Оңтүстік қазақстан медицина академиясының хабаршысы

Инсульт түрғындар мүгедектенуінің негізгі себебі болып келеді. Инсультке үшыраған нау=астардың 8% ғана алдын ала жүмысына =айта оралады екен
2011

Жүмыстың мақсаты: арқаның төменгі жағында созылмалы ауырсыну синдромы бар науқастарды емдеу үшін қолданылатын велаксиннің нәтижелігін зерттеу.
2011

Барлық соматикалық аурулардың дамуында иммунды жүйенің өзгерістері мағызды роль атқарады. Иммунды жүйенің дисфункциясы нәтижесінде дамитын екіншілік иммунды жеткіліксіздік
2011

Бүгінгі медициналы= деонтологияға жеке адамның кэсіптік, моральды= жиынты=тары жэне медицина =ызметкерлерінің емделушілерге, олардың туыстарына жэне өз үжымына дүрыс мтез-қүлықта болуы кіреді.
2011

Бас миының жарақаттық зақымдалуы бар науқастарды емдеу жэне оңалту - оның кең таралуы мен ауыр асқынуларына байланысты медицинаның өзекті мэселесі.
2011

Мүнай өндірісінде еңбек ететін жүмысшылардың бронх-өкпе жүйесі ауруларының алдын алу шаралары ішінде гипербариялық (жоғары қысымдағы) оксигенацияның орны ерекше.
2011

Адамдар арасында өзара түсінісуінде күрделі-әлеуметтік үдеріс болып табылатын қарым-қатынас белгілері, дәлірек айтқанда, белгілер жүйесі арқылы жүзеге асады
2011

Лингвистикалық прагматиканың негізінде "әрекет" үғымы жатыр. Тіл білімінің бүгінгі даму жағдайында тілге оқшауланған, сейлесімгеқарсы қойылған, өзі-өзінен үйымдасатын, өз-өзінен қүрылатын таңбалар
2011

Адам организмінің қоршаған ортаның қолайсыз жағымсыз әсерлеріне сезімтал болатыны экологиялық генетиканың негізгі міндеттері болып табылады
2011

Қан сарысуындағы АЛТ, ACT, ЛАП ферменттерінің деңгейлері «Биотест» (Lachema, Чехословакия) жинағының реактивтерін қолдану арқылы анықталды. Бауыр жасушалары MT көрсеткішін зерттедік
2011

Соңғы жылдары гастроэнтерологиялық аурулардың арасында таралуы жағынан созылмалы іш қату бірінші кезекте т>р. (1,2) Созылмалы іш қатудың бірнеше себептері, органикалық және функционалдық болуы мүмкін
2011

Қорғасын ацетатының уытты әсерінен қанның қызыл түйіршіктерінде ауытқулар орын алып тәжірибелік егеуқүйрықтарда гипохромды анемия пайда болады
2011