Маркетинг

Мақалада маркетингтің ұйымдастыру қызметі – маркетинг бойынша өздеріне жүктелген міндеттер мен қызметтерді орындайтын бөлімдер
2017
Кәсіпорында маркетингтік қызметті ұйымдастыру

Мақалада Қазақстан Республикасының кеңестік дәуірден кейін жаппай өндірістің құлдырауы тəн шағын қалаларын ұлттық экономиканы индустриалды-инновациялық дамыту жағдайында
2018

Маркетинг ортасы дегеніміз — ол фирманың маркетинг бөлімінің мақсатты клиенттерімен тиімді байланыс орнатып, оны үзбей сақтау мүмкіндіктеріне əсер ететін белсенді субъектілердің жəне күштердің жиынтығы [1–3]. Маркетинг ортасын зерттеу барысында келесі түрлерді бөлуге болады: а) макроорта;ə) микроорта; б) медиаорта. Макроорта кəсіпорындардың əрекетіне жалпы бірыңғай сыртқы жағдай жасайды. Ал жеке алынған белгілі бір фирманың жағдайына айрықша жағдай тудырмайды. Фирмалардың əрқайсысы макроортаның əсерін талдайды, бағалайды жəне əрекетіне тигізетін жағымды немесе қолайсыз жақтарын сынайды, алайда оны басқара немесе өзгерте алмайды.
2009
Маркетинг ортасын зерттеу проблемалары

Мақалада Қазақстанның туристік нарығында орындар маркетингін қалыптастыру жəне дамыту мəселелері қарастырылған. Осы тұрғыда территориалдық туристік өнім территорияның туристік ұсы- нымы болып табылады, яғни осы территорияға келетін туристер тұтынатын туристік құндылықтар мен қызметтер жиынтығы. Туристік өнім-орынның құраушылары келтірілген. Мұра — туризмнің да- муымен байланысы жоқ территориалдық ресурстар. Туристік өнім-орын мен территориалдық туристік өнімнің төрт негізгі баламалары қарастырылған. Сонымен қатар туристік өнім-орынның иерархиялық деңгейлері сурет түрінде келтірілген. Əлемдік туризмнің дамуына, оның қоғамдық маңызды əлеуметтік-экономикалық, мəдени жəне экологиялық феноменге айналуына қарай туристік қызметті тиімді реттеу мен басқару проблемалары қарастырылған.
2013
Қазақстанның туристік нарығында орындар маркетингін қалыптастыру жəне дамыту

Мақалада жоғары оқу орындарындағы (жоо) маркетингті басқару процедурасының үрдістері талданды. Маркетинг қызметінде ұйымның құрама бөлшектері жəне университеттің маркетинг қызметіндегі негізгі бағыттары қарастырылды. Абылай хан атындағы ҚазХҚжƏТУ маркетингті ұйымдастыру бойынша ұсыныстар əзірленді. Жоо маркетингтік қызметті басқару қолданысы, əлеуметтік-этикалық, стратегиялық жəне жеке маркетинг тұжырымдамалары дəлелденді. Шетелдік тəжірибелер (АҚШ — Бостон университеті, Австралия — Сидней университеті, Ұлыбритания — Бирмингем университеті) зерттелді. Жоо стратегиясы мен оның маркетингтік қызмет арасындағы қарым-қатынастар анықталды. Жоо білім өнімдерін негізгі арналарға бөлу жүйелі түрде сипатталды.
2014
Жоғары оқу орындарында маркетинг қызметін ұйымдастыру жəне басқару