адам ағзасында физикалық белсенділікке қажетті, функциональді қатынаста маңызды ролді алатын үлкендігі жағынан буындардың ішінде екінші болып табылады
2011

Жүмыстың мақсаты. Фосфорлы және изадринді генездегі миокардит моделінде қызғылт семізот және а-токоферол (а-Т) мембрананопротекторлы нәтижесін салыстыру.
2011

Жүрек-тамыр аурулары әлемнің дамыған елдеріндегі түрғындардың өлімі мен мүгедектіліктің ең маңызды себебі болып табылады, соның ішінде сары фосфорды өндіргенде зақымдалатын мүшелердің
2011

Жыныс реакциясының физиологиялық механизмі ми қыртыстары, гипоталамус, омыртқа жүйелері, жыныс органдары, эндокринді жүйелер арқылы жүзеге асады
2011

Темір ағзада көп қырлы қызмет атқаратын, күрделі биохимиялық үрдістерге қатысатын, оттегі тасымалдайтын және жасушалық тыныс алуға жауап беретін биологиялық кунды микроэлемент болып табылады
2011

Қатерлі ісіктерді ерте кезеңнен анықтау денсаулық сақтау жүйесінің аса маңызды мәселелерінің қатарына жатады. Соңғы
2011

Гениталиидің қатерлі ісіктерімен ауыратын әйелдерге онкологиялық арнайыланған көмектің түрін үйымдастыру толық шешілмеген және жетілдіруді қажет етеді
2011

Дүниежүзілік денсаулық сақтау =йымы (ДДҮ) сарапшыларының мәліметтері бойынша қан жүйесі ауруларының арасында анемия барлық елдерде кең таралған клиникалық-зертханалық синдром болып таблады
2011