Оңтүстік қазақстан медицина академиясының хабаршысы

Өндірістік орындарда адам организміне зиянды эсер ететін жэне бейспецификалық ауруларды туындататын қатерлі себептер өте көп, олардың қатарында химиялық, биологиялық, физикалық себептер ерекше орын алады
2011
Тег: Өндіріс

Артериалды гипертония қазіргі таңда медицинаның ең өзекті мәселелерінің бірі болып табылады,ол жүректің ишемиялық ауруы, ми инсульты, жүрек жетіспеушілігі секілді атеросклероз сипатындағы жүрек- тамыр ауруларының негізгі факторы болып табылады
2011

Глаукома- кез аурулары ішінде ең маңызды және күрделі мәселелердің бірі болып қала бермек, себебі, б=л ауруға шалдыққан адамдардың саны қала мен ауылда да артып барады
2011

Гемофилия А - VIII плазмалық =ю факторының тапшылығына не молекулярлық кемістігіне байланысты қан =ю жүйесінің гендік бүзылысымен жүретін тума коагулопатиялар
2011

Зерттеу мақсаты. Тәжірибелік тиілмеген жануарлардың радиацияға сезімталдығына байланысты қанда липидтерді асқын тотығу көрсеткіштерін анықтау.
2011

Радиациямен зақымданудың негізгі патогенетикалық жолдарының бірі - еркін радикалды тотығу үрдісінің үдеуі, осының салдарынан организмде липид-тердің асқын тотықтарының өнімдері топтасып
2011

Аурудың бастапқы кезеңінде дер кезінде емдеу керу қабілетін сақтау мүмкіншілігін береді. Бүл аурудың қайталануына қарсы әрекеттің бірі болып табылады.
2011

Әлем тэжірибесінде сәулелі, цитологиялық және клиникалық-зертханалық әдістердің интеграциясы арқылы қатерлі ісіктердің алғашқы анықтау диагностикасын жетілдіруге бағытталған ғылыми зерттеулер жалғастырылған
2011

Созылмалы лимфолейкоз (СЛЛ) - сүйек миының, лимфа түйіндердің және бас=а да ағзалардың лимфоидты инфильтрациясы cалдарынан =анда жетілген лимфоциттердің көбеюімен сипатталатын ісіктік ауру
2011

Мидыц созылмалы ишемиясы, үрей және депрессивті бузылыстары элеуметтік дезадаптация, кэсіптік жумыс=а =абылеттілігін төмендеуіне, ерте мүгедектікке алып келтіндері аны=талған
2011