Медицина

Менингококкты инфекция кезінДе жедел бүйрек үсті жеткіліксізДігі (Уотерхаус-Фридериксен синдромы) науқастарДың негізгі әлім себебі болып табылады
2014

«ҚММУ еңбек гигиенасы кафедрасында білім беру процесінің сапасын басқаруды инновациялық бағыттау» тақырыбында берілген мақалада бүгінгі күні Қазақстан Республикасы тұтынушылар құқұғын қорғау
2014

«Мы ставим великие цели во благо нашего народа, и поэтому я призываю все политические партии, общественные объединения, всех Казахстанцев активно участвовать в работе по достижению главной цели Стратегии-2050
2014

Мақалада, бүгінгі күннің дүние жүзілік әлемінде өмір сүріп отырған, халықаралық білім беру стандартына сәйкес, яғни кредиттік оқыту жүйесін жүзеге асыру барысында Жалпы медицина мамандығының кредиттік технология жүйесіне өтуіне байланысты физиология пәнінің жүргізілу ерекшеліктері мен бұл оқу түрінің халықаралық жалпы білім беру стандартына сай келетіні үшін студенттерге тиімділігі айтылған.
2014