Медицина

Мақалада болашақ дәрігер студентті кәсіби түрде құзіретке бағдарланған бағыт бойынша дайындаудың жоғарғы оқу орындарында ұсынылған әдістерін зерделеу қарастырылған
2016
Зәр шығару жолдары инфекцияларының микробиологиялық диагностикасы мен антибактериалдық терапияның аспектілері

Бүл мақалада 2009-2012 жылдар аралығындағы урологиялық науқастардан бөлінген штаммдардың антибиотикке сезімталдығы және микрофлораның түрлік қурамын анықтау мақсатында жүргізілген микробиологиялық зерттеулердің нәтижелері берілген.
2013

Халық денсаулығы республикамыздың әлеуметтік-экономикалық жағдайының басты көрсеткіші. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының турғындарының денсаулығы, тарихи денсаулық сақтау жүйесі қалыптасқан елдердің арасында күрделі орында.
2013
Білім алушылардың білімін бақылау жүйесіндегі тестілеу үрдісін оңтайландыру

Жоғары медициналық оқу орындарында білім алушылардың кәсіби жарамдылығын, біліктілігін және сапалылығын қамтамасыз етуде зор ықпал ететін оқу үрдісіндегі білім алушылардың білімін бақылау жүйесіндегі тестік бақылау - бақылаудың утымдылық, сенімділік және тиімділік сияқты талаптарына сай келетін педогогикалық бақылаудың бірі болып табылады.
2013

Ядролық полигон "Азғыр" аймақта медициналық-демографиялық жағдай ретінде қолайсыз сипатталады. Республика, облыс, аудан және бақылау ауылдық округі бойынша жалпы деңгейі,
2018