Медицина

Медицина қызметкерлерінің еңбек гигиенасын зерттеу мәселесі өткен ғасырдың отызыншы жылдарынан бері кең ауқым алып келе жатыр
2014
Ксилит өндіру үшін күріш қалдықтарын шикізат ретінде қолдану жолдарын зерттеу

Қазақстан Республикасының бүгінгі күнгі экономикалық қарқынды даму жағдайында бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына кіру стратегиясында ел экономикасының күре тамыры болып табылатын
2014

Қант диабет (ҚД) балаларда көп кездесетін эндокринді ақау болып табылады. Алынған мәліметтер негізгі ауру мен стоматологиялық патологиялардың өзара қатынастылығын және берілген топтағы балалар үшін алдын алу шараларын жүргізу қажеттілігін растайды.
2014

Қандайда болсын дамушы елдің экономикалық тұрақтылығы мен тәуелсіздігі оның жеке фармацевтикалық өнеркәсібінің дамуымен тығыз байланысты
2014

Бұл жұмыста пиперидин туындыларының жаңа қосылыстарының (ЖЖЗ-83, ЖЖЗ-84, ЖЖЗ-85) жедел уыттылығы зерттелді және эталондық препараттармен салыстырғанда олардың уыттылығы төмен болғаны анықталды.
2014
Балалар емханасындағы фондық патологиялары бар балалардың диспансерлік бақылау нәтижелерін сараптау

Теміртапшылықты анемия — жер бетінде кең тараған патологиялық үрдіс, оның саны барлық анемиялардың 80-95% құрайды Алматы қаласындағы №4 және №8 ҚБЕ-дағы фондық патологиялармен диспансерлік бақылаудың сапасы анықталды
2015
Кеудеқұрсақ жарақатының диагностикасы мен хирургиялық емін жетілдіру

Кеудеқұрсақ жарақатында видеоторакоскопия және видеолапароскопия мен бірге авторлар динамикалық видеолапароскопияны қолданды
2015